Nyholm  Nyholmvej 14

Nyholm

NYHOLM
matr. nr. 5a mfl. vestl.
Nyholm bestod oprindelig kun af en gård, der er omtalt allerede i 1350 og så sent som 1632 var det stadig kun en gård, der i hartkorn blev sat til 14.o3 tønder og med et dyrket areal på 112 tønder land.
Gården blev siden fæstegård under Hørbylund Hovedgård og drevet af 2 fæstebønder. Herfra blev Nyholm solgt til selveje i. 1605, men om det var som en samlet gård er usikkert, men mest sandsynlig, for den 3. december 1819 bliver der givet tilladelse til udstykning, men ikke destro mindre ser vi at det nye samlede hartkorn var 8 td. 3 skp. 3 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 62 rd. 75 sk.
På et eller andet tidspunkt blev gården delt op i. Øster og Vester Nyholm, der så igen blev udstykket i firer forskellige parceller. Det sidste var et karakteristisk træk fra Hørby sogn. man fik lavet en udstykningsplan over gården, der blev sendt til regeringen og det synes ikke at havde været vanskeligt at få planen godkendt — på betingelse af, at den frastykkede parcel blev bebygget inden 2 år eller sammenlagt med en anden ejendom. Nogle af parcellerne fra Nyholm gårdene blev solgt og bebygget, men heraf er en del kommet tilbage til gården og andet solgt fra.
Det Nyholm vi kender i dag blev samlet af Thomas Peter Thomsen, der købte gården Vester Nyhom den 2o. juli 1865 og i købet medfulgte parcellerne 5b 5c og det samlede hartkorn var 3 td. 2 skp. 3 fjk, 1 alb. og gammel skatten var 4o rd. 76 sk, Den 23. september 1869 købte han Øster Nyholm af Jens Olesen for 5.000 rd.
Øster Nyholm, der stod i hartkorn til 3 td. o skp. 3 fjk. 2½ alb. og med en gammel skat på 21 rd. 95 sk.. havde været ejet af Jens Olesens fader Ole Larsen, efter hvis død enken Ane Marie Christens datter den 27. juni 1843 solgte til sønnen Jens Olesen. Både udstyknings og sammenlægnings tilladelse blev udstedt den 9. juni 1869. Den 24. oktober 1872 købte Th. P. Thomsen de fra Øster Nyholm udstykkede parceller matr.nr.6d 6e og 6f af Ole Andreas Severinsen for 2.900 rd. Heraf var formentlig kun den ene parcel bebygget og sikkert med lerklinede bindingsværk, så der er nu ingen spor af denne ejendom.
Efter Thomas Peter Thomsens død solgte dødsboet den 31. juli 1879 Nyholm til forvalter Gustav Peter Zinthen Behrand, Aalborg, for 62.110 kr. Den 12. november 1885 blev der tinglæst deklaration om fredskovsforpligtelse for 2o tønder land.
Den 23. juni 1892 udstedte Behrend et skadesløsbrev til vinhandler Thomas Skat Petersen i København og apoteker Chr. Behrend af Rødby for 8.000 kr. og her blev det oplyst at gården var behæftet med gæld stor 45.000 kr. til Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesiddere og 6000 kr. til frøken Agnes Behrend af Aalborg. Desuden fik nævnte kreditorer l’prioritets panteret Gustav Peter Zinthen Behrend tilhørende løsøregenstande:

Gustav Peter Zinthen Behrend solgte den 24. juli 1913 til et konsortium bestående af greve Ahlefeldt—Laurvigen, Tveden, Søren Larsen, Mellerkær, Anders S. Hedegård og inspektør Chr. Christerisen, Voergård (senere Østmark) for 104.000 kr., der frastykkede en parcel på  33 ha. til oprettelse af ejendommen Nygård og solgte den 25. juni 1914 til Carl Christian Thomsen for l0l.000 kr. Gården var da på 173 tønder land og der medfulgte en besætning på 8 heste, 40 køer, 3o ung— kreaturer og 50 svin.
Carl Chr
istian Thomsen var født den 25. februar 1883 i Snoren i Skæve sogn, søn af Jens Laurits Thomsen og gift med Johanne Kristine Thomsen, født Jensen Haugård, født den 14. marts 1884 i Em, datter af Jens Haugård Jensen.
C
arl Christian Thomsen solgte den 1. maj 1957 til sønnen Poul Nyholm Thomsen, der den 13. november 1981 solgte til Chr. C. Vestergård.

