Elsig / Ø. Skoven.

ELSIG.
matr. nr. 7 Ørvadg. mfl..
Elsig bestod fra et tidligt tidspunkt af både matr. nr. 7, der i hartkorn stod til 3 skp. og med gammel skat på 3 rd. 55 sk. og matr. nr. 3 der i hartkrn stod til 1 fjk. 2 1/4 al. og gammel skatten var i rd. 13 sk. og matr.nr.27 vestlig (Vollerhede).
Niels Christensen, der foruden at være landmand også var murermester, ejede stedet fra senest 1815. Han døde i 1823, 47 år gammel og enken Malene Christensdatter giftede sig derefter med Jens Madsen, der døde i 1833 og ejendommen blev derefter overtaget af Hans Nielsen, der døde i 1846 og enken Mette Marie Christensdatter gifter sig derefter med Rasmus Jensen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 20. september 1847.
Rasmus Jensen solgte den 20. januar 1880  til Niels Christian Olesen, der den 13. januar 1887 udstedte en panteobligation til gdr. Ole Jensen, Meller Sveje for 600 Rr., der foruden pant i ejendommen, fik 1’ prioritets panteret i løsøret.

Niels Christian Olesen solgte den 10. marts 1905 til Niels Chr. Jensen, der købte en plet jord matr. nr. 2d fra V. Ørvad for 350 kr. og solgte den 27. marts 1913 til Jens Otto Christiansen, der efter at gården var brændt, den 8. juli 1915 solgte til Hertel Julius Nielsen, Vester Ørvad, for gælden og brandassurancen, der den 16. marts 1916 solgte til Jens Peter Højbjerre, Eget i Skærum, for 19.000 kr.
Jens Peter Højbjerre solgte den 14. november 1918, til Jens Jensen, der den 21. oktober 1920 solgte til Christian Olesen fra Skibtved for 25.500 kr., der den 28. januar 1926, solgte til købmand. Knud Jepsen, Sæby, for 22.000 kr., der den 5. august 1926 solgte til Christian Peter Christensen fra Ørvad mark for 24.000 kr., der solgte til Magnus Nielsen, der solgte Chr. Sigsgård, der i 1944 solgte til Niels Albert Thomsen fra Nr. Vangen i Understed, der i 1948 solgte til Poul E. Jensen, der var der i 1954.
Børge Reinvold solgte den 5. august 1969 til Harald Christensen.
 

1955.

Carl Erik Jonasson er født i Albæk 28. okt. 1935, forældre Manfred Jonassen og hustru Elna. Carl Erik Jonassen overtog ejendommen 1956, efter Poul Erik Jensen, med et areal på 28 tdl. Normal besætning er 10 køer, 10 ungkreaturer, 2 heste, 4 søer, der leveres ca. 60 svin årligt. Ejendomsskyld 19.600,-

1945.

Niels Albert Thomsen, født 19. jun. 1918 i Understed sogn, søn af Peder Thomsen. Gift med  Olga f. Jensen 28. feb. 1922 i Understed sogn, datter af Ole Jensen. Niels A. Thomsen overtog ejendommen i 1944, med et areal paa 24 tdl. Besætning ved overtagelsen  2 heste, 5 køer, 3 ungkreaturer,3 svin, den er nu, 2 heste, 8 køer, 4 ungkreaturer, 10 svin, Bygningerne er ældre. Ejendomsskyld 11.800,-. Thomsen har været paa  Frederiksskov  landbrugskole 1942.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Olesen 1897 g Understed husfader landmand
Kristine Olesen 1895 g Understed husmoder
Søren Olesen 1920 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Jensen 1878 g Hørby husfader Husmand
Amalie Christensen 1876 g Hørby husmoder
Anne Mathea Larsen 1901 u Hørby datter
Astrid Johanne Jensen 1908 u Hørby datter
Kristen Jensen 1887 u Hørby Slægtning daglejer
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Olesen Elsig 20753 g Hørby husfader gårdejer
Anne Marie rasmussen 51049 g Hørby husmoder
Caroline Olesen 230492 u Hørby datter
Helle Nielsdatter 290919 enke Flade husmoders stedmoder aftægtskone
Hans Andersen 140313 u Lendum inderste alderdomsunderstøttelse
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kristian Olesen 36 g Hørby husfader husmand
Ane Marie Rasmussen 40 g Hørby husmoder
Helle Nielsen 70 E Flade aftægtskone husmoders moder
Benrinus Marinus Olesen 9 u Hørby søn
Ole Olesen 5 u Hørby søn
Jørgine Olesen 7 u Hørby datter
Marie Johanne Helene Olesen 2 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Helene Larsen  59 E Understed indsidder forsørges af sognet
Anne Marie Larsen 74 E Hørby aftægtskone forsørges af sognet
Helle Nielsen 60 E Flade husmoder fraværende, manden død
22.12 1879.
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Rasmus Jensen 51 g Hørby husfader jordbruger
Helle Nielsdatter 50 g Flade husmoder
Karen Pedersdatter 77 E Hørby indsidder forsørges af fattigvæsnet
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Rasmus Jensen 31 g Hørby husfader husmand
Mette Marie Christensdatter 40 g Hørby husmoder
Anne Marie Rasmussen 1 u Hørby datter
Niels Chr. Hansen 12 u Hørby søn husmoders søn
Malene Hansen 4 u Hørby datter husmoders datter
Maren hansen 7 u Hørby datter husmoders datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Nielsen 37 g Hørby husfader husmand
Mette Marie Christensdatter 35 g Hørby husmoder
Niels Chr. Hansen 7 u Hørby søn
Maren Hansen 2 u Hørby datter
Anne Andersdatter 58 enke Volstrup inderste lever af at spinde
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans  Nielsen 32 g Hørby husfader husmand
Mette Marie Christensdatter 30 g Hørby husmoder
Niels Chr. Hansen 2 u Hørby søn
Hanne Margrethe Jensdatter 13 u tjenestepige husfaders søster
Christiane Nielsdatter 19 u skrædderpige husfaders søster
Anne Andersdatter 53 enke Volstrup inderste spinderske
Anders Chr. Sørensen 14 u hendes søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Malene Christensdatter 53 enke husmoder ejer af jordloden
Hans Nielsen 26 u Hørby søn
Maren Kirstine Nielsdatter 16 u Hørby datter skrædderpige
Christiane Nielsdatter 13 u Hørby datter
Johanne Margrethe Jensdatter 7 u Hørby datter