Tranekær.

 

 

TRANEKRÆR.
matr.nr. 11a mfl.
Tranekær blev udstykket på et tidligt tidspunkt og efter udstykningen stod gården i hartkorn til 2 td. 5 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. Gården var fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil 1805.
Anders Christensen, der var gift med Johanne Nielsdatter, ejede gården fra senest 1815 og solgte formentlig omkring 1842 til Andreas Carl Andersen, der var gift med Anne Benedikte Pape.
Andreas Carl Andersen solgte den 2o. juni 1852 en tørvemose, og kort tid efter, den 21. april 1853, solgte Christen Pedersen tørveparcellen matr. nr. 11x til Højgård, Skramhus og Korsagerholt.  
Fra senest 16. juni 187o ejede Lars Peter Hansen gården, som han den 29. oktober 19o3 solgte til sønnen Andreas Hansen, skødet tinglyst 5. november 19o3.
Andreas Hansen solgte den 26. januar 1911 til Karl Alfred Nielsen Skølstrup, der havde H. P. Nielsen Skølstrup som kurator, for 29.400 kr.
Karl Alfred Nielsen Skølstrup solgte den 27. september 1917 til Andreas Christensen, Vejen i Gærum for 58.000 kr. og flyttede til Stenhøj og nedsatte sig som slagter og kreaturhandler. Andreas Christensen solgte i 1934 til Chr. Theodor Jensen.
Chr. Theodor Jensen var født den 23. marts 1897 på Me1ler Sveje i Hørby, søn af Chr. Jensen og gift med Mathilde Jensen, født 28. september 19o1 i Torslev, datter af Frederik Jensen..
Chr. Theodor Jensen solgte den 21. april 1959 til sønnerne Frederik Jensen og Erik Jensen. Frederik Jensen blev eneejer den 17. maj 1962 og har siden købt Tronbakken.

 

1945.

