Løgtved Fælled.

LØGTVED FÆLLED
matr.nr
. 3b  mfl.
Niels
Chr. Jensen købte den 5. februar 1885 parcellen matr.nr. 3b fra sit hjem Vester Løgtved, for 2.000 kr., parcellen blev sat i hartkorn til 2 skp. o fjk. 3/4 alb. og den 13. oktober l9o4 købte han yderligere parcellen 3d fra V. Løgtved, for 2.500 kr.
Niels Chr
. Jensen solgte i 1929 til sønnen Alfred Chr. Jensen, der den 31. oktober 1988 solgte til Anton Jensen. Som solgte til Jens Henning Jensen 15.7.1985.
Adresse: Løgtvedvej 21

 

1945.

Alfred Chr. Jensen, født 6. feb. 1898 paa gaarden, søn af Niels Chr. Jensen. Jensen overtog ejendommen efter sine forældre i 1929, med et areal på 30 tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 12 køer, 6 ungkreaturer, 10 svin, 2 faar, den er nu 4 heste, 12 køer, 6 ungkreaturer, 15 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1902, 08, og 1923. Ejendomsskyld 17.300,- Løgtved Fælled har været i slægtens eje siden 1884.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Alfred Chr. Jensen 1898 u Hørby husfader husmand
Elise Martine Jensen 1888 u Hørby søster husbestyrerinde
Kristine Tomine Jensen 1858 E Understed aftægtskone
Niels Børge Kristensen 1917 u Volstrup tjenestedreng
Karla Kristine Kristensen 1919 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Jensen 1851 g Hørby husfader husmand
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kr. Jensen 1851 g Hørby husfader husmand
Kristine Tomine Jensen 1858 g Understed husmoder
Elise Martine Jensen 1888 u Hørby datter medhjælper
Alfred Kr. Jensen 1898 u Hørby søn medhjælper
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Jensen 240751 g Hørby husfader husmand
Kristine Thomine Jørgensen 290658 g Understed husmoder
Jens Jacob Jensen 280385 u Hørby søn
Elise Martine Jensen 270888 u Hørby datter
Alfred Kristian Jensen 60298 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kr. Jensen 1851 g Hørby husfader husmand
Kristine Tomine Jensen 1858 g Understed husmoder
Jens Jacob Jensen 1886 u Hørby søn
Elise Martine Jensen 1889 u Hørby datter
Lise Petersen 1877 u Tårs plejebarn