Ny Løgtved.

 

NY LØGTVED
matr.nr.4d s. ø.
Ejendommen blev oprettet af Lars Christian Jensen, tidligere Meller Løgtved, der efter at havde solgt gården til sønnen Jens Chr. Jensen, købte parcellen 4d af denne den 23. december l905 og solgte den 13. januar 1916 til Peder Pedersen (Christensen) for 17.500 kr., der den 19. marts 1953 solgte til Møller Fuglsang. Som solgte til Søren Krogholm, som solgte til Christian Kraglund St. Rydsholt.
adresse: Løqtvedvej 17
 

1955.

Møller Fuglsang er født i "Smedebakken" Hørby 12. feb. 1928, forældre Anna og Karl Fuglsang. Møller Fuglsang er gift med Karen f. Jensen i " Mellergaard", Albæk 31. juli 1923, forældre Mette Marie, Mellergaard. Albæk. I ægteskabet er 2 børn Eva og Hanne. Møller Fuglsang overtog 10. marts 1953 ejendommen efter Peter Pedersen med et areal på 17,5 tdl. hvoraf 1 tdl. er skov. Normal besætning er 8 køer, 6 ungkreaturer, 2 heste, 100 høns, 8 søer, der leveres 15 svin årligt. Bygningerne er opført 1908, i 1954 blev kostalden moderniseret. Møller Fuglsang var elev på Bagterp Ungdomsskole i 1944 -45, Fru Fuglsang var elev på Stidsholt Ungdomsskole i 1944.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Petersen 1888 g Volstrup husfader husmand
Lise Petersen 1888 g Albæk husmoder
Lars Petersen 1917 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Petersen 1888 g Volstrup husfader husmand
Lise Petersen 1888 g Albæk husmoder
Lars Petersen 1917 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Jensen 1842 E Jerslev husfader husmand
Elise Sørensen 1878 u Ørum husbestyrerinde
Lars Nielsen Toft 1899 u Volstrup datters søn