Risgaard.

 

RISGAARD
matr.
nr. 12a sydl. mfl.
Risgård var fæstegård under Haven gods og blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 4 td. 7 skp. 2 fik. 3/4 alb. og gammelskatten var 40 rd. 69 sk.
Risgård var fra omkring 178o fæstet af Anders Thomsen, der var født den 12
. maj 1755 i Snedkergården, sen af Thomas Thomsen og Maren Andersdatter. Han var gift med Karen Poulsdatter og døde den 1. maj 1825, 59 år gl.
S
ønnen Christen Andersen, der var født på Risgård den 12. februar 1798, blev den 7. november 1824 gift med Maren Christendatter fra Snedkergården, der var født den 17. august 1798, datter af Christen Thomsen og Karen Pedersdatter og var således hans kusine.
Christen Andersen overtog formentlig fæste efter giftemålet og k
øbte gården til selveje kort tid efter, men hvornår har jeg ikke hidtil kunnet finde frem til, men den 22. november 1834 udstedte han et fæstebrev der lød således “ Christen Andersen, ejer og beboer gården Risgård i Øster Estrup, bortfæster Rishuset til Ole Thomsen, indfæstning 18 rd. er betalt “.
Omtalte Ole Thomsen døde den 24
. december 1861 og enken Johanne Olesdatter døde den 4. februar 1880 og Rishuset er sikkert for længst revet ned.
Omkring midten af forrige århundrede fik en ung pige Christiane Jensdatter fra Neder Vestergård i Skibtved plads på Risgård og indledte her et forhold med gårdens jævnaldrende søn Anders Christian Christensen. Om forholdet ikke passede forældrene, eller de unge havde interne problemer vides ikke, men Christiane Jensdatter måtte rejse til Neder Vestergård med “ stor mave “ og den 21. februar 1852 fødte hun en dreng, der ved dåben fik navnet Jens Christian Andersen, og ingen fader var opgivet, men gift blev de da senere og den 16. august 1855 overtog de Risgård.
Anders Christian Christensen var f
ødt på Risgård den 25. august 1827 og Christiane Jensdatter var født i Neder Vestergård i Skibtved den 13. april 1828, datter af Jens Christian Olesen og Maren Thomasdatter. Christen Andersen døde den 1. marts 1878— 80 år gl.
Efter Anders Chr. Christensens død fik Christiane Jensdatter adkomst til gården den 31
. januar 1884 og købte herefter parcellerne matr. nr. 13e 13g fra Snedkergården og solgte den 22. september 1887 gården til sønnen Jens Christian Andersen for 25.700 kr.
Jens Christian Andersen, der blev gift med Kirstine Olsen, fik de
n 8. december 1897 kgl. tilladelse til. at tilføje navnet Risgård for sig og sine følgende 5 børn.
1) Christiane Andersen, født på Risgård                                         8. december 1887
2
) Anders Alfred Andersen født samme steds                              22. august 1889
3
) Astrid Andersen — — —                                                      23. maj 1891
4
) Jens Oluf Andersen — — —                                                 13. februar 1893
5) Helge Andersen — — —
                                                        1. november l895
6) Dagmar Andersen — — —
                                                    2. april 1897
Jens Christian Andersen Risgård døde den 26
. juni 1914 og enken Kirstine Risgård, f. Olsen fik adkomst til gården den 13. december 1917 og solgte den 14. november 1928 til, sønnen Jens Oluf Risgård, der i 1949 solgte til Alfred Skovsgård, efter hvis død enken Marie Margrethe Skovsgård overtog gården den 1 marts 1974 og solgte den 10. april 1981 til Tage Jacobsen, Bunkhule.

1955.

Alfred Skovsgaard er født i Torslev sogn 13. nov. 1911. Forældre  Bertine og Jørgen Skovsgaard " Gjersholt " Østervrå. Alfred Skovsgaard er gift med  Margrethe f. Jensen i " Ø. Vrængmose" . Østervraa 6. jun. 1918. Forældre Magdalene og Søren Jensen " Ø. Vrængmose ". I ægteskabet er der 2 børn. Erik og Jørgen, Alfred Skovsgaard overtog ejendommen i 1949, efter Jens Risgaard, med et areal på 120 tdl. Besætning 30 køer, 30 ungkreaturer, 2 heste, 30 søer, 200 høns. Der findes traktor og maskiner. Stuehuset er fra 1860, ny svinestald i 1956. Skovsgaard ejede fra 1940 - 46 " Nejsum " I Østervrå. Ejendomsskyld 180.000,-.

