Vester Mølgaard.

 

VESTER MØLGÅRD
matr. nr. l1a sydlig del
Vester Mølgård blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 3 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 16 rd. o3 sk.
Niels Christian Christensen, der var gift med Mette Christensdatter, stod som ejer fra senest 1834. De blev skilt og Mette Christensdatter beholdte gården og gifter sig den 14. april 1846 med enkemand og tømrer Christen Pedersen. Hun står i kirkebogen omtalt som enke, hvad hun altså ikke var.
Christen Pedersen fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården den 15. oktober 1846, men også ham og Mette Christensdatter blev skilt. Han beholdte gården og solgte den 16. april 1874 til svigersønnen Lars Christian Hansen.
Den 17. december 1896 gjorde Niels Peter Madsen, Kirkehuset i Karup udlæg i gården for et beløb af 133 kr.81 øre, der med diverse omkostninger beløb sig til 158 kr.33 øre. Gården blev vurderet til 8.000 kr., og der også gjort udlæg i løsøret.
Den 26. august 1897 gik gården til tvangsauktion og her fik sognefoged Ole Peter Christiansen, som eneste bydende, gården for 5.050 kr., som ufyldestgjort panthaver. Han solgte den 13. september
1901 til Marinus Nicolaj Hansen for 7.000 kr. Sognefogden havde Nr. Gaden da han købte V. Mølgård, men havde købt Snedkergården (også ved tvangsauktion) og var flyttet dertil inden han solgte V. Mølgård.
Marinus Nicolaj Hansen (senere købmand i Karup) solgte den 16. maj l907, skødet dog først tinglyst 12. marts 1908, til Jens Chr. Nielsen fra Elling for 17.500 kr.
Den 23. april 19o8 gjorde maskinfabrikant Henning Krogh i Hjørring udlæg i løsøret på V. Mølgård for et beløb af 179 kr.80 øre

Rekvisitus bemærkede, at 3 af grisene var døde samt at han i efteråret 1906 har solgt en hest til bager Petersen i Skagen, hvoraf han har til gode 200 kr. af købesummen. Om denne fordring foreligger der intet skriftligt parterne imellem.
Jens Chr. Nielsen solgte straks efter til uddeler C. C. Mortensen Stousgård, Hørby, der den 24. september 1908 mageskiftede med købmand Christen Hansen, Linderum, der den 20. september 1917 solgte til Anders Knudsen Christensen, Hørby, for 18.000 kr,
Anders Knudsen Christensen, der den 28. april 1899 var bleven gift med Mette Marie Christensen, født Frederiksen, solgte den 7. januar 1926 til landmand Christian Peter Christensen fra Sønder Vangen i Understed for 25.000 kr. Han medtog et tærskeværk, et tørveælteværk og de høns der oversteg 16.
Christian Peter Christensen var født den 8. januar 1898 i Sønder Vangen, søn af Niels Chr. Christensen, og gift med Tekla Kristine Christensen, født Nielsen, født i Karup den 5. april 1907, datter af smedemester Alfred Nielsen.
Efter Christian Peter Christensens død fik enken Tekla Kristine Christensen adkomst ved skifterets attest den 6. juli 1979, og solgte s.d. til datteren Inga Else Rasmussen, der den 3. juni 1981 solgte det meste af jorden til sin mand Bent Rasmussen.

 1945.

Chr. Peder Christensen, født 8. jan. 1898 i " Sønder Vangen " Understed sogn, søn af Niels Chr. Christensen. Gift med Tekla Kirstine f. Nielsen, født i Karup sogn 5 apr. 1907, datter af Smed Alfred Nielsen. Christensen overtog ejendommen i 1926, der var da opdyrket 20 tdl. mod nu 26 + 10 tdl. hede. Besætningen ved overtagelsen 2 heste, 10 køer, 6 ungkreaturer, 10 svin. Bygningerne er opført 1845, 1895 og 1944. Ejendomsskyld 14.000,-.

