Lille Tranekær. Stidsborg.

stidsborg

 

 

 

LILLE TRANEKÆR
matr. nr. 11g mfl n. v
Ejendommen, der oprindelig kun bestod af parcellen matr. nr. 11g, blev efter udstykningen fra Tranekær sat i hartkorn til 3 skp. 2 fjk 1½ alb. og gammel skatten var 2 rd. 83 sk.
Jens Andersen købte den 16. april 1852, skødet tinglyst 27. maj s. å. Han solgte den 25. januar 1866 til Jens Chr. Nielsen for 1.100 rd., der medfulgte 1 hest, 3 køer og 4 får. Jens Chr. Nielsen solgte den 29. oktober 1876 til svigersønnen Niels Christian Nielsen for 3.700 kr., men af hensyn til stempling blev værdien sat til 4.200 kr.
Niels Chr. Nielsen købte den 8. juni 1915,parcellen matr. nr. 11e for 5.081 kr.3o øre. arealet var på 44.892 m2 og hartkornet 2 skp. 2 fjk, 1 1/4 alb. og den 23. maj 1918 fik han adkomst til parcellerne matr. nr. 11p l1z l1e og 11g
Men Niels Chr. Nielsen måtte give op under landbrugskrisen i 30 erne og her blev ejendommen den 25. januar 1933 overdraget Ove Nielsen ved fogedudlægsskøde.
Ove Nielsen var født den 1. juni 19o6 i Kæret i Karup, søn af Martin Nielsen og gift med Agnethe Nielsen, født Larsen, født den 22. august 1909 i Skærum, datter af Hans Larsen.
Ove Nielsen solgte den 15. december 1977 til Flemming Klitgård Nielsen.

 

1945.

Ove Nielsen er født 1. jun. 1906 i " Kæret " Karup sogn, søn af Martin Nielsen. Gift med Agnethe f. Larsen 22. aug. 1909 i Skærum, datter af Hans Larsen. Ove Nielsen overtog ejendommen 1932, med et areal paa 22 tdl. Besætning ved overtagelsen 1 hest, 6 køer, 2 ungkvæg, 2 svin, den er nu 3 heste, 10 køer, 10 ungkvæg, 16 svin. Bygningerne er opført 1920. Ejendomsskyld 17.000,-. Ove Nielsen har været paa Try Højskole 1923- 24 og Asmildkloster Landbrugsskole 1926 -27.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr Nielsen 1870 E Torslev husfader landmand
Laura Løth 1894 E Tårs husbestyrerinde
Elvin Løth 1924 u Tornby søn
Ellen Margrethe Løth 1925 u Tornby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Nielsen 1870 g Torslev husfader landmand
Mette Marie Nielsen 1869 g Hørby husmoder
Jens Chr. Nielsen 1838 E Hørby aftægtsmand
Hans Peter Nielsen 1898 u Hørby søn
Ester Nielsen 1900 u Hørby datter
Emanuel Nielsen 1907 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Nielsen 1870 g Torslev husfader husmand
Mette Marie Nielsen 1868 g Hørby husmoder
Kristiane Nielsen 1897 u Hørby datter
Ester Nielsen 1900 u Hørby datter
Hermann Nielsen 1903 u Hørby søn
Emanuel Nielsen 1907 u Hørby søn
Jens chr. Nielsen 1834 E Hørby aftægtsmand
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Nielsen 230370 g Torslev husfader husmand
Mette Marie Nielsen 120588 g Hørby husmoder
Jens Peter Christian Christensen 120192 u Hørby søn husmoders søn
Alfred Martinus Nielsen 310197 u Hørby søn
Hans Peter Ernst Nielsen 160598 u Hørby søn
Jensine Ester Mariane Nielsen 50400 u Hørby datter
Jens Chr. Nielsen Mølgård 240433 E Hørby husfaders fader
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Nielsen 57 g Hørby husfader husmand
Mariane Nielsen 48 g Albæk husmoder
Kristine Nielsen 18 u Hørby datter
Christian Nielsen 11 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Nielsen 47 g Hørby husfader jordbruger
Mariane Christensen 39 g Albæk husmoder
Anton Nielsen 13 u Hørby søn
Mette marie Nielsen 12 u Hørby datter
Mathilde Nielsen 10 u Hørby datter
Kirstine Nielsen 8 u Hørby datter
Petrine Nielsen 6 u Hørby datter
Jens Peter Nielsen 4 u Hørby søn
Christian Nielsen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Nielsen 37 g Hørby husfader jordbruger
Mariane Christensen 28 g Albæk husmoder
Anton Nielsen 3 u Hørby søn
Mette Marie Nielsen 2 u Hørby datter
Ane Mathilde Nielsen 1 u Hørby datter