1945.

Jens Oluf Risgaard, er født 13. feb. 1893 paa gaarden, søn af Jens Risgaard. Gift med Laura Krestense f. Sørensen 8. aug. 1891 i Kallerup, datter af Søren Andreas Sørensen.  Jens Oluf Risgaard overtog ejendommen i 1928, med et areal paa 116 tdl. Besætning ved overtagelsen 7 heste, 30 køer, 30 ungkreaturer, 45 svin, 4 faar, den er nu, 10 heste, 40 køer, 30 ungkreaturer, 45 svin, 4 faar. Bygningerne er opført 1875 og 1890. Ejendomsskyld 70.500,-. Ejendommen har været i slægtens eje siden 1750.  Jens Oluf Risgaard har været paa Høng Højskole 1911 -12 og Ladelund Landbrugsskole 1915 -16.  Er sogneraadsformand og tillidsmand i Sæby Bank og formand for Risgaard Mejeri.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Olaf Risgaard 1893 g Hørby husfader landmand
Laura kristine Risgaard 1891 g Kollerup husmoder
Jens Chr. Risgaard 1929 u Hørby søn
Karen Mølholt 1915 u Torslev barnepige
Valborg Olesen 1905 u Bindslev stuepige
Emil Nielsen 1904 u Lindum tjenestekarl forkarl
Gerhart Ole Nielsen 1913 u Hørby tjenestekarl
Thorvald Nielsen 1914 u Bindslev tjenestekarl
Torben Lange Jørgensen 1914 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristine Risgaard 1862 E Vrejlev husmoder gårdejerske
Astrid Risgaard 1892 u Hørby datter medhjælper
Jens Risgaard 1894 u Hørby søn bestyrer af gården
Dagmar Risgaard 1897 u Hørby datter medhjælper
Helge Risgaard 1896 u Hørby søn medhjælper
Emil Nielsen 1905 u Skæve tjenestekarl
Jens Ottosen 1898 u Voer tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Risgaard 1852 g Understed husfader gårdejer
Kristine Risgaard 1862 g Vrejlev husmoder
Astrid Risgaard 1892 u Hørby datter
Dagmar Risgaard 1897 u Hørby datter
Signe Risgaard 1900 u Hørby datter
Anders Valdemar Risgaard 1903 u Hørby søn
Hans Pedersen 1882 u Hørby tjenestekarl
Aksel Kristensen 1892 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Andersen Risgård 210252 g Understed husfader gårdejer, sognerådsmedlem
Thomine Kirstine Olesen 10262 g Vrejlev husmoder
Kristiane Andersen Risgård 181287 u Hørby datter
Anders Alfred Andersen Risg. 220889 u Hørby søn
Astrid Andersen Risgård 230591 u Hørby datter
Jens Oluf Andersen Risgård 130293 u Hørby søn
Helge Andersen Risgård 11195 u Hørby søn
Dagmar Andersen Risgård 20497 u Hørby datter
Signe Andersen Risgård 130400 u Hørby datter
Niels Christian Olesen 210652 u Hørmested tjenestekarl
Anton Kristian Jensen 300779 u Volstrup tjenestekarl
Lars Jensen 100484 u Albæk tjenestekarl
Palline Jørgine Jørgensen Mørk 11081 u Volstrup tjenestepige
Magdalene Larsen 150179 u Rakkeby tjenestepige
Kirstine Marie Nielsen 110179 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Andersen 37 g Understed husfader gårdejer
Tomine irstine Olesen 28 g Vrejlev husmoder
Kristiane Andersen 2 u Hørby datter
Anders Alfred Andersen 1 u Hørby søn
Kristiane Jensen 61 E Understed aftægtskone
Marie Kirstine Andersen 19 u Hørby tjenestepige
Andersine Marie Pedersen 24 u Lendum tjenestepige
Mathilde Pedersen 16 u Lendum tjenestepige
Niels Chr. Olesen 37 u Hørmested tjenestekarl
Kristian Julius Pedersen 19 u Lendum tjenestekarl
Anton Kristensen 16 u h tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Kristensen 52 g Hørby husfader gårdejer
Kristiane Jensdatter 51 g Understed husmoder
