Østergård.

Brønderslevvej.

Østergård, der indtil 1938 hed Øster Hale, er udstykket fra den omkring 1850, nedlagte Halegård. Daværende ejer af Halegård Søren Christensen solgte den 13. april 1867 parcellen matr.nr. 1c til Jens Peter Jacobsen og Niels Chr. Sørensen for 1200 rd. Skødet blev tinglyst den 4. juli s.å. Parcellen blev sat i hartkorn til 1 td. 4 skp 1 fjk 1 album og gammelskatten var 16 rd. 73 sk. og kort tid efter købte de noget jord i Gærum sogn, matr.nr. 56, der blev lagt til ejendommen.

Jens Peter Jacobsen og Niels Chr. Sørensen solgte den 14. januar 1860 til Hans Chr. Christensen, der den 28. september 1871 solgte en parcel matr.nr. 1d. til sønnen Christen Hansen for 800 rd., hvorpå han byggede ejendommen Vester Hale, men inden da havde Hans Chr. Christensen solgt gården til Peter Nielsen, Fuglsang i Gærum for 1200 rd., men enden på det blev, at de mageskiftede de to ejendomme.

Peter Nielsen fik skødet  tinglyst den 10. august 1971 og den 17. juni 1880 solgte han til sønnen Niels Chr. Pedersen for 2500.- og gik på aftægt på gården.

Niels Chr. Pedersen opførte en hollandsk vindmølle på ejendommen og den 28. 1890 fik han næringsbrev som møller og ejendommen blev herefter kaldt Hale Mølle og han mølle ejer. Han solgte den 13. juli 1895 en mindre parcel matr.nr. 1f til friskolelærer Jens Chr. Pallesen, eller rettere sagt forærede ham grunden til friskolen Godthåb, for der var ingen vederlag så længe parcellen blev benyttet til skole.

Niels Chr. Pedersen mageskiftede den 20. januar 1898 med tømrer Thomas Peter Valdemar Pedersen fra Frederikshavn, der den 13. oktober 1898 solgte møllen fra og ejendommen blev herefter igen kaldt Øster Hale. Han solgte den 18. maj 1899 til husejer Janus Christiansen fra Åbybro for kr. 12.000,-. Janus Christiansen solgte den 17. januar 1901 tilbage til Valdemar Pedersen, der da var tømrer i Bangsbostrand, for kr. 10.290,-. Af løsøret der medfulgte var hestegangen og den ene vogn fraværende, men skulle være bragt tilbage i løbet af et par dage.

Den 11. april 1901 mageskiftede Valdemar Pedersen med Ole Chr. Jensen Porten, der den 26. juni solgte tilbage til Valdemar Pedersen, der nu boede i Gærum, for kr. 10.120,34. Den noget flossede pris fremkom ved at man handle på restgælden, hvilket stadigt er almindeligt, men normalt udlignes købesummen over den kontante udbetaling, men det gjorde man altså ikke i dette tilfælde.

Den 14. august 1902 blev der fredlyst 2 gravhøje på ejendommens jorder.

Valdemar Pedersen, der nu var ejer af gården for 3 gang, solgte den 4. december 1902 til A. M. Sørensen, der den 3. marts 1904 solgte til Hans Peter Petersen fra Nørre Uttrup for kr. 13.450,-. Der medfulgte 2 heste, 4 køer, 4 ungkreaturer, 1 griseso, 2 får, 10 høns, 3 ænder, og nogle redskaber. Hans Peter Petersen blev gift med en frk. Ane Johanne og den 14. april 1904 fik de tilladelse til at indgå ægtepagt,. Hans Peter Petersen mageskiftede den 8. juni 1905 med træhandler C. P. Clausen, Frederikshavn og den 15. marts 1906 blev der gjort udlæg i gården og løsøret.

Gården gik herefter på tvangsaktion og her fik bankdirektør Emil Poulsen, Frederikshavn den overdraget ved fogedudlægsskøde den 10. maj 1908 for et bud på kr. 7000,- Han overdrog retten til skødet til Jacob Peter Christensen fra Skovledet i Flade sogn den 17. maj s.å.  Jacob Peter Christensen solgte den 25. april 1918 til propritær T. Busch, Tveden og grd. Christen Frost Gundestrup for 29.500,- der den 15. august s.å. solgte til Søren Peter Christensen, Øster mølgård mark for kr. 35.000,-. Ejendomsskylden var da 13.000 kr. Men forinden var der solgt ca 2,5 tøne land fra til Hale Mølle matr.nr. li, for kr. 1200,- men udstykningstilladelsen lod vente på sig og skødet herpå kunne først udstedes den 9. januar 1919.

