Øster Løgtved.

ØSTER LØGTVED
matr.nr.5a s. ø.
Øster Løgtved blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 4 td. 7 skp. 3 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 37 rd. 32 sk,
Øster Løgtved var fæstegård under Sæbygård og blev købt til selveje derfra den 15. maj 1861 af Niels Christian Christensen for 4.200 rd, hvoraf de 3.150 rd. blev stående i gården som l’prioritet til 4 % rente, Skødet blev tinglyst den 24. juli 1862.
Efter Niels Chr. Christensens død i 1884, solgte enken Mariane Jensdatter den 15. februar 1866 til sønnen Jens Christen Nielsen og kom på aftægt på gården, hvor hun døde den 31. oktober 1877. En datter Margrethe Nielsdatter var gift med Christen Christensen, Ledet i Karup.
Jens Christen Nielsen, der var gift med Ane Nielsen, født Christensdatter, solgte den 14. maj 1908 til sønnen Christen Nielsen og gik på aftægt. Værdien på gården blev sat til 50.000 kr. Christen Nielsen var der tilsyneladende stadig i 1927, men herefter har jeg ingen kendskab til ejerne før Ingemann Jensen, der i 1943 solgte til  Jens Luther Larsen, Sønder Tranders, for 181.500 kr. og købte derefter Klemmen. arealet var 145 tønder land. Der var en besætning på 5 heste, 28 køer, 28 ungkreaturer og 50 svin. Jens Luther Larsen solgte i 1944 til Ejnar Jensen.
Ejnar Jensen var født den 25. april 1892 i Vrejlev, søn af Lars Jensen og gift med Marie Jensen, Født Nielsen, datter af Anders Peter Nielsen, Vennebjerg.
Ejnar Jensen udstykkede gården i 1950, og frasolgte Ca. 100 tønder land og solgte den 24. november 1951 hovedparcellen med 45 tønder land til Hagbart Madsen, fh. Nørre Letholt i Understed.
Anders Goth 25. juni 1884, noteret tvangsauktion 3. februar 1987. Mette Rene’ overtog ejendommen på aktion.

1955.

