Lilskærp

 

 

lilskaerp

Lillskærp 1953

lileskaerp  

Stuehuset er bygget 1912, aftægtsbolig i enden af udbygningen ved vognporten.

LILLE SKÆRPING.
matr. nr. 5 sydlig mfl.
Lille Skæring blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 1 skp. 3 fjk. 1 3/4 alb og gammel skatten var 7 rd. 75 sk
Gården var fæstegård under Haven gods og købt til selveje af Lars Christensen den 2o. juni 1835, skødet tinglyst den 29. oktober s. å. Han købte den 18. december 1862 parcellen matr. nr. 21b fra Ledet og solgte den 21. juni 1877 til sønnen Christen Larsen og gik på aftægt på gården, hvor han døde den 7. februar 1879.
Christen Larsen og hans hustru udvandrede til Utah og solgte den 29. august 1899 til svogeren, gårdejer Hans Jensen, Kilstrup, for 11.000 kr. Der den 29. august 1889 solgte til Anders Christian Nielsen fra Skølstrup, der den 6. april 1893 solgte til Jens Wilhelm Johan Bock fra Frederikshavn for 16.000 kr. og købte derefter Øster Mølgård. Jens. W. J. Bock udstedte den 26. april 1894 følgende skadesløsbrev


Skadesløsbrev.


Undertegnede gårdejer Jens Vilhelm Johan Bock af Lille Skærping i Hørby sogn har i dag mod veksel pr. 19. juli d. å i Sæby og Omegns sparekasse erholdt et lån af 3.000 kr., for hvilket gårdejerne Frederik. Hansen, Lundergård, Julius Nielsen, Smågårdene og Jens Andreasen, Lille Fjembe har kautioneret ved med mig at underskrive vekslen om solidariske selvskyldnere. Til sikkerhed for at de nævnte mænd således intet tab skulle lide ved de forpligtelse de således have påtaget sig for mig eller fremtidig måtte påtage sig ved fornyelse af vekslen, meddeler jeg dem herved prioritet og panteret for hvad de i så henseende måtte komme til at udrede for mig ind til et beløb af 3.000 kr., skriver tre tusinde kroner, i den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom Lilskærp eller Lille Skærping i Hørby sogn sydlige del.

Jens Vilhelm Johan Bock solgte den 27.juni 1895 til Anders Christian Olesen, søn af Knud Olesen  Kneverhede for 15.800 kr.

Anders Christian Olesen omkom ved en tragisk kørsels ulykke ved Klemmen, den 9. marts 1899, kun 29 år gammel. Han var den pågældende dag taget til Sæby og skulle ifølge tidens skik have sig et par kaffepunser inden han kørte hjem. Her kom et ridende bud med besked til ham om, at hans kone var gået i barselsseng og at vedkommende havde været med besked til Jordemoderen. Her efter fik Anders Christian Olesen travlt. Han kørte ud af Sæby i fuldt firspring og tog svinget ved Klemmen på samme måde, men væltede og brækkede halsen.
Hans kone Ane Olesen, født Jensen, nedkom med en søn der fik faderens navn, Anders Christian Olesen. Der var 2 børn i ægteskabet i forvejen, Thora Christine Olesen, født 18. april l895 og Christian Halvor Olesen, født 28. oktober 1897. Enken Ane Olesen, født Jensen, fik præsteattest på, at hun var en huslig og forstandig kvinde og fik den 28. marts 1899 tilladelse til at hensidde i uskiftet bo, men fik først tinglyst adkomst til gården den 21. august 19o2.

Den 2o. november 19o2—5 blev der fredet 2 gravhøje, der blev beskrevne således:
ca. 4oo’sydvest for gården en ualmindelig anselig, til dels kratbevokset, særdeles velbevaret høj. Af randsten ses mod vest 2, mod syd 1, mod øst 9. Højen er ca. 18’høj og og. 9o’i tværmål.
ca. 1o4’sydvest for foregående en græsklædt, til dels kratbevokset, særdeles velbevaret langhøj i retning s. s. ø.—nn. v. Omtrent midtvejs er kernen sænket noget, og der ses toppen af støre sten. Af randsten ses mod nordvest 3 og mod vestre ende 4, Højen er Ca. 6’høj og ca. 45’bred og ca. 156 lang.
Disse to høje danner en smuk højtliggende gruppe.


Ane Olesen, født Jensen, giftede sig den 2. september 19o2 med sin bestyrer, Alfred Christian Larsen, der den 27. november s. å. fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården, efter Ane og Alfred død arvede deres børn Ellen og Aage, som forblev ugifte og drev gården i fællesskab, de solgte den 2o. januar 1968 solgte til Bjarne Nielsen. Som siden solgte til Kaj K. Larsen Ledet Gærum, som også ejer Sigen.

areal: 70 tdl.

