Højgaard.

 

Hoejgaard

HØJGÅRD


matr. nr. 9a mfl.
Højgård blev på et tidligt tidspunkt sammenlagt med ejendommen der blev kaldt Nørreskoven og indtil begyndelsen af dette århundrede blev gården som oftest på papiret kaldt Nørreskoven. I 1910 blev ejendommen der blev kaldt Klostret lagt til.
matr.nr.9 var den største af ejendommene og formentlig den der blev kaldt Højgård. I hartkorn sat til 1 td, 3 skp. 3 fjk. 2 alb. matr. nr.12 var Nørreskoven med 4 skp 2 fjk. 2½ alb. i hartkorn, dertil kom matr.nr.19 vestlig (Vollerhede) med 1/4 alb. og 7b Vester Karup. alle ejendommene havde været fæste ejendomme under Hørbylund Hovedgård indtil l805.
I 1835 var Morten Sørensen, der var gift med Cathrine Marie Kock, ejer af både Nørreskoven og Højgård. Han solgte kort tid efter til Jens Andersen, der var gift med Karen Marie Jensdatter, og solgte den 12. februar 1863 til sønnen Anders Chr. Jensen, der døde barnløs den 12. september 1899, 72 år gammel og enken Jensine Jensen, født Sørensen var eneste arving til gården der bestod af følgende matrikel numre 9a, 9b, 9c, 19, 12a, 12b. Hun solgte den 21. september 1899 en parcel nr.9c til sin afdødes mands broder, Mads Peter Jensen, Nørskovhus, for 500 kr. Der havde haft jorden i lang tid, men uden skøde. Arealet var på 8 tønder land og uden forbindelse med gårdens marker, hører nu til Piggerhus.
Jensine Jensen, f. Sørensen fik adkomst til gården den 19. september l910 og solgte den 3. oktober s. å. til Christian Peter Jensen, for 12.000 kr., iberegnet aftægt og da var gården stadig kaldet Nørreskoven. Chr. Peter Jensen solgte nogle parceller fra og den 17. marts 1910 købte han ejendommen Klostret for 5.147 kr. og lagde jorden til Højgård og solgte i 1929 til sønnen Jens Chr. Jensen.
Jens Chr. Jensen var født på gården den 3. august 1896 og gift med Olga Mathilde Jensen, født Christiansen, født den 4. februar l902 i Hørby, datter af Chr. Peter Christiansen, senere Karupgård.
Jens Chr. Jensen solgte i 1946 til Poul Nyholm Thomsen, der den 12. december 1947 solgte til broderen Laurits Nyholm Thomsen, der den 6. november 1961 solgte til Alfred Overgård Jensen, Gerndrup, og købte derefter V. Rævdal i Gærum sogn.

 1945.

Jens Chr. Jensen, født 3. aug. 1896 paa gaarden, søn af Chr. Peder Jensen. Gift med Olga Kathrine f. Christiansen 4. feb. 1902 i Hørby, datter af Chr. Peter Christiansen. Jens. C. Jensen overtog ejendommen efter sine forældre i 1929, med et areal paa 75 tdl. mod nu 90 tdl. Besætning ved overtagelsen 4 heste, 24 køer, 8 ungkreaturer, 30 svin, den er nu 6 heste, 30 køer, 16 ungkreaturer, 35 svin. 4 faar. Bygningerne er opført 1903 - 1914. Ejendomsskyld 42.000,-.

 

