Nørre Badskær.

 

 

NØRRE BADSKÆR
matr. nr. lo s. ø. mfl.
Niels Andersen enke, Kirsten Madsdatter havde gården i fæste efter hans død og sønnen Jens Nielsen købte den til selveje fra Sæbygård den 10. april 1870 for 1.100 rd, Skødet blev dog først tinglyst den 4. juli 1872. Gården var på ca. 35 tønder land og sat i hartkorn til
1 td. 3 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 2 rd. 64 sk
Jens Nielsen solgte den 1. juli 1875 til Christen Larsen, der den 25. juni 1885 mageskiftede med Chr. Jacobsen. Derefter gik gården den 16. september 1886 til tvangsauktion, hvor Jens Hansen Bæk overtog den, og solgte den 25. november 1887 til Alfred Rasmussen, der den 18. oktober 1888 solgte til Henrik Ditlev Seemann for 5.500 kr. Der medfulgte 2 heste, 4 køer og 2 får med yngel.
Henrik Ditlev Seemann købte nogle mindre jordstykker til og efter hans død den 25. januar 1920, 61 år gammel, solgte enken Caroline Seemann, født Jacobsen, ejendommen til børnene Jacob Jørgen Seemann og Marie Seemann for 50.000 kr.
Jacob Jørgen Seemann var født den 23. august 1885 i Torslev sogn og gift med Magda Seemann, født Thomsen, født den 26. juli 1898 i Mosbjerg, datter af Valdemar Thomsen.
Seemann solgte til Ingemann Nielsen, der den 13. januar 1959 solgte til Jens Peter Nielsen.

1945.

Jakob Jørgen Seemann, er født 23. aug. 1885 i Torslev sogn, søn af Henrik Ditlev Seemann. Gift med Magda f. Thomsen 26. jul. 1898 i Mosbjerg, datter af Valdemar Thomsen. Seemann overtog ejendommen i 1920, med et areal paa 36 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 9 køer, 6 ungkreaturer, 6 svin, 2 faar, den er nu, 4 heste, 12 køer, 10 ungkreaturer, 20 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1903. Ejendomsskyld 22.800,-.  Seemann har været på Vraa Højskole 1904 -05 og Askov Højskole 1910 -11. er formand for Hørby sogns venstrevælgerforening, medlem af bestyrelsen for Dybvad Brugsforening.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Jørgen Seeman 1885 u Torslev husfader gårdejer
Marie Seeman 1894 u Hørby søster medhjælp
Karoline Seeman 1856 E Blære enkekone
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Ditlev Seeman 1858 g Gottorp husfader gårdejer
Karoline Seeman 1856 g Blære husmoder
Kristine Margrethe Seeman 1884 u Blære datter
Jacob Jørgen Seeman 1885 u Torslev søn
Maria Seeman 1894 u Hørby datter
Elvira Seeman 1895 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Heinrich Ditlev Seemann 80958 g Gottorp husfader gårdejer
Caroline Jakobsen 290956 g Blære husmoder
Kristine margrethe Seemann 120184 u Blære datter
Jacob Jørgen seemann 230883 u Torslev søn
Marie Seemann 50694 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Ditlev Seeman 31 g Gottorp husfader gårdejer
Karoline Jacobsen 33 g Blære husmoder
Kristine Margrethe Seeman 6 u Blære datter
Jacob Jørgen Seeman 4 u Torslev søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christen Larsen 44 g Hørby husfader gårdejer
Kirsten Marie Nielsen 34 g Tårs husmoder
Maren Larsen 14 u Hørby datter
Nielsine Larsen 12 u Hørby datter
Lars Larsen 8 u Hørby søn
Christian Peter Larsen 4 u Hørby søn
Karen Marie Larsen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kirsten Madsdatter 70 E Hørby husmoder gårdejerske
Jens Nielsen 41 g Hørby søn gårdbestyrer
Ane Margrethe Thorsdatter 35 g Understed svigerdatter
Niels Nielsen 10 u Hørby søn
Kirsten Nielsen 8 u Hørby datter
Thor Nielsen 6 u Hørby søn
Marie Nielsen 5 u Hørby datter
Maren Nielsen 2 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andersen 59 g Volstrup husfader gårdmand
Kirsten Madsdatter 51 g Hørby husmoder
Anders Nielsen 30 u Hørby søn
Mads Nielsen 26 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andersen 54 g Volstrup husfader gårdmand
Kirsten Madsdatter 46 g Hørby husmoder
Mads Nielsen 21 u Hørby søn
Jens Nielsen 17 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andersen 49 g Volstrup husfader husmand
Kirsten Madsdatter 41 g Hørby husmoder
Anders Nielsen 20 u Hørby søn
Mads Nielsen 16 u Hørby søn
Jens Nielsen 12 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Andersen 43 g Volstrup husfader husmand
Kirsten Madsdatter 35 g Hørby husmoder
Anders nielsen 14 u Hørby søn
Mads Nielsen 10 u Hørby søn
Jens Nielsen 6 u Hørby søn
Mads Christensen 81 enekm husmoders fader
Else Andersdatter 77 enek  aftægtskone
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen 48 g1 husfader husmand
Ellen Christensdatter 46 g2 husmoder
´Christen Hansen 11 u søn husmoders 1. ægteskab
Anne Marie Hansen 9 u datter husmoders 1. ægteskab
Christen Madsen 4 u søn
Kirsten Madsdatter 2 u datter
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Christensen 40 g husfader skovbeboer, fæster
Ellen Christensdatter 26 g husmoder
Morten Hansen 2 u søn