Røntved.

 

RØNTVED
matr. nr. lbb. Mfl.
Niels Carl Alfred Rasmussen, Nr. Ropperheden, solgte den 6. januar 1895 et hus fra Ropperheden, matr. nr. lbb og ibe, for 3.500 kr. til Anton Kristiansen, Stidsholt, der den 5. oktober 1899 solgte tilbage til Rasmussen for 5.500 kr., der den 24. oktober 19o1 solgte til Niels Christian Thomsen for 6.5oo kr. Det blev her bemærket, at ejeren af Nr. Ropperheden har ret til at tage mergel på ejendommen.
Niels Christian Thomsen købte den 24. december 19o8 parcellerne 2g 3h fra Bredmose og ejendommen blev nu kaldt Røntved.
Foruden de nævnte matr.nr., hører ldx,  ldz også til ejendommen.
Johanne Marie Thomsen solgte den 18. december 1947 til Peter Thomsen, der tog navneforandring til Peter Røntved. Rigmor Rysholt Røntved overtog den 12. november 198o.

 

1945.

Niels Chr. Thomsen er født  9. apr. 1874 i " Estrup Fælled ", søn af Rasmus Thomsen. Gift med Marie f. Hansen 11. jun. 1877 i Volstrup sogn, datter af Mads Peter Hansen. Thomsen overtog ejendommen i 1908, med et areal paa 24 tdl. besætning er nu, 3 heste, 12 køer, 16 ungkreaturer, 25 svin. Bygningerne er opført 1014 -15. Ejendomsskyld  21.000,-. Niels Chr. Thomsen er uddannet ved landbruget, var tidligere medlem og Sogneraadet i 20 aar og i bestyrelsen for brugsforeningen og sognekasserer i landboforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Thomsen 1874 g Hørby husfader landmand
Marie Thomsen 1877 g Volstrup husmoder
Peter Thomsen 1910 u Hørby søn medhjælper
Inger Marie Thomsen 1852 E Hørby slægtning
Nelly Thomsen 1907 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Thomsen 1874 g Hørby husfader husmand
Marie Thomsen 1877 g Volstrup husmoder
Ingemann Thomsen 1899 u Hørby søn medhjælper
Peter Thomsen 1910 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Thomsen 1874 g Hørby husfader husmand
Marie Thomsen 1877 g Volstrup husmoder
Ingemann Thomsen 1899 u Hørby søn
Karl Thomsen 1902 u Hørby søn
Peter Thomsen 1903 u Hørby søn