Hagbart Madsen er født i Voer 19. sep. 1894, forældre Anna Marie og Mads Madsen Idskov Hede. Hagbart Madsen er gift med Madsine f. Madsen i Tolstrup 14. sep. 1890, forældre Anine og Chr. P. Pedersen " Mellergaard " Hellum. Hagbart Madsen overtog ejendommen i 1951, efter Jensen, med et areal på 45 tdl. I 1950 var der blevet udstykket 100 tdl. til Statshusmandsbrug. Ejendommen drives  pt. uden besætning, Hagbart Madsen ejede fra 1919 - 45, " Nørre Letholt " i Understed.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Nielsen 1871 g Hørby husfader landmand
Amalia Nielsen 1873 g Ugilt husmoder
Anne Nielsen 1840 E Volstrup aftægtskone
Marie Mathilde Hansen 1908 u vrejlev tjenestepige
Margrethe Pedersen 1912 u Ø.Brøndersl tjenestepige
Nielsine Kristine Christensen 1907 u Volstrup tjenestepige
Charles henry Larsen 1907 u Ugilt tjenestekarl 1. karl
Lindhart M. Pedersen 1912 u Hørby tjenestekarl 2. karl
Carl Møller Larsen 1915 u Torslev tjenestekarl
Vangaard Christensen 1915 u Hørby tjenestekarl bels
Lars chr. Pedersen 1884 g Sct. Olai husfader fodermester
Marie Pedersen 1884 g Skallerup husmoder
Christian Josva Pedersen 1916 u Torslev søn
Hans Pedersen 1918 u Torslev søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Nielsen 1871 g Hørby husfader landmand
Amalia Nielsen 1873 g Ugilt husmoder
Emma Larsen 1900 u Ugilt slægtning medhjælp husgerning
Olga Lauritsen 1899 u Sct. Hans tjenestepige
Karen Nielsen 1904 u Aalborg tjenestepige
Niels Jakobsen 1894 u Albæk tjenestekarl
Henry Nielsen 1904 u Volstrup tjenestekarl
Chr. Nielsen 1841 g Hørby aftægtsmand partikulier
Anne Nielsen 1840 g Volstrup aftægtskone partikulier
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristen Nielsen 1871 g Hørby husfader landmand
Sophie Amalia Nielsen 1867 g Hørby husmoder
Christen Nielsen 1841 g Hørby aftægtsmand
Anne Nielsen 1840 g Volstrup aftægtskone
Kristine Margrethe Jensen 1883 u Voer tjenestepige
Ane Kristine Kristensen 1895 u Torslev tjenestepige
Kristine Marie Andersen 1893 u Volstrup tjenestepige
Magdalene Larsen 1899 u Ugilt tjenestepige
Niels Juul Nielsen 1892 u Volstrup tjenestekarl
Kresten Peder Dohn 1893 u Skæve tjenestekarl
Jens Chr. H. Jensen 1896 u Volstrup tjenestekarl
Frans Chr. Kristensen 1856 E Torslev fodermesterChr. 
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 20341 g Hørby husfader gårdejer
Anne Christensen 131240 g Volstrup husmoder
Christen Nielsen 30271 g Hørby søn
Amalie Sophie Nielsen 150567 g Ugilt svigerdatter
Jacob Peter Bertelsen 260774 u Hørby tjenestekarl
Kristian Marinus Jensen 140484 u Hørby tjenestekarl
Manuel Kristian Sørensen 130485 u Dr.lund tjenestekarl
Jens Peter Sørensen 280788 u Torslev tjenestekarl
Mariane Nielsen 240880 u Jerslev tjenestepige
Laurine Kirstine Andersen 190484 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 48 g Hørby husfader gårdejer
Anne Christensen 49 g Volstrup husmoder
Marianne Nielsen 22 u Hørby datter medhjælper
Niels Chr. Nielsen 21 u Hørby søn medhjælper
Christen Nielsen 18 u Hørby søn medhjælper
Ane Kristine Marie Nielsen 11 u Hørby datter
Martine Cecillie Nielsen 9 u Hørby datter
Wilhjelm Pedersen 16 u Skæve tjenestekarl
Anton Hansen 13 u Hørby tjenestedreng
Maren Nielsen 22 u Hørby tjenestepige
Christine Svendsen 20 u Hørby tjenestepige
Christen Henrik Pedersen 50 g Mosbjeg fodermester
Christen Christensen 23 u Skæve på ophold maler
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 38 g Hørby husfader gårdejer
Anne Christensen 39 g Volstrup husmoder
Marianne Nielsen 12 u Hørby datter
Niels Chr. Nielsen 11 u Hørby søn
Christen Nielsen 8 u Hørby søn
Ane Kirstine Marie Nielsen 1 u Hørby datter
Niels Chr. Jensen 28 u Hørby tjenestekarl
Martin Eigild Rasmussen 20 u Ø Brønderslv tjenestekarl
Jens Chr. Jensen 69 g Voer fodermester
Kristine Thomine Jørgensen 21 u Understed tjenestepige
Jacobine Caroline Jensen 14 u Skæve tjenestepige
Christen Olesen 12 u Hørby plejesøn forsørges af sognet
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chresten Nielsen 28 g Hørby husfader jordbruger
Anne Christensen 29 g Volstrup husmoder
Marianne Nielsen 2 u Hørby datter
Niels Chr. Nielsen 1 u Hørby søn
Christen Andersen 18 u Volstrup tjenestekarl
Lars Chr. Thomsen 39 u Hørby tjenestekarl
Erik Christensen 16 u Albæk tjenestekarl
Anders Peter Christensen 13 u Hørby plejesøn fattiglem
Anne Marie Jensen 18 u Hørby tjenestepige
Hanne Christensen 16 u Hørby tjenestepige
Marianne Jensen 66 E Volstrup aftægtskone husfaders moder
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Christensen 50 g Hørby husfader gårdmand
Mariane Jensdatter 47 g Volstrup husmoder
Jens Chr. Nielsen 16 u Hørby søn
Ane Margrethe Nielsen 14 u Hørby datter
Christen Nielsen 9 u Hørby søn
Christen Christensen 76 enkem Hørby husfaders fader aftægt
Mette Marie Madsdatter 31 skilt Albæk tjenestepige
Christen Nielsen 70 enkem Hørby inderste almisselem
Else Christensdatter 34 u Hørby hans datter lever af at spinde
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Christensen 45 g Hørby husfader fæstegårdmand
Marianne Jensdatter 42 g Volstrup husmoder
Jens Chr. Nielsen 11 u Hørby søn
Ane Margrethe Nielsen 9 u Hørby datter
Christen Nielsen 4 u Hørby søn
Christen Christensen 71 enkem Hørby husfaders fader aftægt
Mette Marie Madsdatter 26 skilt Albæk tjenestepige
Christen Olesen 42 u Volstrup tjenestekarl
Anne Sørensdatter 68 enke  Torslev indsidder lever af at spinde
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 66 enkem husfader gårdmand
Niels Christian Christensen 40 g søn hjælper med driften
Marianne Jensdatter 37 g svigerdatter
Jens Christian Nielsen 6 u deres søn
Anne Margrethe Nielsdatter 4 u deres datter
Christen Olesen 37 u tjenestekarl
Anne Jensdatter 18 u tjenestepige
Niels Pedersen 66 g inderste syr hestetøj
Anne Sørensdatter 62 g husmoder hans kone
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 60 enkem husfader gårdmand
Niels Chr. Christensen 34 g søn  medhjælper
Marianne Jensdatter 31 g svigerdatter
Christen Christensen 31 u søn 
Anne Christensdatter 22 u tjenestepige
Anne Jensdatter 12 u plejedatter
Anders Chr. Sørensen 6 u plejedreng
Niels Pedersen 60 g indsidder syr hestetøj
Anne Sørensdatter 55 g hans kone
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 83 g husfader gårdbeboer, fæster
Lisbeth Jacobsdatter 61 g husmoder
Christen Christensen 27 g søn
Anne Nielsdatter 25 g svigerdatter
Lisbeth Christensdatter 3 u datter
Niels Chr. Christensen 1 u søn
Christen Andersen 19 u tjenestekarl
Christen Pedersen 9 u tjenestedreng
Maren Andersdatter 23 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 67 g husfader gårdbeboer
Lisbeth Jacobsdatter 47 g husmoder
Christen Christensen 13 u søn
Ane Christensdatter 22 u datter
Else Christensdatter 20 u datter
Christen Jørgensen 32 u tjenestekarl
Morten Christensen 24 u tjenestekarl