Bøgelund.

boegelund

Bøgelund
matr.nr.lla mfl. H.H.
Bøgelund, der oprindelig hed Bødkerhuset, stod i gammelt hartkorn til 4 skp. 1 fjk. 3/4 alb, der efter 1844 matriklen blev forhøjet til 1 td. 3 skp. 1 fjk, 3/4 db. og gammel skatten var 3 rd. 63 sk. men på et tidligt tidspunkt var matr.nr.4 Ørvadgårde lagt til, her stod hartkornet til 7 skp. 2 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 4 rd. 2o sk, desuden matr.nr, 2o vestlig og 7 og 8 Vester Karup. Matr. nr.8 Vester Karup var kaldet Skroldsigen og begge parcellerne lå godt for Bøgelund, så godt at man kan undres over hvorfor de i det hele taget hørte med til V. Karup ejerlav samtlige ejendomme havde været fæsteejendomme under Hørbylund Hovedgård indtil 1805.
Niels Christian Jensen, der var en søn fra Vester Ørvad købte Bødkerhuset den 29. maj 1842, skødet tinglyst den 2. juni s. å. Han mageskiftede den 27. august 1863 med sin broder Andreas Jensen, Vester Ørvad, der havde sin svigermoder Mette Marie Hansdatter, tidligere Stendal i Karup, på aftægt. Hun døde den 7. juni 1870.
Andreas Jensen solgte den 20. juli 1873, skødet tinglyst 7. august s. å. til dyrlæge Christian Jacob Rodtwidt Lund, Nørre Ørvad dengang Øster Ørvad, der bortforpagtede gården til Lønsmann Bruun, tidligere V. Ørvad og flyttede til Frederikshavn.
Dyrlæge Lund solgte den 18. januar 1897 til Jørgen Andreasen fra Hørby, der var søn af den tidligere ejer Andreas Jensen, For l0.000 kr. Jørgen Andreasen solgte den 18. marts 1901 parcellerne 11b og 4b fra, men efter at dyrlæge Lund var død den 29. maj 1908, købte han den 15. december 1909 parcellerne matr. nr. 2c og 4d for l.500 kr. af enken Henriette Marie Sofie Lund, født Evers, der nu boede i København.
Jørgen Andreasen solgte den 17. februar 1932 til datteren Marie Andreasen, der den 4. august 1950 solgte til sønnen Jørgen Christian Andreasen,

1945.

Jørgen Andreasen født i " Bøgelund " 31. jul. 1864, søn af Andreas Jensen. Jørgen Andreasen er gift med Kristine f. Christensen i Nr. Tranders 27. mar. 1857. Ejendommen er overtaget i 1894, der var da opdyrket 30 tdl. mod nu  40 tdl. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 2 faar, den er nu 2 heste, 12 køer, 8 ungkreaturer, og 20 svin. Bygningerne er opført 1870, 1907, 1933. Ejendomsskyld 23.000,-. Andreasen har været i bestyrelsen for Hørby Brugsforening, Mejeri og og kvægavlerforening.

På ejendommen findes en Saltkilde, der forhen betragtedes som helsebringende.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Andreasen 1864 g Hørby husfader landmand
Kristian Andreasen 1857 g Nørholm husmoder
Marie Andreasen 1892 u Råbjerg datter
Aksel Andreasen 1894 u Råbjerg søn
Ingeborg Andreasen 1915 u Hørby datter
Magdalene Jensen 1905 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Andreasen 1864 g Hørby husfader gårdejer
Kristian Andreasen 1857 g Nørholm husmoder
Marie Andreasen 1892 u Råbjerg datter
Aksel Andreasen 1894 u Råbjerg søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Andreasen 310764 g Hørby husfader landmand
Christine Christiansen 270357 g Nørholm husmoder
Niels Madsen 291181 u Nørholm slægtning landmand
Jens Chr. Andreasen 191290 u Flade søn
Marie Andreasen 120892 u Raabjerg datter
Aksel Chr. Andreasen 70794 u Raabjerg søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Urban Pape 77 E grimsing husfader Gårdejer
Marie Christine Pape 44 u Karup datter husbestyrer
Anders Peter Lønsmann Bruun 52 g Hørby husfader Forpagter
Ane Kristine Nielsen 40 g Hørby husmoder
Anton Edvard Bruun 16 u Hørby søn
Thora Sophie Bruun 10 u Hørby datter
Emma Marie Bruun 8 u Hørby datter
Niels Christian Bruun 5 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Axeline Pape 58 u Sæby datter Søren Urban Pape
Jens Chr. Andersen 50 g Lendum husfader gårdbestyrer
Johanne Marie Larsen 32 g Hørby husmoder
Marinus Andersen 9 u Volstrup søn
Chresten Rasmussen 17 u Skærum tjenestekarl
Søren Urban Pape 68 g Grimsing husfader gårdejer, partikule'
Caroline Mathilde Pape 68 g Odense husmoder
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Jensen 45 g Hørby husfader landmand
Maren Christine Chrstendatter 39 g Karup husmoder
Christen Andreasen 18 u Karup søn
Christian Peter Andreasen 15 u Karup søn
Martin Andreasen 13 u Karup søn
Maria Amalia Andreasen 10 u Karup datter
Jørgen Andreasen 5 u Hørby søn
Anton Marinus Andreasen 3 u Hørby søn
Jens Jørgen Andreasen 1 u Hørby søn
Mette Marie Hansdatter 70 E Albæk aftægtskone husfaders moder
Ane cathrine Sørensdatter 17 u Hørby slægtning
Ane Katrine Madsdatter 24 u Aasted tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Jensen 34 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Olesdatter 44 g Hørby husmoder
Ole Chr. Nielsen 9 u Hørby søn
Anne Kirstine Nielsen 1 u Hørby datter
Johanne Cathrine jensdatter 18 u Volstrup tjenestepige
Niels Chr. Hansen 19 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Jensen 28 g Hørby husfader selvejergårdmand
Anne Marie Olesdatter 39 g Hørby husmoder
Ole Chr. Nielsen 4 u Hørby søn
Anne Christensdatter 80 enke Hørby husmoders moder aftægtkone
Maren Jensdatter 16 u Volstrup plejebarn
Christen Andersen 22 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Hansen 69 g Hørby husfader husmand, plovsmed
Anne Christensdatter 68 g Hørby husmoder
Hans Olesen 34 u Hørby søn
Anne Marie Olesdatter 26 u Hørby datter
Maren Jensdatter 4 u Volstrup plejedatter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Hansen 41 g hørby husfader husmand
Anne Christensdatter 43 g hørby husmoder
Mette Pedersdatter 18 u hørby datter husmoders datter
Anne Marie Olesdatter 4 u hørby datter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Hansen 37 g1 Hørby husfader husmand
Anne Christensdatter 36 g2 Hørby husmoder
Ide Olesdatter 5 u Hørby datter
Karen Olesdatter 3 u Hørby datter
hans Olesen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Torsten Andersen 62 g husfader afbygger, daglejer
Karen Sørensdatter 58 g husmoder hans kone
Anders Torstensen 30 u søn