Vester Løgtved.

VESTER LØGTVED
matr. nr.3 s. ø.
Vester Løgtved blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 3 td. 2 skp. 1 fjk. 1/4 db. og gammel skatten var 27 rd. 32 sk
Vester Løgtved var fæstegård under Sæbygård og stod opført i Sæbygårds jordebog som nr. 159. Den da værende fæster Jens Christensen købte gården til selveje den 16. januar 1872, skødet tinglyst den 4. juli s .å., for 2.500 rd., hvoraf de 1.875 rd. blev stående som l’prioritet til 4 % rente. Den såkaldte 1/6 del bankhæftelse hvilede stadig på gården, men var køberen uvedkommende.
Jens Christensen solgte den 10. oktober 1878 til sønnen Ole Christian Jensen og gik på aftægt på gården. Hans hustru Else Marie Olesdatter døde den 29. juli 1893 og Jens Christensen døde den 25. september 1895.
Ole Christian Jensen, der senere tog Løgtved som familienavn, solgte den 5. februar 1885 parcellen matr.nr.3b til broderen Niels Chr. Jensen, der oprettede ejendommen der blev kaldt Løgtved fælled og den 13. oktober l904 solgte han yderligere noget jord til samme, matr.nr. 3d men havde inden da, den 26. marts l903 solgt en hede lod på l2 tønde land til Bertel Christian Madsen, Bajensgård, for 1.125 kr., denne parcel fik matr.nr.3c og kun sat i hartkorn til 2 fjk. Herefter var gården på ca. 80 tønder land.
Ole Løgtved solgte i 1924 til sønnen Frits Tinus Løgtved, der var født den 3o. maj 1898 og gift med Emma Løgtved, født Thomsen, født 17. december 19o1 i Voer, datter af Chr. Thomsen.
Frits Tinus Løgtved solgte den 6. september 1968 til sønnen Ole Løgtved, efter hvem gården den 18 februar 1981 overtoges af 6 børn, der den 18 september 1981 solgte til Per Villumsen. Som solgte til Jørn Pedersen 6. marts 1984.

 

1945.

Frits Løgtved, er født  39. maj 1898, paa gaarden, søn af Ole Løgtved. Gift med Emma f. Thomsen 17. dec. 1901 i Voer sogn, datter af Chr. Thomsen. Frits Løgtved overtog ejendommen efter sine forældre i 1924, med et areal paa 80 Tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 10 køer, 6 ungkreaturer, 10 svin, 2 faar, den er nu, 8 heste, 24 køer, 24 ungkreaturer, 30 svin, 4 faar. Bygningerne er opført 1870, 1885 og 1907. Ejendomsskyld 37.000,- Ejendommen har været i slægtens eje siden 1810.

Løgtved har været paa Teestrup Højskole 1919 - 20.

