Nørmark.

NØRMARK.
matr.nr.5i mfl.
Thomas Peter Thomsen, Nyholm, solgte den 26. september 1872 en lille ejendom der var pligthus til Lars Christian Larsen for 25o rd. Ejendommen havde matr.nr. 6h og stod i hartkorn til 1 skp. 3 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 1 rd. 59 sk.
At en ejendom var pligthus betød at det var en landbrugsejendom, der ikke måtte nedbringes til under l tønde land
boniteret mål og skal holdes bebygget.
Den 10. januar 1878 købte Lars Chr. Larsen ejendommen der havde matr. nr.5i for 2.400
kr. og solgte den 25. juni 1896 ejendommen, til Anders Christian Hansen fra Jørgensted i Understed for 6.000 kr., der den 24. april 1902 solgte til. Jørgen Christian Jørgensen fra Volstrup for 7.000 kr. der den 6. oktober 1904 solgte til Laurits Larsen for 7.900 kr., der efter hånden købte mere jord til.
Poul Nedermark købte den 3. februar 1971 og solgte den 7. oktober 1980 til Ulla Nielsen. Der siden solgte til Peter Ingemann.

 

1945.

Niels Thomsen er født 9. sep. 1901 i Volstrup sogn, søn af Jens Thomsen. Gift med Marie f. Madsen 2. jul. 1907 i Dronninglund, datter af Laurits Christensen. Niels Thomsen overtog ejendommen i 1942, med et areal paa 24 tdl. Besætning er nu, 3 heste, 10 køer, 10 ungkreaturer, 15 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1937. Ejendomsskyld 17.000,- Niels Thomsen er i bestyrelsen for Hørby Mejeri og Brugsforeningen og formand for Hesteavlsforeningen for norske heste.

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Kristensen 1901 g Albæk husfader landmand
Kirsten Kristensen 1903 g Hørby husmoder
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Larsen 1873 E Hørby husfader husmand
Oluf Larsen 1898 u Hørby søn medhjælper
Jens Larsen 1903 u Hørby søn
Kristine Larsen 1888 u Hørby husbestyrerinde
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Larsen 1873 g Hørby husfader husmand
Mine Larsen 1879 g Hørby husmoder
Oluf Larsen 1898 u Hørby søn
Kristian Larsen 1899 u Hørby søn
Alfred Larsen 1901 u Hørby søn
Jens larsen 1903 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Hansen 200961 g Understed husfader husmand
Henriette Marie Christensen 40874 g Hørby husmoder
Mariane Christine Hansen 101295 u Hørby datter
Hansine Marie Hansen 181097 u Hørby datter
Anna Karoline Hansen 90200 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Larsen 48 g Hørby husfader husmand
Karen Marie Nielsen 34 g Volstrup husmoder
Martine Larsen 9 u Hørby datter
Mathilde larsen 5 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Larsen 36 g Hørby husfader husmand
karen Marie Nielsen 24 g Volstrup husmoder
Laurits Peter Larsen 6 u Hørby søn
Martin Chr. Larsen 2 u Hørby søn
Lars Sørensen 52 g Volstrup husfader indsidder
Marianne Andersen 57 g Hørmested husmoder