Chr. Theodor Jensen, født 23. mar. 1897 i " Meller Sveje " Hørby, søn af Chr. Jensen. Gift med Mathilde f. Jensen 28. sep. 1901 i Torslev, datter af Frederik Jensen  " Pandbjerg ".  Ejendommen blev overtaget af Chr. Jensen i 1934, med et areal paa 80 tdl. Besætning ved overtagelsen 4 heste, 19 køer, 10 ungkreaturer, 8 svin, den er nu 8 heste, 27 køer, 25 ungkreaturer, 50 svin, 4 faar. Bygningerne opført 1914. Ejendomsskyld 40.000,-. Chr. Jensen har været paa Vraa Højskole 1917-18 og paa Vejlby Landbrugsskole 1920-21. har tidligere været i Sogneraadet og er nu i Skolekommisionen, har været i bestyrelsen for Mejeriet og Brugsforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Christensen 1866 g Understed husfader landmand
Oline Thomine Christensen 1863 g Aasted husmoder
Elise Kristine Christensen 1901 u Gærum datter
Inger Marie Thomsen 1910 u Understed tjenestepige
Gunnar Olesen 1910 u Lendum tjenestekarl
Peter Nielsen 1902 u Aasted tjenestekarl
Vilhelm Jensen 1914 u Skærum tjenestekarl
Jens Marinus Thomsen 1916 u Hørmested tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Christensen 1865 g Understed husfader landmand
Oline Thomine Christensen 1864 g Aasted husmoder
Jens Christensen 1892 u Flade søn
Jens Marinus Christensen 1896 u Flade søn
Harald Knud Hansen 1913 u Flade tjenestekarl
Jens Peter Frederiksen 1919 u Hørby tjenestekarl
Anna Sørine Kristensen 1899 u Hørby tjenestepige
Olga Frederiksen 1902 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Hansen 1869 g Hørby husfader gårdejer
Amalia Hansen 1877 g Understed husmoder
Mariane Hansen 1907 u Hørby datter
Lars Peter Hansen 1909 u Hørby søn
Otilia Petersen 1909 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurs Peter Hansen 31228 g Hørmested husfader agerbruger
Marianne Mortensdatter 100738 g Karup husmoder
Andreas Hansen 130469 u Hørby søn
Anne Thomnie Hansen 140274 u do datter
Marianne Mortensen 231100 u do barnebarn d.a.Anne Tomine
Kristians Kristensen 230584 u do tjenestekarl
Laurine Nielsen 270184 u Sindal tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Peter Hansen 61 g Hørmested husfader gårdejer
Mariane Mortensen 52 g Karup husmoder
Andreas Hansen 20 u Hørby søn
Kristiane Hansen 18 u Hørby datter
Tomine Hansen 16 u Hørby datter
Martin Hansen 26 g Hørby indsidder søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurs Peter Hansen 51 g Hørmested husfader gårdejer
Mariane Mortensen 42 g Karup husmoder
Hans Chr. Hansen 18 u Hørby søn
Morten Chr. Hansen 16 u Hørby søn
Markus Hansen 13 u Hørby søn
Anders Hansen 11 u Hørby søn
Christian Hansen 8 u Hørby søn
Ane Tomine Hansen 6 u Hørby datter
Ane Kirstine Hansen 19 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurs Peter Hansen 41 g Hørmested husfader jordbruger
Mariane Mortensen 32 g Karup husmoder
Hans Chr. Hansen 8 u Hørby søn
Martin Hansen 6 u Hørby søn
Markus Hansen 3 u Hørby søn
Andres Hansen 1 u Hørby søn
Christen Nielsen 17 u Skærum tjenestekarl
Christine Pallesen 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Carl Andersen 32 g Vejle husfader gårdejer
Ane Benedikte Pape 40 g Gimsing husmoder
Frederikke Ortmann Andersen 9 u Anst sogn datter
Johan Frederik Andersen 4 u Hørby søn
Ane Margrethe Andersen 5 u do datter
Julie Andrea Andersen 2 u do datter
Ole Carl Høfding 52 u Norge indsidder lever af rentepenge
Christine Marie Stephensdatter 20 u Lendum tjenestepige
Anders Christian Thomsen 17 u do tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Carl Andersen 27 g Vejle husfader gårdejer
Anne Benedikte Pape 35 g Gimsing husmoder
Frederikke Ortmann Andersen 4 u Anst datter
Johan Frederik Andersen 2 u Hørby søn
Niels Christian Andersen 21 u Torslev tjenestekarl
Mads Peter Hansen 18 u Ugilt tjenestekarl
Kirsten Marie Jensdatter 26 u Skærum tjenestepige
Anne Jensdatter 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Christensen 60 g ? husfader gårdmand
Johanne Nielsdatter 59 g - husmoder
Christen Andersen 23 u - søn
Mette Marie Andersdatter 21 u - datter
Marianne Andersdatter 18 u - datter
Svend Andersen 15 u - søn
Ole Andersen 12 u - søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Christensen 54 g ? husfader gårdmand
Johanne Nielsdatter 53 g - husmoder
Maren Andersdatter 20 u - datter
Christen Andersen 17 u - søn
Mette Marie Andersdatter 15 u - datter
Marianne Andersdatter 12 u - datter
Svend Andersen 9 u - søn
Ole Andersen 6 u - søn
Maren Andersdatter 80 enke - aftægt husfaders moder
Hans Jensen 22 u - tjenestekarl
Mette Svendsdatter 10 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Svendsen 57 g ? husfader gårdbeboer
Maren Andersdatter 46 g - husmoder
Anders Christensen 18 u - søn
Johanne Christensdatter 5 u - datter
Svend Christensen 2 u - søn
Hans Sørensen 63 u - tjenestekarl
Niels Nielsen 9 u - hyrdedreng
Christen Pedersen 85 g2 - aftægt forrige beboer
Anne Christensdatter 55 g1 - aftægt forrige beboer
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Pedersen 72 g1 ? husfader helgårdsbeboer
Dorte Jensdatter 70 g1 - husmoder
Mette Christensdatter 37 u - tjenestepige
Maren Nielsdatter 62 u - tjenestepige almisselem
Jacob Lorentsen 13 u - tjenestekarl
Thomas Nielsen 22 u - tjenestekarl geworben soldat