Øster Sigen.

 

 

                  maleri af Åge Madsen (tatol)

 

 

ØSTER SIGEN
matr.nr.4b mfl.
Jens Anthon Jensen købte ejendommen, eller parcellen l6c fra sin fædrende gård Sigen den 6. juli 1905 for 12.000 kr. og den 25. marts 1915 købte han parcellerne 17b og 18b fra Bunkhulehus for 3.86o kr. og solgte senere ejendommen til svigersønnen Poul Mathiasen
Paul Mathiasen er født den 13. juli 1916 i Vrå, søn af Chr. Mathiasen og gift med Kristine Mathiasen, født Jensen, født på ejendommen den 3o. marts 1917. der er opvokset fem børn i hjemmet, Lykke, Jørn, Børge, Inga, Erik.

 Poul Mathiasen solgte den 14. januar 1980 til sønnen  Jørn Mathiasen.

Ejendommen er nu nedlagt, jorden er lagt under Kæret.

 

1945.

Poul Mathiassen er født 13. jul. 1916 i Vraa, søn af Chr: Mathiassen. Gift med Krestine f. Jensen 30. mar, 1917 paa Gaarden, datter af Jens Anthon Jensen. Poul Mathiassen overtog ejendommen efter sine svigerforældre i 1942, med et areal paa 29 Tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 12 køer, 6 ungkreaturer, 7 svin, 1 faar, den er nu 2 heste, 14 køer, 14 ungkreaturer, 17 svin, 1 faar. Bygningerne er opført 1903. Ejendomsskyld 35.000,-  Ejendommen har været i slægtens eje siden 1903. Mathiassen er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Anton Jensen 1881 g Hørby husfader landmand
Marie Jensen 1881 g Hørby husmoder
Kristine Jensen 1917 u Hørby datter
Kristiane Jensen 1918 u Hørby datter
Johannes Nielsen 1920 u Lendum plejebarn
Johannes Jensen 1908 u Hørby tjenestekarl
Karen Hansine Thomsen 1913 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Anton Jensen 1881 g Hørby husfader gårdejer
Marie Jensen 1881 g Hørby husmoder
Mathilde Jensen 1906 u Hørby datter
Kristine Jensen 1917 u Hørby datter
Kristiane Jensen 1918 u Hørby datter
Johannes Nielsen 1920 u Lendum plejebarn
Kristine Krestensen 1898 u Volstrup tjenestepige
Peter Petersen 1904 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Anton Jensen 1881 g Hørby husfader landmand
Marie Jensen 1881 g Hørby husmoder
Mathilde Jensen 1906 u Hørby datter
Kristine Kristensen 1898 u Volstrup tjenestepige