Øster Sveje.

oestersveje


ØSTER SVEJE.
matr. nr. l2a mfl. vestl.
Øster Sveje blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 2 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 24 rd. o6 sk.
Øster Sveje var fæstegård under Hørbylund Hovedgård og var fra omkring 1785 fæstet af Niels Larsen, der var gift med Mette Larsdatter og købte gården til selveje i 1805.
Lars Christen5en, der var gift med Kirsten Pedersdatter, ejede gården fra senest 1823 og solgte den 8. juni 1854 til Jacob Nielsen Nybro og gik på aftægt på gården.
Jacob Nielsen Nybro, der var gift med Maren Sørensdatter, solgte den 25. januar 1883 til svigersønnen Christian Anton Jensen for 16.000 kr. og gik på aftægt på gården, hvor Maren Sørensdatter døde den 24. maj 1899 og Jacob Nielsen Nybro døde den 19. september 19o8.
Christian Anton Jensen solgte den 1. april 1897 en hede lod matr. nr. 12b til svigersønnen Niels Christensen. Efter Christian Anton Jensens død fik enken Ane Kirstine Jensen, født Jacobsen, adkomst til gården den 6. august 19o3 og solgte den 5. november 1908 til svigersønnen Søren Kristian Kristensen.. Værdien var sat til 15.000 kr., iberegnet aftægt.
Søren Kristian Kristensen solgte den 26. august 1915 til Christian Jensen fra Hørby Annexgård for 31.000 kr., der den 29. december 1921 solgte til Jens Jensen, Annexgården for 50.000 kr.
Jens Jensen solgte den 24. august 1922 til Thomas Arne Jensen, Sæby (senere Albertinesminde) for 56.250 kr., der den 27. september 1923 mageskiftede med Rasmus Rasmussen, Hørby Gl. skole. Værdien på Ø. Sveje blev sat til 58.000 kr. og ejendomsskylden var 28.000 kr.
Rasmus Rasmussen var født den 28. februar l89o i Ropperheden i Hørby, søn af Alfred Rasmussen og gift med Jensine Marie Rasmussen, født Jensen, født 12. august 1892 i Volstrup, datter af Jens Marinus Jensen.
Efter Rasmus Rasmussens død overtog enken gården, som hun den 14. juni 1948 solgte til sønnen Jens Jørgen Rasmussen.
areal: 57 tdl.

 

1945.

Rasmus Rasmussen er født 28. feb. 1890 i " Ropperhede " Hørby, søn af Alfred Rasmussen. Gift med Jensigne Marie f. Jensen 12. aug. 1892 i Volstrup sogn, datter af Jens Marinus Jensen. Rasmus Rasmussen overtog ejendommen i 1923, med et areal paa 57 tdl. Besætning ved overtagelsen, 3 heste, 11 køer, 5 ungkreaturer, 20 svin, den er nu, 5 heste, 15 køer, 15 ungkreaturer, 30 svin. Bygningerne er opført 1884 og 1890. Ejendomsskyld 24.500,-. Rasmus Rasmussen har været paa Risgaard Højskole 1909 -10.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Rasmus Rasmussen 1890 g Hørby husfader landmand
Jensine Marie Rasmussen 1892 g Hørby husmoder
Karl Alfred Rasmussen 1914 u Bjørnsholm søn
Margrethe K. Rasmussen 1916 u Bjørnsholm datter
Jens Jørgen Rasmussen 1918 u Skæve søn
Erna Elisabeth Rasmussen 1922 u Hørby datter
Ellen Rasmussen 1927 u Hørby datter
Aksel Robert Thomsen 1916 u Skærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Jensen 1884 g Hørby husfader landmand
Louise Jensen 1885 g Hørby husmoder
Jens Jensen 1915 u Hørby søn
Arens Jensen 1918 u Hørby søn
Ingemann Jensen 1919 u Hørby søn
Marie Mortensen 1906 u Hørby tjenestepige
Carl Fuglsang 1898 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Kristensen 1886 g Tårs husfader landmand
Julie Kristensen 1885 g Hørby husmoder
Kristian Kristensen 1906 u Hørby søn
Anton Kristensen 1908 u Hørby søn
Ane Kirstine Jensen 1854 E Hørby aftægtskone
Sophie Mikkelsen 1896 u Hørmested tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Anton Nielsen 170349 g Torslev husfader gårdejer
Anne Kirstine Jacobsen 70454 g Hørby husmoder
Julia Jensen 271185 u do datter
Jacob Nielsen 210825 E  do aftægtsmand husmoders fader
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Anton Jensen 40 g Torslev husfader gårdejer
Ane Kirstine Jacobsen 35 g Hørby husmoder
Jensine Amalie Jensen 14 u Hørby datter
Julie Jensen 4 u Hørby datter
Dreng 1 u Hørby søn
Niels Marinus Nielsen 15 u Volstrup tjenestekarl
Johanne Kirstine Mortensen 17 u Hørby tjenestepige
Jacob Nielsen 64 g Albæk aftægtsmand
Maren Sørensen 60 g Volstrup aftægtskone husmoders forældre
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Nielsen 55 g Albæk husfader gårdejer
Maren Sørensen 50 g Volstrup husmoder
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Nielsen 45 g Albæk husfader jordbruger
Maren Sørensdatter 40 g Volstrup husmoder
Ane Kirstine Jacobsen 16 u Hørby datter
Jens Chr. Jørgensen 21 u Understed tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 66 g Hørby husfader gårdmand
Kirsten Pedersdatter 75 g Understed husmoder
Maren Sørensdatter 21 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 61 g Hørby husfader gårdejer/sognerådsform.
Kirsten Pedersdatter 70 g Understed husmoder viet 291129 Hørby
Anne Marie Andersdatter 21 u Hørby tjenestepige
Maren Sørensdatter 16 u Volstrup do
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 56 g Hørby husfader gårdmand
Kirsten Pedersdatter 65 g Understed kone
Johanne Nielsdatter 25 u ? tjenestepige
Anne Cathrine Christensdatter 15 u ? tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 50 g Hørby husfader ejer af gården
Kirsten Pedersdatter 59 g Understed husmoder
Kirsten Jensdatter 23 g ? tjenestepige husmoders søns' kone
Jens Christian Larsen 1 u Hørby barn K.J. søn
Johanne Nielsdatter 19 u ? tjenestepige
Christen Pedersen 19 u ? tjenestekarl
Christen Larsen 14 u ? hyrde
Lars Christensen 29 g ? tjenstekarl husmoders søn 
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Larsen 37 E  ? husfader gårdbeboer
Lars Nielsen 83 E  ? almisse husfaders fader
Kirsten Larsdatter 36 g ? tjenestepige
Margrete Andersdatter 8 u ? barn K.L. datter
Anne Andersdatter 3 u ? barn do
Anders Svendsen ? g ?
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Larsen 26 g ? husfader gårdbeboer
Mette Larsdatter 32 g ? hans kone
Margrete Jensdatter 64 E ? almisselem konens moder
Kirsten Larsdatter 23 g ? tjenestepige