Højlund.

 

HØJLUND


matr. nr. l aæ mfl.
Lærer P.M. Clausen, Badskær skole, købte parcellerne matr. nr. ldæ og 2b fra Nr. Rooperheden den. 26. juni 1917, og efter at havde opført ejendommen, solgte han til Anthon Jensen for 15.000 kr. Ejendommen bestod af matr. nr. l aæ, 33.952 m2 og
2n 4,loo m2, Anthon Jensen solgte i 1928 og købte der efter Kehletsminde i Hørby.
Hans Chr. Jørgensen solgte den 4. august 1954 til Jens Christiansen, der den 27. december 1971 solgte til Flemming Christensen, der den 2. august 1973 solgte til Arne Hillesø, der den 14. april
1976 solgte til Ellen Dorte Brae Harper, der siden solgte til Bruno Thomsen.