Kæret.

KÆRET.
matr.nr.2a mfl.
Kæret blev ved opmålingen til den såkaldte landmåler matrikel i 1682 sat i hartkorn til 1 td. 3skp. o fjk. 2 alb., der efter 1844 matiklen blev forhøjet til 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 9 rd. 52 sk.
Kæret var fæstegård under Haven gods og købt til selveje af Lars Jensen den 2o. juni 1835, skødet tinglyst den 29. oktober s. å Lars Jensen, der var gift med Maren Jensdatter, solgte den 27. marts 1857, skødet dog først tinglyst den 10. marts 1859, til svigersønnen Christen Carl Thomsen for 1986 rd. 2 mark 11 sk., heri var medregnet aftægten, den 7. november 1895. Maren Jensdatter døde den 9. maj 1872 og Lars Jensen døde den 26. september 1887.
Christen Carl Thomsen købte den 6. marts 1862 en parcel matr. nr. 1b, med et hus på, fra Broens Møllegård. Parcellen stod i hartkorn til 3 skp. o fjk. 3/4 alb. og den 29. august 1872 købte han fra Haven parcellerne på Estrup fælled, matr. nr. 22b 24b 25b og 26b, samt Børsthuset, matr.nr.35, for 850 rd. Børsthuset var beboet af den tidligere forpagter Anders Olesens enke, Ingeborg Nielsdatter. Christen Carl Thomsen skulde til dels sørge for hendes underhold, såsom mælk, jord til en skæppe kartofler og 5.000 knoptørv årligt, aftægten var kapitaliseret til 112 rd. 3 sk. Herefter var gården på 56 tønder land.
Christen Carl Thomsen solgte den 24. november 19o4 til sønnen Jens Thomsen for 30.325 kr. Jens Thomsen var født den 21. januar 1875 og gift med Krestine Thomsen, født Jensen, født 9. juli 1881, datter af Jens Marinus Jensen i Volstrup.
Jens Thomsen døde den 8. december 1918, efterladen sig enken og 8 umyndige børn. Enken Krestine Thomsen, født Jensen, fik adkomst til gården den 9. januar 1919. Hun solgte i 1935 noget jord fra til sønnen Thomas Peter Thomsen til oprettelse af ejendommen Sønder Kæret og solgte den 1. november 1947 Kæret til sønnen Børge Thomsen. Gården var nu på 43 tønder land.
Kirsten M. Thomsen solgte den 15. juni 1977 til Jørn Mariegård Jensen.
Jørn Jensen købte i 1986 Øster Sigen, og lagde jorden under Kæret. Jørn Jensen solgte til Kurt Sørensen, som siden har købt jorden fra Skovly, som er lagt til Kæret.

1945.

Jens Thomsen, er født 21. jan. 1875, død 1917, søn af Karl Thomsen. Gift med Krestine f. Jensen 9. jul. 1881 i Volstrup sogn, datter af Jens Marinus Jensen. Jens Thomsen overtog ejendommen efter sine forældre i 1904, med et areal paa 56 tdl. mod nu 43 tdl. Besætning ved overtagelsen, 4 heste, 16 køer, 12 ungkreaturer, 7 svin, 2 faar, den er nu, 7 heste, 20 køer, 11 ungkreaturer, 25 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1903 og 1914. Ejendomsskyld 28.000,- Fru Thomsen har siden 1919 drevet ejendommen ved egen og børnenes hjælp.

 

1955.

