Nørgaard.

NØRGÅRD
matr. nr. 1a Haven mfl
Nørgård i Badskær er opstået ved sammen køb af flere parceller der er frakøbt Haven. Hovedparcellen matr.nr.lo blev købt den l7. juli 1873 af Ferdinand Hansen, på de sædvanlige betingelser “skal bebygges inden 2 år, eller sammenlægges med anden ejendom”.  Parcellen blev sat i hartkorn til 1. td. o skp. I Pjk. 2- alb.
Efter at havde bebygget ejendommen, købte Ferdinand Hansen den 7. juli 1880 parcellen matr. nr. lp og den 20. april 1882 yderligere matr.nr.1ai og den 25. februar 1886 mageskiftede han med Anders Justesen fra Ålborg.
Anders Justesen stak af fra det hele, af
årsager nutiden ikke kender og den 5. maj 1892 solgte hans forladte hustru Ane Marie Justesen, der havde Niels Chr. Olsen, St.Svangen som værge, til forpagteren af Havens Mølle, Niels Jensen for 8.800 kr.  der den 5. juli 1899 købte parcellen matr. Nr. 1bk for 2.000 kr. af Peder Christensen.
Niels Jensen solgte den 2. juli 1914 til Jens Møller Poulsen fra Lyngså for 34.500 kr. og flyttede til Sæsing. Jens Møller Poulsen solgte den 18. april 1918 til Frederik Olsen, hidtil af Nejsum i Skæve sogn, for 54.500 kr Ejendomsskylden var da 22.500 kr.
Frederik Olsen solgte den 11. juli 1918 til Søren Chr. Nørgård fra Tolstrup for 68.000 kr. og købte derefter Krogens Mølle i Torslev sogn.
Søren Chr. Nørgård solgte den
2. oktober 1924 til Søren Ahlmann Christensen fra St. Bjerget i Torslev sogn for 51.000 kr. Ejendomsskylden var da 26.000 kr.
Søren Ahlmann Christensen solgte i 1946 til Knud Jensen, der den 18. februar 1964 solgte til Knud Pedersen, der den 8. juli 1987 solgte til Poul Møller Jensen, betinget af Landbrugsministeriets tilladelse.

 

1945.

Søren Ahlmann Christensen, født 3. maj 1895 i Mygdal, søn af Chr. Ejler Christensen. Gift med Grethe Kristine f. Thomsen 25. maj 1897 i Vidstrup, datter af Mads Jacob Thomsen. Christensen overtog ejendommen i 1924, med et areal på 50 tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 8 køer, 10 ungkreaturer, 4 svin, den er nu 7 heste, 20 køer, 20 ungkreaturer, 35 svin. Bygninger opført 1902 og 1921. Ejendomsskyld 30.000,-. Christensen har været på Horne Højskole 1911- 12 paa Haslev Landbrugsskole 1921 - 22. Har været i bestyrelsen for den lokale afdeling af Jysk andels Foderstof og gødningsforening og Hesteforsikringen for større heste. Er i repræsentantskabet for Øst Vendsyssels Andelssvineslagteri i Sæby.

 

1955.

Knud Jensen er født i Guldager 31. maj 1915, forældre Agnes og Peter Jensen " Mygelhøj " Guldager. Knud Jensen er gift med Signe f. Nielsen i Thorshøj 10. okt. 1917, forældre Kristine og Jens Chr. Nielsen " Lilletoften " Thorshøj. I ægteskabet er 3 børn, Britta, Arne, Jens Peter. Knud Jensen overtog ejendommen 1946, efter Søren Christensen, med et areal på 50 tdl. besætning, 18 køer, 22 ungkreaturer, 2 heste, 4 søer, der leveres ca. 175 svin årligt. Stuehuset er opført 1860, udhuse 1935. Knud Jensen har været forpagter af Vrejlev Præstegaard. Ejendomsskyld 46.000,-

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Christensen 1895 u Mygdal husfader landmand
Gerda Larsen 1904 u Brønderslev husbestyrerinde
Elly Jensen 1916 u Hørby tjenestepige
Hans Jensen 1909 u Hagensted tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kresten Nørgård 1889 g Dr. Lund husfader landmand
Agnes Nørgård 1892 g nr.Tranders husmoder
Mette Nørgård 1918 u Hørby datter
Jørgen Nørgård 1920 u Hørby søn
Karl Poulsen 1889 u V.Hjermitsl tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 1856 g Dr.lund husfader gårdejer
Marianne Jensen 1850 g Dr.lund husmoder
Hermann Jensen 1892 u Hørby søn
Jens Peter Jensen 1896 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 10656 g Dr.lund husfader gårdejer
Mariane Pedersen 50449 g Dr.lund husmoder
Jens Peter Jensen 190183 u Dr.lund søn
Mandrup Silius Jensen 211187 u Albæk søn
Lars Jensen 170989 u Hørby søn
Herman Lovinus Jensen 300192 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Justesen 29 g Han Herred husfader gårdejer
Ane Marie justesen 31 g Han Herred husmoder
Larsine Justine Justesen 9 u Han Herred datter
Maren Justesen 7 u Han Herred datter
Jens Justesen 5 u Aalborg søn
Margrethe Marie Justesen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ferdinand Hansen 46 g Horne husfader gårdejer
Mette Marie Svendsen 40 g Skæve husmoder
Carl Hansen 12 u Hørby søn
Kristine Marie Hansen 5 u Hørby datter
Ane Marie Svendsen 66 u Horne slægtning forsørges af husfaderen