Sønder Haven.

 

 

SØNDER HAVEN
matr. nr. ldh  mfl.
Carl Ditlev Jensen, fh. Kehtlesminde, købte ca. 35 tønder land fra, Haven den 7. januar 1915 for 19.273 kr.18 øre og den 23. december s. å. købte han yderligere parcellen matr. nr. ldi for 6.ooo kr. og solgte den 2o. juli 1922 til Christian Vilhelm Jensen, hidtil Petershåb.
Christian Vilhelm Jensen solgte den 13. august 1954 til sønnen Thomas Jensen, der var født den 27. oktober 1916 og datteren Elly Katinka Jensen, der var født den 1. september 191o, Thomas Jensen blev eneejer den 21. juli 196o og i 1968 købte han jord til af Ernst Johansen. Jorden er i dag sammenlagt med Havens Møllegård.
Havensvej 26

1955.

Thomas Jensen er født i sognet 25. april 1923, forældre Mine og Chr. Jensen " Sdr. Haven " Thomas Jensen overtog ejendommen 1954, efter sine forældre, der havde ejet ejendommen siden 1917. Areal på 48 tdl. besætning, 18 køer, 18 ungkreaturer, 3 heste, 8 søer, der leveres ca. 65 svin årligt. Bygningerne er opført 1900. Ejendomsskyld 47.500,-

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Vilhjelm Jensen 1878 g Gølstrup husfader landmand
Tine Jensen 1879 g Skæve husmoder
Johanne Jensen 1901 u Skæve datter
Ingeman Jensen 1904 u Skæve søn
Karen Jensen 1906 u Skæve datter
Elly Jensen 1910 u Hørby datter
Henning Jensen 1912 u Hørby søn
Thomas Jensen 1905 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Ditlev Jensen 1872 g Albæk husfader landmand
Johanne Kirstine Jensen 1880 g Hørby husmoder
Karla Kristine Jensen 1905 u Hørby datter
Ellen Marie Jensen 1910 u Hørby datter
Rigmor Sophie Jensen 1913 u Hørby datter
Albert Kristensen 1895 u Hørby tjenestekarl