Børge Thomsen er født samme sted 18. nov. 1916. Forældre Kirstine og Jens Thomsen " Kæret ". Børge Thomsen er gift med Kirsten f. Madsen i " St. Tamstrup " Thorshøj. Forældre Marie og Magnus Madsen " St. Tamstrup " Thorshøj. I ægteskabet er der 4 børn. Erik, Anne Marie, Jens Jørgen, Helle. Børge Thomsen overtog ejendommen 1947 efter sine forældre, areal på 43 tdl. Besætning 19 køer, 18 ungkreaturer, 1 hest, 100 høns, 7 søer, der leveres ca. 50 svin årligt. Ejendomsskyld 48.000,-.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristine Thomsen 1881 E Volstrup husmoder gårdejerinde
Jensine Marie Thomsen 1905 u Hørby datter medhjælper
Thomas Peter Thomsen 1906 u Hørby søn medhjælper
Aage Thomsen 1909 u Hørby søn
Dagny Thomsen 1912 u Hørby datter
Jens Børge Thomsen 1916 u Hørby søn
Alfred Jensen 1902 u Volstrup tjenestekarl bror til KT
Ejner henry Børgesen 1904 u Hørmested tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristine Thomsen 1881 E Volstrup husmoder gårdejerske
Krestian Karl Thomsen 1904 u Hørby søn
Jensine Marie Thomsen 1905 u Hørby datter
Thomas Peter Thomsen 1906 u Hørby søn
Aage Thomsen 1909 u Hørby søn
Dagny Thomsen 1912 u Hørby datter
Ingrid Thomsen 1914 u Hørby datter
Jens Børge Thomsen 1916 u Hørby søn
Karen Thomsen 1918 u Hørby datter
Otto Jensen 1897 u Volstrup bestyrer bror til KT
Alfred Jensen 1902 u Volstrup tjenestekarl bror til KT
Peter Andersen 1844 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Thomsen 1876 g Hørby husfader gårdejer
Kristine Thomsen 1881 g Volstrup husmoder
Krestian Karl Thomsen 1904 u Hørby søn
Jensine Thomsen 1905 u Hørby datter
Thomas Peter Thomsen 1906 u Hørby søn
Aage Thomsen 1909 u Hørby søn
Inger Larsen 1832 E Hørby aftægtskone svigermoder
Jens Peter Christensen 1871 u Volstrup tjenestekarl
Olga Kirstine Nielsen 1894 u Hørby tjenestepige
Marinus Kristensen 1842 u Hørby tjenestekarl
Kristine Mikkelsen 1893 u Hørmested tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Carl Thomsen 150632 g Torslev husfader gårdejer
Inger Larsdatter 260231 g Hørby husmoder
Jens Chr. Thomsen 240176 u Hørby søn
Lene Nielsen 210383 u Jerslev tjenestepige
Jens Peter Christensen 261071 u Volstrup tjenestekarl
Niels Chr. Valdemar Kristensen 261286 u Voer tjenestekarl
Jens Chr. Sørensen 180950 g Voer fodermester
Else Marie Christensen 130852 g Hørby hans kone
Karl Kristian Thomsen 230283 u Skæve  logerende højskoleelev
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Karl Thomsen 58 g Torslev husfader gårdejer
Inger Larsen 59 g Hørby husmoder
Maren Kirstine Thomsen 26 u Hørby datter
Jens Kristian Thomsen 14 u Hørby søn
Laura Kirstine Thomsen 8 u Hørby datter
Kristian Peter Kristensen 25 u Albæk tjenestekarl
Henriette Marie Kristensen 15 u Hørby tjenestepige
Peter Springborg 66 g Aalborg logerende stenslåer
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Carl Thomsen 47 g Torslev husfader gårdejer
Inger Larsdatter 48 g Hørby husmoder
Maren Kirstine Thomsen 16 u Hørby datter
Marie Mathilde Thomsen 11 u Hørby datter
Ottine Christine Thomsen 7 u Hørby datter
Jens Chr. Thomsen 4 u Hørby søn
Lars Jensen 83 E Hørby aftægtsmand husmoders fader
Christen Jensen 20 u Torslev tjenestekarl
Jens Chr. Didrik Jensen 15 u Torslev tjenestekarl
Niels Christoffersen 61 F Volstrup logerende træskomand
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Carl Thomsen 37 g Torslev husfader jordbruger
Inger Larsdatter 38 g Hørby husmoder
Jens Lauris Thomsen 12 u Hørby søn
Thomas Peter Thomsen 9 u Hørby søn
Maren Kirstine Thomsen 6 u Hørby datter
Marie Mathilde thomsen 1 u Hørby datter
Maren Kerstine Andersen 19 u Hørby tjenestepige
Anders Thomsen 34 u Hørby tjenestekarl
Niels Christoffersen 51 F Volstrup logerende træskomand
Lars Jensen 72 g Karup aftægtsmand husmoders fader
Maren Jensdatter 64 g Volstrup aftægtskone husmoders moder
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 54 g Karup husfader gårdmand
Maren Jensdatter 45 g Volstrup husmoder
Jensine Marie Larsdatter 16 u Hørby datter
Niels Peter Larsen 8 u Hørby søn
Peder Chr. Larsen 6 u Hørby søn
Anna Hansdatter 77 enke Volstrup aftægtskone
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 49 g Karup husfader selvejergårdmand
Maren Jensdatter 40 g Volstrup
Inger Larsdatter 14 u Hørby datter
Jensine Marie Larsdatter 11 u Hørby datter
Jens Larsen 8 u Hørby søn
Niels Peter Larsen 3 u Hørby søn
Peder Chr. Larsen 1 u Hørby søn
Anne Hansdatter 73 enke Volstrup aftægtskone
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 44 g Karup husfader gårdmand
Maren Jensdatter 35 g Volstrup husmoder
Kirsten Larsdatter 11 u Hørby datter
Inger Larsdatter 9 u Hørby datter
Jensine Marie Larsdatter 6 u Hørby datter
Jens Larsen 3 u Hørby søn
Inger Larsdatter 78 enke Hørby husfaders moder aftægtskone
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 37 g Karup husfader Husmand
Maren Jensdatter 28 g Volstrup husmoder
Kirsten Larsdatter 5 u Hørby datter
Inger Larsdatter 3 u Hørby datter
Inger Larsdatter 69 enke Hørby husfaders moder
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Madsen 44 g1 ? husfader gårdbeboer
Johanne Larsdatter 49 g1 - husmoder
Mette Marie Sørensdatter 12 u - datter
Lars Christensen 25 u - tjenestekarl
Birthe Pedersdatter 25 u - tjenestepige
Mads Nielsen 73 g1 - husfaders fader aftægtsmand
Mette Christensdatter 73 g1 - husfaders moder aftægtskone
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Madsen 32 g ? husfader gårdbeboer
Johanne Larsdatter 34 g - husmoder
Lars Sørensen 5 u - søn
Mads Sørensen 3 u - søn
Mads Nielsen 60 g - mandensfader 
Mette Christensdatter 62 g - mandensmoder fattige tiggere
Christen Madsen 22 u - smed