Meller Løgtved.

 

 

MELLER LØGTVED.
matr. nr. 4a s.ø.
Meller Løgtved blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 4 td. 3 skp. 1 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 27 rd. 32 sk., parcellen 13c hørte også til og stod i skovskyld til 1 td. 2 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb.
Meller Løgtved var fæstegård under Sæbygård og blev købt til selveje af daværende gårdfæster Peder Albretsen den 9. marts 1867 for 4.050 rd. Han transporterede købet til svigersønnen Christian Carl Larsen den 30. juni 1858 for samme pris, der straks solgte til sadelmager Rasmus Rasmussen fra Vester Brønderslev for 6.564 rd. + aftægt til Peder Albretsen og hustru.
Rasmus Rasmussen solgte den 1. september 1869 til forvalter J. V. Asmussen fra Hellevad sogn for 9.854 rd. Skødet blev tinglyst den 14. juli 187o.
J. V. Asmussen solgte den 16. september 1875 til Henrik Peter Christian Schultz for 15.000 kr. og blev derefter forpagter af Vejrholt pr. Arden. Den 24. februar 1876 gjorde apoteker Voerså i København, tidligere Åbenrå, udlæg i gården og i løsøret.

Henrik Peter Christian Schultz mageskiftede den 30. april 1885 med Lars Chr. Jensen, der den 27. marts 1890 solgte parcel1en 4b til gdr. Christen Nielsen, Øster Løgtved og parcellen 4c til Thomas Peter Hansen, Rønho1t, men det sidste kom tilsyneladende tilbage til gården den 2. august 1917, men blev da købt fra St. Ørtoft for 15.000 kr.

Lars Chr. Jensen solgte den 4. maj 1905 til sønnen Jens Chr. Jensen, der var forpagter af Over Holbæk, for 30.000 kr., iberegnet aftægt. Men Lars Chr. Jensen havde nok ikke kunnet finde sig til rette som aftægtsmand, for allerede den 23. december s. å. Købte han parcellen matr.nr.4d af sønnen og oprettede ejendommen Ny Løgtved,
Jens Chr. Jensen, der var gift med Mathilde Christiane Jensen, født Pedersen fra Grønheden, solgte den 1. oktober 1928 til Frits Harald Jensen, som solgte i 1932 til forpagter af Volstrup Præstegård, Jens Karup Jensen for 119.000 kr.
Jens Karup Jensen var født den 9. december 1896 i Stendal i Karup, søn af Lars Jensen og gift med Karen Margrethe Jensen, født Gadensgård, født 19. december 1899 i Gadensgård i Volstrup, datter af Jens Peter Jensen.
Jens Karup Jensen solgte den 2. juni 1966 til sønnen Lars Jensen. Som solgte til Christian Kragelund St. Rysholt.

adresse: Løgtvedvej 13

 

1945.

