Ny Mølgaard.

 

Ny Mølgård.
matr.
nr. 11v
Christen Hansen, Vester Mølgård fra stykkede og solgte den 24. september 1914 til sønnen Ole Hansen for 13,130 kr.
Ole Hansen solgte den 7
. marts 1918 til ejendomshandler L. C. Winther, Århus, for 30.000 kr., der den 21. marts 1918 solgte til Vilhelm Nielsen fra Hugdrup for 20.000 kr. men da var ejendommen tom, bortset for 1250 kg sædekorn og 2o td. kartofler.
Vilhelm Nielsen solgte den 6
. oktober 1921 til skovfoged Jens Christian Andersen, Havens mark, for 35.000 kr.
Jens Christian Andersen solgte den 6
. marts 1924 til Herman Lovinus Jensen fra Ørum for 33.000 kr.
Herman Jensen var født den 3o
. januar 1892 i Badskær, søn af Niels Jensen, Nørgård i Badskær, og gift med Amalie Jensen. født Olsen, født den 14. april 1892 i Torslev, datter af Jens Olsen, V. Barkholt,
Herman Jensen solgte den 8
. oktober 1959 til sønnen Niels Jensen, der den 16. november 1984, Niels Mølgård  var i flere år formand for Hørby idrætsforening, og lagde et stort arbejde der, han solgte til Ruth Mølgård Bering.

1945.

Hermann Jensen, født 30. jan. 1892 i Badskær, søn af Niels Jensen " Nørgaard " Badskær. Gift med Amalie f. Olsen 14. apr. 1892 i Torslev, datter af Jens Olsen " Vester Barkholt " Skæve sogn. Hermann Jensen overtog ejendommen 1924, med et areal på 23 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 5 køer, 3 ungkreaturer, 4 svin, den er nu 2 heste, 10 køer, 9 ungkreaturer, 10 svin. Bygningerne opført 1912. Ejendomsskyld 12.500,- Hermann Jensen er uddannet ved landbruget. Er medlem af Sogneraadet og i bestyrelsen for Mejeriet, Brugsforeningen og Elektricitetsværket , var tidligere formand for Husmandsforeningen og Gødningsforeningen. Ejendommen er udstykket fra " Gl. Mølgaard " Hermann Jensen har diplom for veldrevet Landbrug.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hermann Jensen 1892 g Hørby husfader landmand
Amalie Jensen 1892 g Torslev husmoder
Niels Jensen 1914 u Skæve søn
Karla Marie Jensen 1917 u Tårs datter
Gerda Jenny Jensen 1918 u Ørum datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Vilhjelm Nielsen 1876 g Voer husfader landmand
Sophie Nielsen 1878 g Dr.Lund husmoder
Johannes Severin Nielsen 1901 u Voer søn
Karl Fernando Nielsen 1902 u Voer søn
Petra Antomine Nielsen 1904 u Dr.Lund datter
Anna Marie Nielsen 1907 u Dr.Lund datter
Othillie Nielsen 1918 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1916          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Hansen 1887 g Hørby husfader husmand
Marie Hansen 1891 g Hørby husmoder