Havens Møllegård.

 

HAVENS MØLLEGÅRD
matr.nr.lf mfl. af Haven
Kammerråd  Chr. Mollerup">

 

Havens Møllegård.

 

HAVENS MØLLEGÅRD
matr.nr.lf mfl. af Haven
Kammerråd  Chr. Mollerup, Haven Hovegård, fik den 5. november 1838 meddelt kongelig bevilling til at opføre en vejrmølle i stedet for Badskær vandmølle, dette blev tinglyst den 20. juni 1839. mølleskylden var i td. 0 skp. 2 fjk. o alb.
Havens Møllegård blev oprettet af matrikelnumrene 1f og 1g, der ifølge resolution af 11. maj 1858 skal holdes forenet. Møllegården tilhørte stadig Haven, men var bortforpagtet, sidste gang fra 30. august 1872 til 1. maj 1877 til C. S. Nielsen, men i 1873 fik Havens ejer jægermester Niels Andreas Undal, en chance for at sælge Møllegården og den 31. okt. 1873 fik forpagter C. B. Nielsen l00 rd. for at fraflytte i udtide og Møllegården blev den 12. november 1873 solgt til Hans Ditlev Braasch, der tilsyneladende også fik parcellen matr.nr. 1ad med i købet.
Den 22. juli 1885, mødte kongens foged op på Havens Møllegård i selskab med sagfører Kristiansen, Sæby, der medbragte en regning fra købmand Ernst Lassen, Sæby, på et beløb der efter diverse udgifter var lagt til beløb sig til 709 kr.32 øre og en regning fra firmaet Claas & Co i Frederikshavn på, med omkostninger140 kr.02 øre, hvorfor der blev gjort udlæg i Mølleejer Braasch tilhørende løsøre.

 
Hans Ditlev Braasch solgte den 8. januar 1891 til Christian Marinus Jensen, Nr. Klit for 18.500 kr., der havde Hans Christian Andersen, Nr. Klit i Albæk sogn som kurator, men H. C. Andersen afgik ved døden inden handlen var afsluttet og Jens Jensen, Skølstrup trådte i stedet
Christian Marinus Jensen solgte den 6. juli 1899 til Jens Peder Jensen fra Kilstrup for 23.800 kr., der den 16. april 1903 solgte til Anthon Chr. Jensen for 21.600 kr., der den 24. december l908 købte parcellerne matr.nr.2d og 3e fra Bredmose og den 23. januar l908 solgte han møllen fra til Christian Hørby, der herefter blev kaldt Havens Mølle og fik matr. nr. l bt.
Anthon Chr. Jensen solgte den 21. september 1916 Havens Møllegård til købmand. P. Hansen og vognmand Jacob Jacobsen, begge Dybvad, for 44.000 kr.. der den 28. juni 1917 solgte ca. 4 td. land i øster ende af marken, matr.nr. lea til Thomas Emil Pedersen, Nr. Ropperheden for 450 kr. pr. td. land og samme dato solgte de Ca. 5 td. land til Anders Chr. Larsen, Skovlund, matr. nr. ldx, ldæ, 2rn, og 3e for 650 kr. pr. tønde land, men forbeholdte sig en dynge kampsten ved møllen, og stadig samme dato solgtes ca. 10 td. land for 600 kr. pr. tdl. til Niels Chr. Thomsen. Røntved. Matr. nr. ldy, ldz og solgte derefter, stadig 28. juni 1917 hovedparcellen til Jens Peter Jensen Dahl, Agersted, for 34.000 kr.
Jens Peter Jensen Dahl solgte den 20. januar 1921 til gdr. Jens Chr. Moltsen  Sørensen for 49.500 kr. der den 1. juni 1926 solgte et mindre jordstykke matr.nr. leg for 700 kr. og solgte senere til Emil Nielsen, der den 1.marts 1943 solgte til Henning Jensen. Henning Jensen er født den 23. januar 1913, søn af Chr. Jensen, Petershåb. (senere Sønder Haven) og gift med Helga, født Chemnitz, født i Hellevad sogn den 22. januar 1918, datter af Emil Chemnitz, Lille Bjørnlund i Dronninglund sogn.
Henning Jensen solgte den 3. oktober 1977 til sønnen Jørgen Chemnitz Jensen, der siden har købt en del jord til fra naboejendommene.
 

1955.

Henning Jensen er født i Hørby 23. jan. 1913, forældre Mine Leythe og Chr. Jensen " Sdr. Haven ". Henning Jensen er gift med Helga f. Chemnitz i Hellevad 22. jan 1918, forældre Jensine og Emil Chemnitz " Bjørnelund " Dronninglund. I ægteskabet er 4 børn, Jørgen, Olav, Lisbeth, Iner Marie. Henning Kensen overtog ejendommen 1. marts 1943, efter Emil Nielsen med et areal på 36 tdl. Besætning, 12 køer, 13 ungkreaturer, 1 hest, 4 søer, 100 høns, der leveres ca. 60 svin årligt. Stuehuset er ca. 100 år gammelt, laden opført 1945, kostalden 1900, hestestalden 1945. Ejendomsskyld 36.500,-. Henning Jensen har tillige siden 1941 drevet vognmandsforretning.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Moltsen 1866 g Gøl husfader landmand
Louise Moltsen 1868 g Vokslev husmoder
Otto Hansen 1902 g Dr. Lund svigersøn Medhjælper
Else Marie hansen 1905 g Dr. Lund datter
Vagner Nielsen 1915 u Skæve  tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
J. Kristian Moltsen 1866 g Gøl husfader landmand
Louise Moltsen 1868 g Vokslev husmoder
Else Marie Moltsen 1905 u Dr. Lund datter
Niels Peter Nielsen 1900 u Kollerup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Jensen 1868 g Skelund husfader landmand
Ellen Jensen 1872 g Ø.Hassing husmoder
Jens Jensen 1904 u Hørby søn
Johanne Jensen 1907 u Hørby datter
Elsa Jensen 1910 u Hørby datter
Frits Jensen 1896 u Horsens tjenestekarl
William Jensen 1894 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Jensen 170768 u Dr.lund husfader Mølleejer, landmand
Martine Jensen 270675 u Dr.lund husbestyrerinde
Maren Katrine Kristiansen 200583 u Volstrup tjenestepige
Karl Martinus Kristiansen 170286 u Volstrup tjenestekarl søskende
Frits Ejnar Jungersen Jensen 70796 u Aalborg plejebarn
Knud Jensen 221143 u Volstrup husfaders fader
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Jensen 48 g Jerslev husfader gårdejer
Sine Marie Sørensen 48 g Jerslev husmoder
Sophie Marie Jensen 21 u Jerslev datter
Jens Chr. Jensen 18 u Jerslev søn
Kristine Bolette Jensen 15 u Horsens datter
Søren Chr. Jensen 9 u Aistrup søn
Gertrud Christine Mortensen 74 E Torslev bedstemoder
Fridlev Kjær 21 u Hørby tjenestekarl
Johanne Kirstine Sørensen 15 u Albæk tjenestepige
Karl Henrik Lybbert 15 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans ditlev Braasch 43 g Holsten husfader gårdejer
Frederikke Emilie Braasch 43 g Sønderaslev husmoder
Ida Kathrine Braasch 10 u Branderslev datter
Jensine Marie Pedersen 17 u Dr. Lund tjenestepige
Jens Chr. Andersen 27 u Albæk tjenestekarl
Niels Peter Nielsen 37 g Skæve tjenestekarl
Chr. Peter Christensen 15 u Skæve tjenestekarl