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Jensen 1896 g Hørby husfader landmand
Olga Mathilde Jensen 1902 g Hørby husmoder
Signe Marie Kristiansen 1905 u Torslev tjenestepige
Gotfred Harry Knudsen 1906 u Torslev fodermester
Niels Knudsen 1897 u Hørby tjenestekarl
Svend Simonsen 1914 u Sct.Hans tjenestekarl
Nørreskovens hus
Kristian Jensen 1890 g Hørby rentier fhv. gårdejer
Kathrine Jensen 1867 g Karup husmoder
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Jensen 1860 g Hørby husfader gårdejer
Kathrine Jensen 1867 g Karup husmoder
Jens Chr. Jensen 1896 u Hørby søn medhjælper
August Jensen 1904 u Hørby søn medhjælper
Gine Knudsen 1897 u Hørby tjenestepige
Dagny Pedersen 1908 y Hørby tjenestepige
Jensine Jensen 1868 E Aasted aftægtskone
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Peter Jensen 1860 g Hørby husfader gårdejer
Karen Kathrine Knudsen 1867 g Karup husmoder
August Jensen 1894 u Hørby søn
Anne Jensine Jensen 1895 u Hørby datter
Jens Chr. Jensen 1896 u Hørby søn
Lise Jensen 1897 u Hørby datter
Martin Jensen 1900 u Hørby plejebarn
Jensine Jensen 1868 E Aasted aftægtskone husfaders plejemor
Jens Knudsen 1893 u Elling tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Peter Jensen 200460 g Hørby husfader gårdejer
Karen Cathrine Knudsen 100567 g Karup husmoder
Anne Jensine Jensen 70495 u Hørby datter
Jens Chr. Jensen 30896 u Hørby søn
Lise Birgitte Jensen 180298 u Hørby datter
Anders Chr. Jensen 310101 u Hørby søn
Jens Marinus Knudsen 90374 u Karup tjenestekarl husmoders broder
Hansine Kristensen 90487 u Hørby tjenestepige
Jensine Elisabeth Sørensdatter 30738 enke Aasted husfaders plejemor e.e Anders Chr. Jensen
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Jensen 53 g Aasted husfader gårdejer
Jensine Sørensen 52 g Aasted husmoder
Else Marie Jensen 58 u Aasted aftægtskone
Mathilde Madsen 17 u Hørby tjenestepige
Kristian Peter Jensen 29 u Hørby tjenestekarl plejesøn
Martin Nielsen 12 u Hørby tjenestedreng
Julie Kristine Jensen 5 u Flade plejebarn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Jensen 43 g Aasted husfader gårdejer
Jensine Sørensen 41 g Aasted husmoder
Else Marie Jensen 48 u Aasted tjenestepige
Chr. Peter jensen 19 u Hørby tjenestekarl
Kathrine Knudsen 12 u Karup tjenestepige
Laurids Jensen 7 u Flade plejebarn
Christiane Nielsdatter 62 E Ugilt aftægtskone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Jensen 33 g Aasted husfader landmand
Jensine Sørensdatter 31 g Aasted husmoder
Else Marie Jensdatter 38 u Aasted slægtning
Caroline Jensdatter 14 u Hørby slægtning
Christine Jensdatter 9 u Hørby slægtning
Ane Marthine Jensdatter 13 u Hørby tjenestepige
Karen Marie Jensdatter 75 E Ugilt aftægtskone
Niels Andersen 56 g Karup logerende
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 52 g Aasted husfader gårdmand
Karen Marie Jensdatter 56 g Ugilt husmoder
Mads Peter Jensen 22 u Aasted søn
Else Marie Jensdatter 18 u Aasted datter
Birgithe Jensdatter 15 u Aasted datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 47 g Aasted husfader selvejergårdmand
Karen Marie Jensdatter 51 g Ugilt husmoder
Mads Peter Jensen 17 u Aasted søn
Else Marie Jensdatter 14 u Aasted datter
Birgitte Jensdatter 10 u Aasted datter
Jensine Jensdatter 7 u Aasted plejebarn
Johanne Marie Jensdatter 29 u Ugilt tjenestepige husmoders søster
Maren Sørensdatter 83 enke Hørby inderste spinderske
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 42 g Aasted husfader gårdmand
Karen Marie Jensdatter 46 g Ugilt husmoder
Anders Christian Jensen 14 u Aasted søn
Jens Chr. Jensen 13 u Aasted søn
Mads Peter Jensen 12 u Aasted søn
Else Marie Jensdatter 8 u Aasted datter
Birgitte Jensdatter 5 u Aasted datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 27 g husfader plovdrivende husmand
Christine Pedersdatter 30 g husmoder
Mads Peter Jensen 8 u søn husmoders søn
Anne Johanne Larsdatter 4 u datter
Christen Larsen 1 u søn
Christen Pedersen 73 g indsidder bogbinder
Maren Sørensdatter 72 g indsidder husmoder 
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 54 g husfader husmand
Maren Thomsdatter 51 g husmoder
Maren Christensdatter 22 u datter
Malene Christensdatter 18 u datter
Lars Christensen 17 u søn
Mette Christensdatter 13 u datter
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 40 g husfader gårdbeboer, afbygger
Maren Thomsdatter 36 g husmoder væverske og skrædder
Maren Christensdatter 9 u datter
Malene Christensdatter 6 u datter
Lars Christensen 3 u søn
Maren Christensdatter 15 u tjenestepige