Christensen har været på Vraa Højskole 1919 -20.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Christensen 1898 g Understed husfader landmand
Tekla Christensen 1907 g Karup husmoder
Elsa Christensen 1926 u Hørby datter
Karen Christensen 1928 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Knudsen Kristensen 1875 g Hillerslev husfader landmand
Mette Marie Frederiksen 1877 g Skæve husmoder
Ingeborg Kristensen 1900 u Hillerslev datter
Karl Kristensen 1907 u Lield søn
Kamilla Kristensen 1909 u Lield datter
Dagny Kristensen 1911 u Lield datter
Edit Kristensen 1912 y Kjelstrup datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Hansen 1861 g Seritslev husfader gårdejer
Mine Hansen 1859 g Seritslev husmoder
Ole Hansen 1887 u Ugilt søn
Kathrine Hansen 1890 u Ugilt datter
Viggo Hansen 1894 u Ugilt søn
Marie Hansen 1895 u Ugilt datter
Harald Hansen 1899 u Ugilt søn
Gunnar Hansen 1900 u Ugilt søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Nicolai Hansen 291169 g Sæby husfader gårdejer
Ottine Christine Thomsen 270272 g Hørby husmoder
Carl Kjær Hansen 80895 u København søn
Ingrid Mathilde Hansen 310797 u Hørby datter
Anna Kirstine Andersen 140285 u Skæve tjenestepige
Jens Kristian Kristensen 150676 u Volstrup tjenestekarl
Thomas Kristian Nielsen 140689 u Volstrup vogterdreng
Karen Marie Nielsdatter 170336 E Jelstrup logerende alderdomunderst.
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Hansen 54 g Hørby husfader gårdejer
Petrine Kristensen 41 g Hørby husmoder
Laurits Chr. Hansen 21 u Hørby søn
Kristian Peter Hansen 18 u Hørby søn
Mathilde Marie Hansen 13 u Hørby datter
Ane Marthine Hansen 10 u Hørby datter
Anton Marinus Hansen 6 u Hørby søn
Mine Kristine Hansen 5 u Hørby datter
Jens Martinus Hansen 2 u Hørby søn
Kristine Hansen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Hansen 45 g Hørby husfader gårdejer
Petrine Christensen 31 g Hørby husmoder
Lars Chr. Christensen 11 u Hørby søn
Christian Peter Christensen 8 u Hørby søn
Mathilda Marie Hansen 3 u Hørby datter
Ane Martine Hansen 1 u Hørby datter
Mette Christensdatter 77 E Elling husfaders svigermor aftægtskone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
 Christen Pedersen 61 g Hørby husfader jordbruger
Mette Christensdatter 67 g Elling husmoder
Maren Kristine Christensen 23 u Hørby datter
Petrine Christensen 21 u Hørby datter
Laurits Chr. Christensen 1 u Hørby barnebarn
Elfine Marie Christensen 1 u Hørby barnebarn
Lars Chr. Hansen 35 u Hørby tjenestekarl svigersøn
Christen Christensen 67 E Volstrup logerende
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Pedersen 39 skilt Hørby husfader gårdmand
Christen Jensen 18 u Elling tjenestekarl
Jens Chr. Christensen 11 u Skæve tjenestedreng
Vester Mølgård hus.
Mette Christensdatter 48 skilt Elling huskone skilt fra Christen Pedersen
Maren Kirstine Christensen 4 u Hørby datter
Petrine Christensen 2 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mette Christensdatter 43 u Elling husmoder gårdejer, skilt fra manden
Christen Nielsen 15 u Skærum søn
Jens Christian Nielsen 12 u Hørby søn
Vester Mølgårds hus
Christen Pedersen 35 enkm Hørby husfader husmand, træskomand
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Christensen 51 g ? husfader gårdmand
Mette Christensdatter 38 g Elling husmoder
Maren Nielsdatter 17 u Skærum datter
Christen Nielsen 10 u Skærum søn
Jens Christian Nielsen 7 u Hørby søn
Maren Larsdatter 77 enke ? husmoders moder
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Christensen 45 g ? husfader gårdejer
Matter Christensdatter 32 g Elling husmoder
Maren Nielsdatter 11 u Skærum datter
Christen Nielsen 4 u Skærum søn
Jens Christian Nielsen 1 u Hørby søn
Christen Ovesen 33 g ? tjenestekarl
Marianne Jensdatter 18 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Pedersen 51 g ? husfader gårdbeboer
Johanne Christensdatter 44 g - husmoder
Peder Nielsen 10 u - søn
Mette Nielsdatter 7 u - datter
Kirsten Nielsdatter 4 u - datter
Maren Nielsdatter 1 u - datter
Hans Pedersen 21 u - tjenestekarl
Karen steffensdatter 23 u - tjenestepige
Anne Pedersdatter 44 u - husfaders søster
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kirsten Nielsdatter 69 enke ? madmoder gårdbebeboer
Niels Pedersen 37 u - tjenestekarl
Johanne Christensdatter 30 u - tjenestepige
Kirsten Christensdatter 26 u - tjenestepige
Lars Nielsen 23 u - tjenestekarl
Truels Jensen 14 u - tjenestedreng