Søndre Badskær.

 

 

SØNDER BADSKÆR
matr.nr.8a s. ø mfl.
Sønder Badskær var fæstegård under Sæbygård og købte til selveje af Christen Jørgensen, ifølge en købekontrakt fra 3. juli 187o, for 1.350 rd. Gården var da på ca. 45 tønder land og i hartkorn sat til 1 td. 4 skp. o fjk. 3/ alb. og gammel skatten var 10 rd. 24 sk., men Sønder Badskær havde oprindelig været noget større, idet Stamhuset samtidig solgte den jord fra der lå i Albæk sogn til Donsted. Parcellen var på 14 tønder land og fik matr.nr.8b.
Christen Jørgensen havde haft gården i fæste i mange år og var allerede en gammel mand da han købte til selveje. Hans hustru Ane Marie Jensdatter døde den 8. januar 1872 og den 4. juli s. å. solgte han til sønnen Peder Christensen og gik på aftægt på gården, hvor han døde den 23. december 1884. 80 år gammel.
Peder Christensen var gift med en datter fra gården Meller Badskær og den 14. marts 1878 købte han denne ejendom af sin svigerfader Jens Chr. Nielsen, som havde købt Meller Badskær til selveje fra Sæbygård den 9. april 1874 for 1.025 rd. Meller Badskær var på ca.30 tønder land og i hartkorn sat til 1 td. 3 skp. o fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 4 rd. 67 sk. Ejendommen der havde matr.nr.9 s. ø. blev nu lagt til Sønder Badskær og Jens Chr. Nielsen og hans hustru Ane Nielsen, født Andersen, kom på aftægt der. Ane Nielsen døde den 24. juni 1896 og da var Jens Chr. Nielsen død.
Peder Christensen købte den 12. januar 1899 parcellerne matr. nr. lbi, lbk og 1bi fra Haven for 8.700 kr. Han tog i 1908 Badskær til slægtsnavn for sig selv og 8 børn og solgte den 2. juli 1908 til Peter Christensen fra Aistrup for 33.000 kr. der den 21. september 1911 solgte til Peder Christian Hobolth fra Grønheden for 38.000 kr. Lars Chr. Sigsgård købte gården i 1936, der de var på 87 tønder land.
Lars Chr. Sigsgård var født den 19. december l905 i Dronninglund, søn af Chr. Sigsgård og gift med Anna Sigsgård, født Olesen, født 26. maj 1914 i Skæve, datter af Karl E. Olesen.
Senere ejedes Sønder Badskær af inspektør Stig Anderson, Klintholm, der havde købt gården i den tid han havde med driften af Donsted at gøre. Gården var i hans tid ikke beboet og forfaldt følgelig stærkt.
Stig Anderson solgte den 18. oktober 1979 til Kaj Rasmussen, Vestergård i Linderum, der den 24. januar 1980 solgte til Kurt Frederiksen, som i 1997 solgte til Erik Kruisselbrink.

1945.