Gården havde nu i sin kun 0 år gamle historie, været handlet med 16 gange og det er vist noget af en rekord, i alle tilfælde i Hørby sogn, men herefter bliver ejerforholdene normale. Søren Peter Christensen solgte til Jens Frost, der solgte til Frode Skov. Der var formentlig samtidigt med at navnet Østergård blev tinglyst på gården, og i så fald den 22. juli 1938. Frode Skov solgte den 26. januar 1981 til Leif Christensen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Kristensen 1892 g Hørby husfader landmand
Vilhelmine Kristensen 1893 g Hørby husmoder
Ellen Margit Kristensen 1915 u Hørby datter
Ester Kathrine Kristensen 1917 u Hørby datter
Edel Elisabeth Kristensen 1919 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Kristensen 1892 g Hørby husfader gårdejer
Vilhelmine Kristensen 1893 g Hørby husmoder
Ellen Margit Kristensen 1915 u Hørby datter
Ester Kathrine Kristensen 1917 u Hørby datter
Edel Elisabeth Kristensen 1919 u Hørby datter
Herdis Sørensen 1901 u Lendum tjenestepige
Kresten Hansen 1885 u Hørby tjenestekarl
Jens Kristensen 1900 u Hørby tjenestekarl
Lars Chr. Steffensen 1896 u Hørby slægtning lærer
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Kristensen 1853 g Flade husfader landmand
Kristine Kristensen 1856 g Elling husmoder
Anna Kristensen 1888 u Flade datter
Niels Kristensen 1889 u Flade søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Christian Jensen 270840 g Hørby husfader landmand
Ane Kirstine Hansen 31245 g Jerslev husmoder
Jens Johan Jensen 110577 u Gærum søn
Laurine Kirstine Jensen 150480 u do datter
Caroline Elise Jensen 20985 u do datter
Alfred Peter Gotfredsen 100589 u do plejesøn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Pedersen 36 g Gærum husfader husmand, møller
Ane Amalie Jensen 31 g Hørby husmoder
Inger Katrine Pedersen 7 u Hørby datter
Emil Pedersen 5 u Hørby søn
Alfred Pedersen 3 u Hørby søn
Agnes Pedersen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Nielsen 61 g Gærum husfader jordbruger
Karen Marie Jensdatter 56 g Understed husmoder
Niels Chr. Jensen 15 u Skærum søn
Jens Henning Tyrring 8 u Sæby plejesøn
Niels Chr. Pedersen 26 g Gærum husfaders søn medhjælper
Ane Amalie Jensen 21 g Skærum hans kone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Chr. Christensen 51 g Lendum husfader jordbruger
Maren Mortensdatter 55 g Ugilt husmoder
Karen Marie Hansdatter 27 u Lendum datter
Magnus Chr. Hansen 15 u Lendum søn
Camilia Jacobsen 6 u Skærum slægtning
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Christensen 57 g Gærum husfader gårdmand
Karen Larsdatter 55 g Hørby husmoder
Christen Sørensen 20 u do søn
Lars Christian Sørensen 14 u do søn
Niels Chr. Sørensen 8 u do søn
Ane Jensdatter 22 u do tjenstepige
Else Jensdatter 53 g Mosbjerg tjenstepige
Hans Nielsen Boien 36 u Hørby almisselem
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Christensen 48 g Gærum husfader gårdejer
Karen Larsdatter 49 g Hørby hans kone
Christen Sørensen 15 u do søn
Lars Chr. Sørensen 10 u do søn
Niels Chr. Sørensen 5 u do søn
Christen Christiansen 24 u Gærum tjenestekarl
Ane Johanne Hansdatter 22 u Ugilt Tjenestepige
Hans Isaksen Boien 33 u Hørby almisselem forstanden berøvet fra
barndommen.
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Christensen 46 g Gærum husfader gårdejer
Karen Larsdatter 44 g Hørby husmoder
Christen Sørensen 9 u do søn
Lars Chr. Sørensen 4 u do søn
Lars Jeppesen 79 enkem aftægt husfaders fader
Jens Andreas Christensen 18 u ? tjenestekarl
Christine Hansdatter 17 u - tjenestepige
Christen Pedersen 17 u - tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jepsen 72 g ? husfader gårdmand
Maren Poulsdatter 73 g - husmoder
Karen Larsdatter 33 g - datter indsidder
Søren Christensen 36 g - svigersøn
Christens Sørensen 3 u Hørby deres søn
Marianne Sørensdatter 2 u do deres datter
Niels Christensen 17 u - tjenestekarl
Margrethe Pedersdatter 18 u - tjenesrepige
Kirsten Marie Christensdatter 14 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jepsen 38 g ? husfader gårdbeboer
Maren Poulsdatter 40 g - hans kone
Kirsten Larsdatter 6 u - datter
Karen Larsdatter 5 u - datter
Christen Pedersen 21 u - tjenestekarl
Maren Poulsdatter 14 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kirsten Larsdatter 66 enke ? husmoder gårdbeboer
Ane Jensdatter (Jepsdr.) 28 u - datter
Lars Jensen (Jepsen) 24 u - søn
Hans Jensen (Jepsen) 22 u - søn