Jens Chr. Andersen 27 u Understed søn
Mathilde Andersen 23 u Hørby datter
Kristine Marie Andersen 9 u Hørby datter
Jens Chr. Frederiksen 20 u Hørby tjenestekarl
Jens Peter Frederiksen 22 u Hørby tjenestekarl
Krestine Jensen 27 u Understed tjenestepige
Ane Elisabeth Eckhardt 15 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Christensen 42 g Hørby husfader Gårdmand, jordbruger
Christiane Jensdatter 44 g Understed husmoder
Jens Chr. Andersen 17 u Understed søn
Mathilde Andersen 13 u Understed datter
Christen Andersen 71 E Hørby aftægtsmand husfaders fader
Søren Chr. Jensen 21 u Voer tjenestekarl
Peder Chr. Andersen 26 g Hørby tjenestekarl daglejer
Marianne Jensen 28 g Hørby tjenestepige hustru
Jensine Marie Jensen 1 u Hørby deres datter
Christiane Rasmussen 17 u Hørby tjenestepige
Anne Marie Andersen 17 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Andersen 52 g Hørby husfader gårdejer
Maren Christensdatter 52 g Hørby husmoder
Anders Chr. Christensen 23 u Hørby søn
Peder Chr. Christensen 16 u Hørby søn
Marianne Larsdatter 14 u Hørby plejedatter
Marie Christensdatter 4 u Hørby plejedatter
Thomas Thomsen 19 u Hørby tjenestekarl
Christiane Jensdatter 22 u Understed tjenestepige
Marianne Larsdatter 27 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Andersen 47 g Hørby husfader selvejergårdmand
Maren Christensdatter 47 g Hørby husmoder
Anders Chr. Christensen 18 u Hørby søn
Peder Chr. Christensen 11 u Hørby søn
Marianne Larsdatter 9 u Hørby plejedatter d.a. Marie Steffesdatter l. Svangen
Christen Christensen 21 u Hørby tjenestekarl
Maren Marie Nielsdatter 28 u Hørby tjenestepige
Anne Sophie Jensdatter 22 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Andersen 42 g Hørby husfader gårdmand
Maren Christensdatter 42 g Hørby husmoder
Anders Chr. Christensen 13 u Hørby søn
Peder Chr. Christensen 7 u Hørby søn
Marianne Larsdatter 4 u Hørby plejedatter
Niels Chr. Jensen 24 u ? tjenestekarl
Else Marie Jensdatter 25 u - tjenestepige
Else Marie Jensdatter 15 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Andersen 37 g Hørby husfader gårdejer
Maren Christensdatter 37 g Hørby husmoder
Anders Chr. Christensen 7 u Hørby søn
Karen Poulsdatter 77 enke ? husfaders moder
Lars Pedersen 23 u - tjenestekarl
Niels Chr. Jørgensen 19 u - tjenestekarl
Marianne Christensdatter 19 u - tjenestepige
Anne Kirstine Thomsdatter 16 u - tjenestepige
Niels Chr. Larsen 10 u - hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Thomsen 47 g Hørby husfader gårdbeboer
Karen Poulsdatter 44 g Torslev husmoder
Maren Andersdatter 19 u Hørby datter
Kirsten Andersdatter 15 u Hørby datter
Thomas Andersen 12 u Hørby søn
Poul Andersen 7 u Hørby søn
Else Marie Andersdatter 3 u Hørby datter
Christen Andersen 3 u Hørby søn
Niels Christensen 35 u ? tjenestekarl
Margrethe Christensdatter 24 u - tjenestepige
Lars Sørensen 77 g2 - aftægtsmand almisse
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Thomsen 34 g Hørby husfader gårdbeboer
Karen Poulsdatter 29 g Torslev husmoder
Maren Andersdatter 5 u Hørby datter
Kirsten Andersdatter 2 u Hørby datter
Niels Christensen 21 u ? tjenestekarl
Anders Jensen 24 u - tjenestekarl
Niels Larsen 11 u - hyrdedreng
Karen Pedersdatter 21 u - tjenestepige