 


Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Alfred Chr. Larsen 1872 g Hørby husfader landmand
Anna Larsen 1875 g Volstrup husmoder
Anders Chr. Olesen 1889 u Hørby søn forkarl
Thor Henry Larsen 1909 u Hørby søn fodermester
Aage Peter Larsen 1914 u Hørby søn anden karl
Ellen Marie Larsen 1916 u Hørby datter husgerning
Asta Kristine Larsen 1908 u Hørby datter husgerning
Nelly Charlotte Larsen 1912 u Hørby datter husgerning
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Alfred Chr. Larsen 1872 g Hørby husfader landmand
Anna Larsen 1875 g Volstrup husmoder
Kristian Larsen 1897 u Hørby søn
Harry Larsen 1902 u Hørby søn
Ellen Marie Larsen 1906 u Hørby datter
Asta Kristine Larsen 1908 u Hørby datter
Thor henry Larsen 1909 u Hørby søn
Nelly Larsen 1912 u Hørby datter
Aage Peter Larsen 1914 u Hørby søn
Dagmar Larsen 1902 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Alfred Chr. Larsen 1872 g Hørby husfader landmand
Anna Larsen 1875 g Volstrup husmoder
Kristian Larsen 1897 u Hørby søn
Harry Larsen 1902 u Hørby søn
Ellen Marie Larsen 1906 u Hørby datter
Asta Kristine Larsen 1908 u Hørby datter
Thor Henry Larsen 1909 u Hørby søn
Thora Kristine Olesen 1895 u Volstrup datter
Anders Chr. Olesen 1899 u Hørby søn
Kristian Halvor Olesen 1898 u Hørby søn
Anders Chr. Olesen 1898 u Hørby søn
Jens Chr. Andersen 1880 u Volstrup tjenestekarl
Valdemar Chr. Larsen 1898 u Skæve tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ane Jensen 100875 enke Volstrup husmoder gårejerske
Christian Halvor Olesen 231097 u Hørby søn
Anders Chr. Olesen 90399 u Hørby søn
Alfred Chr. Larsen 60572 enkem Hørby bestyrer
Jens Peder Jensen 211081 u Sæby tjenestekarl
Mathilde Christine Nielsen 130784 u sct.Olai tjenestepige
Kristiane Marie Jensen 230683 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Nielsen 29 g Volstrup husfader gårdejer
Ane Marie Larsen 28 g Understed husmoder
Karen Skjølstrup 2 u Volstrup datter
Niels Chr. Skølstrup 1 u Volstrup søn
Henrik Ottesen 23 u V. Brøndersl tjenestekarl
Elise Marie Larsen 19 u Hørby tjenestepige
Kirsten Marie Andreasen 12 u Aasted tjenestepige
Niels Andersen 69 E Volstrup aftægtsmand husfaders fader
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 44 g Hørby husfader gårdejer
Marie Hansen 36 g Volstrup husmoder
Nikoline Kristine Kristensen 14 u Volstrup datter husmoders datter
Eline Marie Larsen 9 u Volstrup datter
Alfred Chr. Larsen 7 u Hørby søn
Elise Mathilde Larsen 5 u Hørby datter
Louise Frederikke Larsen 1 u Hørby datter
Elline Thomasdatter 74 E Hørby aftægtskone husfaders moder
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 69 g Volstrup husfader jordbruger
Ellen Thomsdatter 64 g Hørby husmoder
Christen Larsen 34 u Hørby søn
Axel Christensen 16 u Albæk tjenestekarl
Birgitte Sørensen 26 u Karup tjenestepige
Else Christine Sørensen 15 u Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 49 g Volstrup husfader gårdmand
Ellen Thomsdatter 45 g Hørby husmoder
Christen Larsen 15 u Hørby søn
Birgithe Marie Larsen 13 U Hørby Datter
Thomas Pedersen 21 u Hørby tjenestekarl
Anne Marie Hansdatter 21 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 45 g Volstrup husfader gårdmand
Ellen Thomsdatter 40 g Hørby husmoder
Christen Larsen 10 u Hørby søn
Birgithe Marie larsdatter 8 u Hørby datter
Niels Chr. Larsen  20 u Torslev tjenestekarl
Anne Cathrine Christensdatter 20 u Hørby tjenestepige
Karen Christensdatter 39 u Volstrup tjenestepige mandens søster
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 40 g Volstrup husfader gårdmand
Ellen Thomsdatter 35 g Hørby husmoder
Christen Larsen 5 u Hørby søn
Birgitte Marie Larsen 3 u Hørby datter
Anne Kirstine Nielsdatter 18 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Christensen 60 g husfader gårdmand
Anne Olesdatter 48 g husmoder
Jens Mortensen 20 u søn
Cathrine Marie Mortensdatter 9 u datter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 58 g2 husfader gårdbeboer, lægdsmand
Johanne Cathrine Larsdatter 36 g1 husmoder
Jens Nielsen 26 u søn husfaders af 1 ægtsk.
Johannne Nielsdatter 23 u datter husfaders af 1 ægtsk.
Christen Nielsen 20 u søn husfaders af 1 ægtsk.
Anne Nielsdatter 12 u datter
Kirsten Nielsdatter 8 u datter
Johanne Cathrine Nielsdatter 5 u datter
Johanne fik den 23. maj 1820 allernådigst bevilling til at anses for mandfolk og bære navnet Johannes.
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels jensen 43 g husfader gårdbeboer
Ane Christensdatter 45 g husmoder
Jens Nielsen 10 u søn
Johanne Nielsdatter 7 u datter
Christen Nielsen 5 u søn
Jens Jensen 30 u tjenestekarl
Johanne Cathrine Larsdatter 23 u tjenestepige