Pigerhuset.

 

PIGERHUSET
matr.nr.6a mfl.
Piggerhuset blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1682 sat i hartkorn til 3 fjk. 1 1/15 alb., der efter 1844 matriklen blev forhøjet til 3 skp. 1 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 70 sk. Ejendommen var fæsteejendom under Hørbylund Hovedgård indtil 18o5.
Svend Iversen, der var gift med Else Christensdatter, købte ejendommen den 2. oktober 1822, skødet tinglyst den 17. februar 1823. Han solgte den 13. maj 1869 til sønnen Chr. Svendsen, der blev omtalt som husmand og skrædder. Der medfulgte da en hede lod, matr. nr.6 på Tornshede, der var lejet ud for 5o år for 1 rd. 2 mark om året. Desuden medfulgte matr. nr. lb vestlig (Vollerhede).
Chr. Svendsen solgte den l9. juni 1879 til Karen Marie Christensdatter, Sønder Krattet i Karup (Røllén), der den 1. juli l898 solgte til Jens Christian Pedersen, der den 20. januar 1898 solgte til Laurits Larsen fra Sveje for 4.350 kr. og købte derefter matr. nr. 6b nordvestlig (Båren).
Laurits Larsen solgte den 7. april l904 til Lars Christian Christiansen fra Hørbylund mark for 4.125 kr., der den 28. april s. å. Købte matr. nr. 9e, der i hartkorn var sat til 1 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb., af sin svigerfader Mads Peder Jensen, Nørreskoven, uden andet vederlag end at denne kom på aftægt i Piggerhuset. Ejendommen var nu på ca.12 tønder land.
Lars Chr. Christiansen var født den 28. marts 1873 i Lendum, søn af Thomas Peter Christiansen og gift med Mathilde Christiansen, født Madsen, datter af føromtalte Mads Peder Jensen. Hun døde den 23. februar 1907 og Lars Christian Christiansen skiftede den 21. maj l908 med ægteparrets 5 børn, der hver arvede 298 kr. 24 øre efter deres moder. Børnene var:
Peter Larsen Madsen, født 25. august 1896
Johan Christiansen, født 15. december l900
Albert Christiansen, født 9. februar 1904
Valdemar Christiansen, fedt 31. marts 1905
Mathilde Marie Christiansen, født 28. januar 1907
Lars Christian Christiansen blev den 9. juni 1908 gift i Hørby Kirke med Ane Christine Christensen, der var født den 10. maj 1884 i Hegnhuset i Torslev sogn, datter af Jens Michael Christensen.
Lars Christian Christiansen solgte den 29. juni 1951 til svigersønnen Henry Karl Rasmussen.


 1945.

Lars Chr. Kristiansen, født 28. mar. 1873 i Lendum, søn af Thomas Peter Kristiansen. Gift med Anna Kirstine f. Christensen 10. maj 1884 i Torslev, datter af Jens Michael Christensen. Kristiansen overtog ejendommen 1904, med et areal på 12 tdl. Besætning 6 køer, 4 ungkreaturer, 8 svin. Bygningerne er opført 1872, 1910 og 1945, Ejendomsskyld 7.500,-.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Kristiansen 1873 g Lendum husfader landmand
Anna Kristiansen 1884 g Torslev husmoder
Oskar Kristiansen 1915 u Hørby søn
Johanne Kristiansen 1917 u Hørby datter
Erna Kristiansen 1919 u Hørby datter
Niels Kristiansen 1920 u Hørby søn
Edith Kristiansen 1924 u Hørby datter
Sylvia Kristiansen 1925 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Kristiansen 1873 g Lendum husfader husmand
Anna Kristiansen 1884 g Torslev husmoder
Marie Kristiansen 1911 u Hørby datter
Hilda Kristiansen 1912 u Hørby datter
Th. Peter Kristiansen 1914 u Hørby søn
Oskar Kristiansen 1915 u Hørby søn
Johanne Kristiansen 1917 u Hørby datter
Erna Kristiansen 1919 u Hørby datter
Niels Kristiansen 1920 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Kristiansen 1873 g Lendum husfader husmand
Anna Kristiansen 1884 g Torslev husmoder
Johan Kristiansen 1899 u Hørby søn
Albert Kristiansen 1904 u Hørby søn
Valdemar Kristiansen 1905 u Hørby søn
Jens Chr. Kristiansen 1907 u Hørby søn
Marie Tomine Kristiansen 1910 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Peter Larsen 280273 g Hørby husfader murer og musiker
Tomine Jensen 201277 g Hørby husmoder
Oluf Chr. Larsen 60498 u Hørby søn
Lars Chr. Larsen 170899 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Pedersen 36 g Torslev husfader husmand
Trine Poulsen 41 g Skærum husmoder
Peter Chr. Pedersen 11 u Lendum søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karen Marie Christensdatter 71 F Karup husmoder jordbruger
Trine Andersen 4 u Volstrup plejebarn
Christian Pedersen 30 g Aasted indsidder daglejer
Ane Kathrine Christensen 23 g hals husmoder
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Svendsen 33 g Hørby husfader jordbruger, skrædder
Karen Jensdatter 36 g Maribo husmoder
Jens Voersaae 7 u Voersaa slægtning
Albert marinus Svendsen 4 u Hørby søn
Ane Marie Svendsen 2 u Hørby datter
Christine svendsen 1 u Hørby datter
Svend Iversen 77 g Volstrup aftægtsmand
Ane Cathrine Christensdatter 68 g Understed aftægtskone
Christen Madsen 16 u Karup logerende skrædderdreng
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Iversen 58 g Hørby husfader bødker
Ane Cathrine Christensdatter 49 g Understed husmoder
Anders Svendsen 24 u Hørby søn medhjælp hos faderen
Christian Svendsen 14 u Hørby søn
Else Margrethe Svendsen 9 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Iversen 53 g Hørby husfader husmand, tækkemand
Anne Cathrine Christensdatter 44 g Understed husmoder
Jens Svendsen 13 u Hørby søn
Christian Svendsen 9 u Hørby søn
Else Margrethe Svendsen 4 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Iversen 48 g Hørby husfader husmand, bødker
Anne Cathrine Christensdatter 39 g Understed husmoder
Iver Svendsen 13 u Hørby søn
Jens Svendsen 8 u Hørby søn
Christen Svendsen 4 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Svend Iversen 41 g Hørby husfader husmand, bødker
Else Christensdatter 39 g husmoder
Christen Svendsen 13 u Hørby søn
Anders Svendsen 11 u Hørby søn
Iver Svendsen 7 u Hørby søn
Jens Svendsen 2 u Hørby søn