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Frits Tinus Løgtved 1898 g Hørby husfader gårdejer
Emma Løgtved 1901 g Voer husmoder
Hardi Løgtved 1926 u Hørby søn
Ole Vhr. Løgtved 1928 u Hørby søn
Marianne Løgtved 1858 E Volstrup aftægtskone
Albert Jensen 1904 u Hørby tjenestekarl
Harald Jensen 1912 u Dr. Lund tjenestekarl
Kristine Marie Sørensen 1913 u Torslev tjenestepige malkepige
Ellen Margrethe Christensen 1915 u Voer tjenestepige malkepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Kr. Løgtved 1845 g Hørby husfader landmand
Marianne Løgtved 1857 g Volstrup husmoder
Alfred Kr. Løgtved 1893 u Hørby søn
Sophie Anine Løgtved 1898 u Hørby datter
Frits Tinus Løgtved 1898 u Hørby søn
Dagmar Jensen 1904 u Volstrup tjenestepige
Helmar Larsen 1905 u Albæk tjenestekarl
Peter Larsen 1907 u Skæve hyrde
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Løgtved 1845 g Hørby husfader landmand
Marianne Løgtved 1857 g Volstrup husmoder
Thomas Peter Løgtved 1891 u Hørby søn
Alfred Chr. Løgtved 1893 u Hørby søn
Sophie Anine Løgtved 1898 u Hørby datter
Frits Tinus Løgtved 1898 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr Løgtved 90345 g Hørby husfader gårdejer
Marianne thomsen 221157 g Volstrup husmoder
Emma Thomine Løgtved 271284 u Hørby datter
Mathilde Petrea Løgtved 71188 u Hørby datter
Anton Peter Løgtved 171091 u Hørby søn
Kristian Alfred Løgtved 31293 u Hørby søn
Sofie Annine Løgtved 20595 u Hørby datter
Frits Tinus Løgtved 300598 u Hørby søn
Jens Jacob Jensen 200283 u Volstrup tjenestekarl
Anton Peter Jensen 30488 u Volstrup tjenestekarl tjenestefolk søskende
Thomine Kirstine Jensen 240686 u Volstrup tjenestepige 
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 43 g Hørby husfader gårdejer
Marianne Thomsen 32 g Volstrup husmoder
Jens Chr. Jensen 10 u Hørby søn
Marie Kathrine Jensen 8 u Hørby datter
Emma Tomine Jensen 5 u Hørby datter
Mathilde Petrea Jensen 1 u Hørby datter
Jens Christensen 80 g Volstrup aftægtsmand
Else Marie Olesen 76 g Hørby aftægtskone
Kristen Johan Jensen 15 u Hørby tjenestekarl
Antomine Svendsen 17 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 34 g Hørby husfader gårdejer
Marianne Thomsen 22 g Volstrup husmoder
Jens Chr. Jensen 1 u Hørby søn
Jens Christensen 70 g Volstrup aftægtsmand
Else Marie Olesen 65 g Hørby aftægtskone
Lars Frederik Petersen Nyborg 15 u Astrup tjenestekarl
Niels Chr. Larsen 19 u Volstrup tjenestekarl
Caroline Christensen 13 u Albæk tjenestepige
Anton Hansen 3 u Hørby plejesøn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christensen 60 g Volstrup husfader jordbruger
Else Marie Olesen 55 g Hørby husmoder
Ole Chr. Jensen 24 u Hørby søn
Niels Chr. Jensen 15 u Hørby søn
Christiane Jensen 22 u Hørby datter
Anders Christensen 52 g Volstrup daglejer stenkløver
Karen Jørgensen 67 u Hørby fattiglem forsørges af sognet
Christine Larsen 14 u Hørby fattiglem hendes datter
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christensen 40 g Volstrup husfader gårdmand
Else Marie Olesdatter 36 g Hørby husmoder
Mariane Jensen 7 u Hørby datter
Ole Chr. Jensen 5 u Hørby søn
Christiane Jensen 3 u Hørby datter
Ole Andersen 73 enkem Volstrup husmoders fader aftægtsmand
Christen Christensen 17 u Torslev tjenestekarl
Else Marie Jørgensdatter 24 u Volstrup tjenestepige
Karen Johanne Olesdatter 13 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Andersen 67 enkem Volstrup husfader gårdmand
Jens Christensen 36 g Volstrup svigersøn hjælper med driften
Else Marie Olesdatter 31 g Volstrup datter
Mariane Jensen 2 u Hørby barnebarn
Anders Nielsen 25 u Hørby tjenestekarl
Kirsten Christensdatter 21 u Voer tjenestepige
Christen Sørensen 12 u Jerslev tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Andersen 63 g Volstrup husfader gårdmand
Maren Andersdatter 56 g Hørby husmoder
Else Marie Olesdatter 26 u Hørby datter
Berthel Chr. Christensen 22 u tjenestekarl
Jens Christensen 16 u tjenestekarl
Anders Simonsen 55 u tjenestekarl
Christen Sørensen 17 u tjenestekarl
Christen Christensen 16 u tjenestekarl
Niels Chr. Poulsen 40 g inderste kludesamler
Anne Marie Thomsdatter 52 g inderste hans kone
Poul Chr. Nielsen 15 u deres søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Andersen 57 g Volstrup husfader gårdmand
Maren Andersdatter 50 g Hørby husmoder
Else Marie Olesdatter 20 u Hørby datter
Jens Nielsen 29 u tjenestekarl
Rasmus Nielsen 18 u tjenestekarl
Kirsten Sørensdatter 17 u tjenestepige
Karen Andersdatter 64 u inderste spinder
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Sørensen 70 g husfader gårdbeboer
Maren jensdatter 61 g husmoder
Søren Pedersen 30 u søn
Thomas Pedersen 21 u søn
Maren Pedersdatter 23 u tjenestepige
Else Marie Jensdatter 9 u tjenestepige
Christens Sørensen 79 enkem husfaders broder almisse
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Sørensen 56 g husfader gårdbeboer
Maren Jensdatter 45 g husmoder
Jens Pedersen 17 u søn
Christen Pedersen 14 u søn
Thomas Pedersen 6 u søn
Karen Pedersdatter 22 u datter