 

 

 

1945.

Karl Chr. Thomsen, er født 25. feb. 1883 i " Sneren " Skæve sogn, søn af Jens Laurits Thomsen. Gift med Johanne Krestine f. Jensen 14. mar. 1884 i Em, datter af Jens Haugaard Jensen. Thomsen overtog ejendommen 1913, med areal paa 173 tdl. besætning ved overtagelsen 8 heste, 40 køer, 30 ungkreaturer, 50 svin, 2 faar, den er nu, 14 heste, 60 køer, 40 ungkreaturer, 100 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1870 og 1922. Ejendomsskyld 84.000,-. Thomsen har været paa Ladelund Landbrugsskole 1907 -08. Er formand for Hørby mejeri og har været i bestyrelsen i 15 aar.

1962.

Ejer Poul Nyholm Thomsen. Ejendomsværdi 252.000.

Nyholm drives med stor kvægbesætning og svinehold. Ejendommen ligger skønt, omgivet af brede beplantninger.

Nyholm er dannet i forrige århundrede ved sammenlægning af gårde af Thomas Peter Thomsen. Ved hans død i 1879 solgtes gården, der oprindeligt var på 230 tdl. med små 10 tdr. hartkorn, til G. P. Z. Behrend. I 1913 frasolgtes 60 tdl. og samme år købtes gården af Karl Chr. Thomsen, sønnen Poul Nyholm Thomsen fik i 1952 gården i forpagtning, og i 1957 blev han ejer af Nyholm.

 

