Søndre Kæret.

 

SØNDER KÆRET
Krestine Thomsen">

 

Søndre Kæret.

 

SØNDER KÆRET
Krestine Thomsen, Kæret, solgte den 20. januar 1936. (kun jorden) til sønnen Thomas Peter Thomsen T. P. Thomsen var født i Kæret den 29. maj 1907 og gift med Nelly Thomsen, født Rasmussen, født 26. februar 1912 i Volstrup, datter af Rasmus Rasmussen. Efter Thomas Peter Thomsens død fik enken adkomst til ejendommen den 21. december 1977 og solgte samme dag til sønnen Jens Richard Thomsen.

 

 

1945.

Thomas Peder Thomsen. er født 29. maj. 1907 i " Kæret " Hørby, søn af Jens Thomsen. Gift med Nelly f. Rasmussen 26. feb. 1912 i Volstrup sogn, datter af Rasmus Rasmussen. Ejendommen er udstykket fra " Kæret " i 1936, med et areal paa 12,5 tdl. Besætning 2 heste, 6 køer, 3 ungkreaturer, 10 svin. Bygningerne er opført 1936. Ejendomsskyld 11.000,- Thomsen er uddannet ved landbruget. Er formand for Husmandsforeningen.