Jens Karup Jensen, født 9. dec. 1896 i " Stendal " Karup sogn, søn af Lars Jensen. Gift med Karen Margrethe f. Gadensgaard, 19. dec. 1899 i " Gadensgaard " Volstrup sogn, datter af Jens Peter Jensen. Jensen overtog ejendommen 1926 med et areal på 99 tdl. ager og 17 tdl. skov. Besætning 10 heste, 32 køer, 36 ungkreaturer, 50 svin. Bygningerne opført 1870, 1914. Ejendomsskyld 57.000,-. Jens K. Jensen er formand for Kornnævnet, og i bestyrelsen for Syvsten mejeri.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Frits Harald Jensen 1904 g Karup husfader landmand
Marie Kirstine Jensen 1899 g Lendum husmoder
Pige 1930 u Hørby datter
Oda Elfrida Nielsen 1910 u Volstrup tjenestepige
Ane Marie Christensen 1908 u Hørby tjenestepige
Peter Chr. Sørensen 1911 u Volstrup tjenestekarl
Mandrup Hansen 1908 u Skæve tjenestekarl
Thorvald Larsen Bortrejst
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 1871 g Jerslev husfader landmand
Kristiane Jensen 1879 g Volstrup husmoder
Signe Jensen 1900 u Albæk datter
Karen Jensen 1903 u Albæk datter
Inger Jensen 1906 u Hørby datter
Anna Jensen 1908 u Hørby datter
Lars Jensen 1909 u Hørby søn
Hans Jensen 1911 u Hørby søn
Else Jensen 1914 u Hørby datter
Johannes Andersen 1897 u Hørby tjenestekarl
Kristian Iversen 1902 u Torslev tjenestekarl
Niels Olesen 1894 u Dr.Lund tjenestekarl fodermester
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 1871 g Jerslev husfader gårdejer
Kristiane Jensen 1879 g Volstrup husmoder
Signe Jensen 1900 u Albæk datter
Karen Jensen 1903 u Albæk datter
Ellen Jensen 1904 u Hørby datter
Inger Jensen 1906 u Hørby datter
Anna Jensen 1908 u Hørby datter
Lars Jensen 1909 u Hørby søn
Marie Larsen 1893 u Albæk tjenestepige
Maren Larsen Weinhoff 1888 u Horne  tjenestepige
Karl Chr. Nielsen 1893 u Hørby tjenestekarl
Andreas Nielsen 1894 u Volstrup tjenestekarl
Karl Chr. Rasmussen 1896 u Sæby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Jensen 270342 enkem Jerslev Husfader gårdejer e.e.Jensine Sørensen
Kirstine Bolette Jensen 51074 g Horsens datter husbestyrerinde
Peder Nielsen Toft 210975 u Børglum svigersøn hjælper med driften
Tes Nielsen Toft 220496 u Hørby søn
Lars Nielsen Toft 70199 u Volstrup søn
Signe Nielsen Toft 21100 u Hørby datter
Jensine Kirstine Larsen 310384 u Horsens tjenestepige
Mette Marie Frederiksen 141178 u Hørby tjenestepige
Kristian Mortensen Nielsen 50286 u Dr.lund  tjenestekarl
Niels Chr. Christensen 290881 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Jensen 48 g Jerslev husfader gårdejer
Sine Marie Sørensen 48 g Jerslev husmoder
Sophie Marie Jensen 21 u Jerslev datter
Jens Chr. Jensen 18 u Jerslev søn
Kristine Bolette Jensen 15 u Horsens datter
Søren Chr. Jensen 9 u Aistrup søn
Gertrud Christine Mortensen 74 g Torslev bedstemoder
Fridlev Kjeer 21 u Hørby tjenestekarl
Karl Henrik Lybbert 15 u Hørby tjenestekarl
Johanne Kirstine Sørensen 15 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Peter Chr. Schultz 39 g Voer husfader gårdejer
Inger Marie Schultz 36 g Skjærum husmoder
Laura Christiane Hansen 11 u Grenslev plejedatter
Jens Peder Jensen 47 u Ø.brøndersle tjenestekarl
Christen Christensen 58 g Gærum tjenestekarl fodermester
Hans Andersen 66 u Lendum tjenestekarl
Jens Andersen 71 u Voer tjenestekarl
Pouline Christensen 17 u Saltum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens V. Asmussen 27 g Hellevad husfader jordbruger
Hanne Svendsen 26 g Skæve husmoder
Jens Chr. Christensen 24 u Dr.Lund tjenestekarl
Ole Chr. Larsen 17 u Hørby tjenestekarl
Peder Albreksen 61 g Hørby aftægtsmand
Kirsten Marie Christensen 57 g Albæk aftægtskone
Anne Kirstine Pedersen 18 u Hørby deres datter
Hans Chr. Pedersen 8 u Hørby plejesøn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Albreksen 42 g Hørby husfader gårdmand
Kirsten Marie Christensdatter 37 g Albæk husmoder
Maren Pedersdatter 17 u Hørby datter
Johanne Marie Pedersdatter 15 u Hørby datter
Ane Marie Pedersdatter 12 u Hørby datter
Albrekt Pedersen 9 u Hørby søn
Christine Pedersdatter 2 u Hørby datter
Maren Pedersdatter 80 enke Hørby husfaders moder der af ham forsørges
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Albreksen 37 g Hørby husfader fæstegårdmand
Kirsten Marie Christensdatter 33 g Albæk husmoder
Maren Pedersdatter 12 u Hørby datter
Johanne Marie Pedersdatter 10 u Hørby datter
Anne Marie Pedersdatter 7 u Hørby datter
Albrekt Pedersen 4 u Hørby søn
Hans Christian Pedersen 1 u Hørby søn
Maren Pedersdatter 75 enke Hørby husfaders moder  e.e. Albert pedersen
Jens Peter Jensen 19 u Hørby tjenestekarl
Niels Chr. Pedersen 16 u Albæk tjenestekarl
Sidsel Margrethe Madsdatter 20 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Albertsen 32 g Hørby husfader gårdmand
Kirsten Marie Christensdatter 27 g Albæk husmoder
Maren Pedersdatter 7 u Hørby datter
Johanne Marie Pedersdatter 5 u Hørby datter
Anne Marie Pedersdatter 2 u Hørby datter
Christen Nielsen 24 u tjenestekarl
Caroline Nielsdatter 22 u tjenestepige
Maren Pedersdatter 70 enke Hørby husfaders moder
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Albert Pedersen 80 g husfader gårdmand
Maren Pedersdatter 64 g husmoder hans kone
Peder Albertsen 26 g søn
Kirsten Marie Christensdatter 21 g svigerdatter
Maren Pedersdatter 1 u barnebarn
Rasmus Larsen 26 u tjenestekarl
Jacob Jacobsen 16 u tjenestekarl
Anne Christensdatter 16 u tjenestepige
Anne Marie Thomsdatter 45 g inderste spinder, væver
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Madsen 80 enkem husfader gårdbeboer, fæster
Dorte Pedersdatter 26 u datter
Maren Pedersdatter 31 g datter
Albert Pedersen 44 g svigersøn
Karen Pedersdatter 4 u datter
Jens Jensen 26 u tjenestekarl
Hans Christensen 10 u tjenestekarl
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Madsen 65 g husfader gårdbeboer
Karen Hansdatter 49 g husmoder
Kirsten Pedersdatter 21 u datter
Maren Pedersdatter 17 u datter
Dorthe Pedersdatter 13 u datter
Johanne Pedersdatter 11 u datter
Albert Pedersen 29 u tjenestekarl