Folketælling 1. februar 1930            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Thomsen 1883 g Hørby husfader landmand
Johanne Thomsen 1884 g Emb husmoder
Anna Thomsen 1912 u Aasted datter
Ellen Thomsen 1913 u Aasted datter
Betty Thomsen 1915 u Hørby datter
Kirstine Thomsen 1916 u Hørby datter
Laurits Thomsen 1917 u Hørby søn
Jens Anker Thomsen 1920 u Hørby søn
Ketty Thomsen 1921 u Hørby datter
Poul Thomsen 1922 u Hørby søn
Søren Thomsen 1927 u Hørby søn
Karen Thomsen 1924 u Hørby datter
Henning Thomsen 1928 u Hørby søn
Peder Chr. Pedersen 1874 g Dr. Lund husfader fodermester
Elisabeth Pedersen 1884 g Torslev husmoder
Ingvard Pedersen 1908 u Skæve søn
Kristian Pedersen 1913 u Hørby søn
Elly Pedersen 1915 u Hørby datter
Olga Pedersen 1918 u Hellum datter
Otto Pedersen 1920 u Hellum søn
Lars Pedersen 1923 u Dr. Lund søn
Folketælling 1. februar 1921            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Thomsen 1883 g Hørby husfader landmand
Johanne Thomsen 1884 g Emb husmoder
Anna Thomsen 1912 u Aasted datter
Ellen Thomsen 1913 u Aasted datter
Betty Thomsen 1915 u Hørby datter
Kristine Thomsen 1916 u Hørby datter
Laurits Thomsen 1917 u Hørby søn
Jens Anker Thomsen 1920 u Hørby søn
Magda Hangaard 1895 u Emb tjenestepige
Anna Pedersen 1900 u Torslev tjenestepige
Alfred Larsen 1901 u Hørby tjenestekarl
Jens Kristensen 1898 u Torslev tjenestekarl
Kristian Svendsen 1899 u Torslev tjenestekarl
Hermann Nielsen 1903 u Hørby tjenestekarl
Kresten Sørensen 1875 g Torslev husfader fodermester
Frederikke Sørensen 1882 g Torslev husmoder
Dagmar Sørensen 1906 u Torslev datter
Agnes Sørensen 1912 u Hørby datter
Edit Sørensen 1914 u Hørby datter
Helmer Sørensen 1915 u Hørby søn
Hardi Sørensen 1917 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Gustav Peter Behrend 1852 g Aalborg husfader proprietær
Juliane Marie Behrend 1853 g Hørby husmoder
Andreas Ferdinand Behrend 1883 u Hørby søn
Svend Behrend 1895 u Hørby søn
Bent Holm 1873 g Øland husfader daglejer
Ebba Holm 1887 g Hørby husmoder
Inga Holm 1908 u Torslev datter
Hulda Madsen 1895 u Hørby kokkepige
Magdalene Mortensen 1894 u Hørby stuepige
Holger henriksen 1894 u Sæby på ophold maler
Arendt Asklund 1894 u Sæby på ophold maler
Marinus Jokumsen 1888 u Hørby daglejer
Mathias Pedersen 1859 g Voer husfader fodermester
Kristine Pedersen 1859 g Volstrup husmoder
Anton Pedersen 1893 u Volstrup søn
Marie Pedersen 1895 u Volstrup datter
Emanuel Pedersen 1896 u Sæby søn
Karl Pedersen 1899 u Ugilt søn
Peter Pedersen 1902 u Raabjerg søn
Folketælling 1. februar 1901            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Gustav Peter Z. Behrend 140152 g Aalborg husfader gårdejer
Juliane Marie Undall 80153 g Hørby husmoder datter fra Haven hgd.
Thomas Henrik Behrend 280786 u do søn
Ebba Behrend 111187 u do datter
Knud V. Undall-behrend 230289 u do søn
Louis Schat undall-Behrend 50890 u do søn
Chr. Thomas Undall- Behrend 191191 u do søn
Svend Undall- Behrend 260595 u do søn
Laura Benedikte Nielsen 211274 u Svendborg lærerinde  
Thomasine Oline Eriksen 200579 u Aasted bedstepige
Marie Kristine Pedersen 90977 u Elling kokkepige
Petrea Caroline Pedersen 240880 u Lendum stuepige
Jens Peter Jensen 111166 u Hørby staldkarl
Christian Christensen 170568 u Hørby avlskarl
Jens Johannes Pedersen 141279 u Albæk arbejdskarl
Hans Peter Pedersen 290584 u Hørby arbejdskarl
Carl Johan Christensen 11185 u Skæve arbejdsdreng
Folketælling 1. februar 1890            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Gustav Peter Behrend 38 g Aalborg husfader proprietær
Juliane Marie Behrend 37 g Hørby husmoder datter fra Haven.
Andreas Ferdinand Behrend 6 u Hørby søn
Thomas henrik Behrend 3 u Hørby søn
Ebba Behrend 2 u Hørby datter
Knud Valdemar Behrend 1 u Hørby søn
Ane Kathrine Nielsen 23 u Ø.brøndersl tjenestepige mejerske
Niels Chr. Nielsen 25 u Hørby tjenestekarl
Niels Chr. Nielsen 19 u Torslev tjenestekarl
Frederik Chr. Frandsen 17 u Torslev tjenestekarl
Jens Chr. Nielsen 15 u Hørby tjenestedreng
Anders Chr. Johansen 38 g Lendum fodermester
Henrik Chr. Nielsen 53 g Aasted staldkarl
Else Marie Pedersen 14 u Torslev bryggerspige
Dorthea Johanne Andersen 23 u Volstrup kokkepige
Lavra Kristine Larsen 19 u Hørby stuepige
Jihanne Marie Pedersen 22 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Gustav Peter Behrend 28 u Aalborg husfader gårdejer
Simon Peter Chr. Olesen 20 u Torslev tjenestekarl
Thomas Chr. Nielsen 38 u Gærum tjenestekarl
Johan Chr. Frandsen 58 g Torslev tjenestekarl fodermester
Mathilde Jensen 24 u Hørby tjenestepige kokkepige
Martha Signe Christensen 23 u Dr. Lund tjenestepige
Ane Johanne Jeppesen 28 u Borup tjenestepige mejerske
Karen Christensen 23 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870            
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Peter Thomsen 35 u Hørby husfader jordbruger
Chresten Pedersen 27 u Volstrup tjenestekarl
Thomas Chr. Jensen 18 u Torslev tjenestekarl
Johan Ferdinand Johansen 59 g Flade fodermester
Christian Hansen 10 u Torslev hyrdedreng
Johanne Marie Jacobsen 30 u Hobro husbestyrerinde
Ane Marie Rasmussen 20 u Hørby tjenestepige
Amalie Jensen 20 u Understed tjenestepige
Karen Christensen 19 u Hørby på ophold skrædderpige