Lars Chr. Sigsgaard, er født 19. dec. 1905 i Dronninglund, søn af Chr. Sigsgaard. Gift med Anna f. Olsen 26. maj 1914 i Skæve, datter af Karl E. Olsen. Sigsgaard overtog ejendommen i 1936, med et areal paa 87 tdl. Besætning ved overtagelsen, 6 heste, 28 køer, 20 ungkreaturer, 20 svin, den er nu, 8 heste, 30 køer, 35 ungkreaturer, 50 svin. Bygningerne er ældre. Ejendomsskyld 38.000,- Sigsgaard er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Chr. Hobolth 1887 g Østbirk husfader gårdejer
Inger Hobolth 1885 g Volstrup husmoder
Anna Hobolth 1911 u Volstrup datter
Karoline Marie Pedersen 1916 u Hørby tjenestepige
Peder Pedersen 1914 u Understed tjenestekarl
Knud Valdemar Christensen 1915 u Albæk tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Chr. Hobolth 1887 g Østbirk husfader gårdejer
Inge Hobolth 1885 g Volstrup husmoder
Anna Hobolth 1911 u Volstrup datter
Alfred Thomsen 1902 u Volstrup tjenestekarl
Niels Juul Hansen 1872 g Voer husfader fodermester
Emma Larsen 1872 g Albæk husmoder
Emma Hansen 1904 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Kristensen 1882 g Ulsted husfader gårdejer
Anna Kristensen 1885 g Astrup husmoder
Marta Kristensen 1908 u Astrup datter
Kr. Møller Jensen 1893 u Skæve tjenestekarl
Jensine Kathrine Henriksen 1892 u Kondrup tjenestepige
Thomas Kr. Hansen 1877 g Tårs husfader fodermester
Dorthea Hansen 1873 g Hørmested husmoder
Thomas Chr. Hansen 1904 u Hjørring søn
Kresten A. hansen 1908 u Fr.Havn søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Christensen 10935 g Hørby husfader gårdejer
Inger Margrethe Andersen 130148 g Volstrup husmoder
Martin Peter Christensen 11177 u Hørby søn
Agnes Christensen 50690 u Hørby datter
Karl Kristian Bæk Simonsen 11983 u Hellevad tjenestekarl
Ane Marie Simonsen 200485 u Hellevad tjenestepige
Christian Alfred Eriksen 181189 u Torslev hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Christensen 54 g Hørby husfader gårdejer
Inger Margrethe Andersen 42 g Volstrup husmoder
Christian Christensen 23 u Hørby søn medhjælper
Ane Christensen 16 u Hørby datter medhjælper
Karen Marie Christensen 13 u Hørby datter
Martin Peter Christensen 12 u Hørby søn
Antonette Christine Christensen 8 u Hørby datter
Ane Andersdatter 67 E Volstrup aftægtskone Bedstemor
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Christensen 44 g Hørby husfader gårdejer
Inger Margrethe Andersen 32 g Volstrup husmoder
Christen Christensen 13 u Hørby søn
Jens Chr. Christensen 12 u Hørby søn
Ane Martine Christensen 10 u Hørby datter
Anna Christensen 6 u Hørby datter
Karen Marie Christensen 3 u Hørby datter
Martin Peter Christensen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jørgensen 75 g Hørby husfader gårdejer
Ane Marie Jensdatter 61 g Volstrup husmoder
Peter christensen 34 g Hørby søn bestyrer
Inger margrethe Andersen 22 g Volstrup svigerdatter
Christen Christensen 4 u Hørby barnebarn
Jens Anton Jensen 2 u Hørby barnebarn
Ane Martine Christensen 1 u Hørby barnebarn
Jens Martinus rasmussen 14 u Hørby tjenestekarl
Inger Marie Christensen 26 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chresten Jørgensen 56 g Hørby husfader gårdmand, smed
Anne Marie jensdatter 42 g Volstrup husmoder
Jens Christensen 22 u Hørby søn
Jørgen Christensen 18 u Hørby søn
Peder Christensen 15 u Hørby søn
Niels Chr. Christensen 12 u Hørby søn
Birgithe Marie Christensdatter 4 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jørgensen 51 g Hørby husfader gårdmand, smed
Anne Marie Jensdatter 37 g Albæk husmoder
Jens Christensen 17 u Hørby søn
Jørgen Christensen 13 u Hørby søn
Peder Christensen 10 u Hørby søn
Maren Christensen 7 u Hørby datter
Niels Chr. Christensen 4 u Hørby søn
Anne Cathrine Jørgensdatter 45 u Hørby tjenestepige mandens søster
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jørgensen 46 g Hørby husfader gårdmand, smed
Anne Marie jensdatter 32 g Albæk husmoder
Jens christensen 12 u Hørby søn
Jørgen Christensen 8 u Hørby søn
Peder Christensen 5 u Hørby søn
Maren Christensen 2 u Hørby datter
Niels Jørgensen 34 u tjenestekarl
Jens Madsen 26 u tjenestekarl
Anne Cathrine Jørgensdatter 40 u Hørby tjenestepige mandens søster
Kirsten Jensdatter 29 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Hansen 56 g husfader gårdmand
Birgitte Nielsdatter 73 g husmoder
Christen Jørgensen 40 g Hørby søn smed
Karen Jørgensdatter 32 u Hørby datter
Niels Jørgensen 28 u Hørby søn medhjælper
Claus Larsen 20 u tjenestekarl
Kristine magdalene Christensdr 12 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Christensen 47 g husfader gårdbeboer, fæster
Birthe Nielsdatter 39 g husmoder
Christen Jørgensen 7 u Hørby søn
Niels Jørgensen 3 u Hørby søn
Anne Cathrine Jørgensdatter 1 u Hørby datter
Anne Sørensdatter 70 enke husmoders moder
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Madsen 67 g husfader gårdbeboer, fæster
Karen Pedersdatter 69 g husmoder
Jørgen Christensen 33 u søn
Ane Christensdatter 30 u datter
Johanne Andersdatter 12 u hyrdepige