Sønder Skoven.

 

sdrskoven

 

SØNDERSKOVEN.
matr. nr.lo H.H.
Sønderskoven blev efter l844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 2 ske. 3 fkj. 1/4 alb. og gammel skatten var 5 rd. 6o sk. Gården var fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil 1805.
Niels Sørensen købte gården den 16. juni 18o8, skadet dog først tinglyst den 14. september 1815 og den 2o. november 1819 købte han den lille parcel, eller ejendom, matr.nr.21 vestlig (Vollerhede) og lagde til.
Niels Sørensen døde den 18. februar 1844 og enken Maren Jensdatter giftede sig den 11. november 1845 med tjenestekarl på gården Lars Jensen, der fik skøde på gården den 25. november 1849. Han solgte den 21. marts 1870, skødet tinglyst 7. april s. å, til karlen på gården, Lars Christian Nielsen for l.000 rd. + aftægt, også til en steddatter, Kirsten Marie Nielsen, der var datter af afdøde Niels Sørensen. Handlen var betinget af, at gården ikke måtte sælges, eller afhændes, så længe Lars Jensen levede
Lars Chr. Nielsen solgte den 15. april 1886 en parcel på Tornshede og matr.nr,21 vestlig til Bengt Larsen, Ørvadhus, den 14. august 1902 blev der fredlyst 2 gravhøje på gården.
Efter Lars Chr. Nielsens død fik enken Inger Nielsen, født Mortensen adkomst til gården den 29. april l909 og solgte den 16. november 1911 til sønnen Morten Nielsen for 17.l00 kr. Morten Nielsen købte den 27. april 1915, 11½ tønde land, matr.nr.4g og lh af Martinus Pedersen for 6.505 kr. Erik Jensen købte gården den 2o. februar 1957.

 

1945.

Morten Nielsen er født 15. aug. 1880 paa gaarden, søn af Lars Chr. Nielsen. Gift med Magdalene Dusine f. Haugaard 4. aug. 1895 i Em, datter af Jens Haugaard. Morten Nielsen overtog ejendommen efter sine forældre i 1908, med et areal paa 60 Tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 12 køer, 8 ungkvæg, 15 svin 4 faar, den er nu 5 heste, 20 køer, 8 ungkvæg, 25 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1880 og 1924. Ejendomsskyld 28.000,-. Ejendommen har været i slægtens eje siden 1800. Morten Nielsen er medlem af sogneraadet. Paa ejendommen findes 2 fredlyste gravhøje.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Nielsen 1880 g Hørby husfader landmand
Magdalene Nielsen 1895 g Em husmoder
Inger Nielsen 1929 u Hørby datter
Ernst Nieman Pedersen 1913 u Torslev tjenestekarl
Chr. Peter Jensen 1910 u Karup tjenestekarl
Kathrine Jensen 1908 u Torslev tjenestepige
Valborg Marie Sørensen 1915 u Sæby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Nielsen 1880 u Hørby husfader gårdejer
Inger Nielsen 1857 E Volstrup husbestyreinde
Kristine Nielsen 1895 u Hørby søster medhjælper
Emanuel Nielsen 1896 u Hørby bror medhjælper
Martinus Nielsen 1903 u Hørby bror medhjælper
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Inger Nielsen 1857 E Volstrup husmoder gårdejerinde
Morten Nielsen 1880 u Hørby søn bestyrer af gården
Kristine Nielsen 1895 u Hørby datter
Emanuel Nielsen 1896 u Hørby søn
Ingemann Nielsen 1900 u Hørby søn
Martinus Nielsen 1903 u Hørby søn
Thomas Nielsen 1908 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Nielsen 301251 g Volstrup husfader gårdejer
Inger Mortensen 100457 g Volstrup husmoder
Morten Nielsen 150880 u Hørby søn
Kirsten Marie Nielsen 71185 u Hørby datter
Peter Marinus Nielsen 60188 u Hørby søn
Johannes Nielsen 30390 u Hørby søn
Christense Magdalene Nielsen 170195 u Hørby datter
Christian Emanuel Nielsen 30696 u Hørby søn
Ingeman Nielsen 60500 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Nielsen 38 g Volstrup husfader gårdejer
Inger Mortensen 33 g Volstrup husmoder
Morten Nielsen 9 u Hørby søn
Peter Marinus Nielsen 2 u Hørby søn
Kristian Nielsen 6 u Hørby datter
Kirsten Marie Nielsen 4 u Hørby datter
Johanne Marie Hansen 18 u Albæk tjenestepige
Kirsten Marie Nielsen 84 u Hørby aftægtskone
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Nielsen 28 g Volstrup husfader gårdejer
Inger Mortensen 23 g Volstrup husmoder
August Chr. Christensen 15 u Volstrup tjenestekarl
Lars Jensen 74 E Torslev aftægtsmand
Kirsten Marie Nielsen 74 u Torslev aftægtskone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 63 g Torslev husfader jordbruger
Maren Jensdatter 80 g Torslev husmoder
Kirsten Marie Nielsdatter 63 u Hørby datter
Lars Chr. Nielsen 18 u Volstrup hendes søn medhjælper
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Jensen 44 g Torslev husfader gårdmand
Maren Jensdatter 57 g Torslev husmoder
Kirsten Marie Nielsdatter 44 u Hørby Steddatter 1. ægteskab
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Jensdatter 54 enke Torslev husmoder selvejergårdmandsenke
e.e.Niels Sørensen
Kirsten Marie Nielsdatter 39 u Hørby steddatter
Lars Jensen 39 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Sørensen 82 g Hørby husfader gårdmand
Maren Jensdatter 49 g Torslev husmoder
Kirsten Marie Nielsdatter 34 u Hørby husfaders datter
Søren Andersen 41 u tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Sørensen 74 g Hørby husfader plovdrivende husmand
Maren Jensdatter 41 g Torslev husmoder
Kirsten Marie Nielsdatter 27 u Hørby husfaders datter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Sørensen 42 g Hørby husfader husmand
Sidsel Andersdatter 41 g husmoder
Ida Marie Nielsdatter 13 u Hørby datter
Christen Nielsen 10 u Hørby søn
Søren Nielsen 7 u Hørby søn
Peder Nielsen 4 u Hørby søn
Maren Pedersdatter 82 enke husmoders moder