Anneksgaarden.

ANNEXGÅRDEN.
matr. nr. 4a vestl.
Annexgården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 td. 3 skp. 2 fjk. 2 3/6 al. Og gammel skatten var 29 rd. 93 sk. Thomas Christensen, der var gift med Maren Cathrine Jensdatter Winkel, købte gården den 22. oktober 1814, skødet tinglyst 27. december s. å. Han solgte den 18. december 1845 til sønnen Jens Chr. Thomsen og gik på aftægt på gården, hvor han døde i 1866, 89 år gammel.
Efter Jens Chr. Thomsens død fik enken Ane Marie Andersdatter adkomst til gården den 23. oktober 1862 og solgte den 3o. juli 1868 til Jens Andersen Brønnum.
Skødet blev tinglyst den 6. august 1868 og den 27. februar 1873 mageskiftede J. A. Brønnum med Christian Jensen, Mellergård i Try i Torslev sogn, der den 20. august 1885 også købte gården Kuhr. Christian Jensen bortforpagtede fra 1. april l890, kontrakten tinglyst 17. april s. å. både Annexgården og Kuhr til sønnen Jens Peter Jensen.
Christian Jensen solgte den 6. september 1894 Annexgården til sønnen Jens Peter Jensen for 26.682 kr., iberegnet aftægt. Sønnen skulde opføre et hus øst for gården og udlægge 2 skæpper jord til Faderen og moderen Birgithe Jensen, født Sørensen. Samtidig solgte Chr. Jensen gården Kuhr til svigersønnen Hans Peter Nielsen Skølstrup, der samtidig fik en parcel matr. nr. 4b fra Annexgården.
Jens Peter Jensen fik den 6. oktober 1897 Landbrugsministeriets tilladelse til at sælge en parcel matr. nr. 4c. Jorden blev dog først solgt fra den l. juni 1898, for 7.050 kr. Den 3. december 1908 købte J.P. Jensen parcellen 2, fra V. Hørby for 500 kr. pr. tønde land, hvilket kom til at svare til 1.703 kr. 57 øre.
Jens Peter Jensen solgte i 1935 til. sønnen Niels Jensen, der var født den 5. august l903 og gift med Kirstine Jensen, født Vestergård, født den 9. april 1903 i Skallerup, datter af Poul Chr. Vestergård. Niels Jensen solgte den 8. juni 1966 til svigersønnen Kurt Oien. Der siden solgte til sønnen Niels Chr. Oien.

 

 

 

1945.

Niels Jensen, født paa ejendommen 5. aug. 1903, søn af Jens Peter Jensen. Gift med Kirstine f. Vestergaard 9. apr. 1903 i Skallerup, datter af Poul Chr. Vestergaard. Niels Jensen overtog ejendommen efter sine forældre i 1935, med et areal paa 75 Tdl. Besætning ved overtagelsen 6 heste, 24 køer, 16 ungkreaturer, 35 svin, 4 faar, den er nu 8 heste, 28 køer, 22 ungkreaturer, 35 svin, 4 faar. Bygningerne er opført 1922 efter brand. Ejendomsskyld 39.000,- Niels Jensen har været på Vraa Højskole 1923 -24.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Jensen 31121866 g Torslev husfader gårdejer
Mine Jensen 15121866 g Hørby husmoder
Andreas Jensen 21051895 u Hørby søn
Valdemar Jensen 30031901 u Hørby søn
Niels Jensen 05081904 u Hørby søn
Kristine Jensen 09051909 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Jensen 311266 g Torslev husfader gårdejer
Helmine Petrine bering 151266 g Hørby husmoder
Kristian Jensen 191092 u do søn
Andreas jensen 210595 u do søn
Signe Jensen 210898 u do datter
Niels Emil Jensen Nørgård 221080 u Taars tjenestekarl
Karl Oscar Marinus Nielsen 40287 u Hørby tjenestekarl
Ane Marie Jensen 150583 u Asdal tjenestepige
Marie Petrine Nielsen 180187 u Torslev tjenestepige
Niels Nielsen 181158 g Skallerup logerende møllebygger
Johannes Ludvig Andreassen 300979 u Ulsted logerende møllebyggersvend
Anneksgårds Hus
Christian Jensen 311237 g Torslev husfader aftægtsmand
Birgitte Petrine Sørensen 130441 g Hellevad husmoder aftægtskone
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Jensen 53 g Torslev husfader gårdejer
Birgitte Katrine Sørensen 46 g Hellum husmoder
Johanne Marie Jensen 24 u Torslev datter
Kristen jensen 1 u Hørby datters søn
Amalie Jensen 11 u Hørby datter
Jens Peter Jensen 23 u Hørby søn
Søren Peter Jensen 12 u Hørby søn
Anton Jensen 9 u Hørby søn
Ane Marie Jensen 15 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Jensen 42 g Torslev husfader gårdejer
Birgitte Sørensen 36 g Hellum husmoder
Johanne Marie Jensen 15 u Torslev datter
Jens Peter Jensen 13 u Torslev søn
Eline Jensen 11 u Torslev datter
Søren Peter Jensen 2 u Hørby søn
Amalie Jensen 1 u Hørby datter
Johanne Christiansdatter 82 E Skærum aftægtskone
Jens Christian Sørensen 18 u Torslev tjenstekarl
Marie Frederiksen 16 u Torslev tjenstepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen Brønnum 41 g Skærum husfader gårdejer
Ane Marie Andersen 50 g Jerslev husmoder
Anders Chr. Jensen 19 u Hørby søn husmoders barn
Thomas Chr. Jensen 16 u Hørby søn husmoders barn
Mathilde Jensen 14 u Hørby datter husmoders barn
Kristiane Jensen 10 u Hørby datter husmoders barn
Petrine Nielsen 19 u Jerslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christian Thomsen 31 g Volstrup husfader gårdejer
Anne Marie Andersdatter 31 g jerslev husmoder
Maren Margrethe Jensen 4 u Hørby datter
Elline Jensen 2 u Hørby datter
Niels Chr. Christensen 21 u Taars tjenestekarl
Else Johanne Rasmusdatter 33 u Albæk tjenestepige
Thomas Christensen 72 g Volstrup aftægt husfaders fader
Maren Cathrine Winkel 51 g Snedsted aftægt husfaders moder
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 66 g Volstrup husfader gårdejer, fhv. ladefoged
på Sæbygård
Maren Cathrine Winkel 47 g Snedsted husmoder
Jens Christian Thomsen 26 u Volstrup søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 61 g Volstrup husfader gårdmand
Maren Cathrine Winkel 42 g Snedsted husmoder
Jens Chr. Thomsen 21 u Volstrup søn
Anne Christine Thomsdatter 16 u Volstrup datter
Margrethe Thomsen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 58 g Volstrup husfader gårdejer
Maren cathrine Winkel 36 g Snedsted husmoder
Anne Christine Thomsdatter 10 u Volstrup datter
Christen Olesen 21 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Simonsen 56 g ? husfader gårdbeboer
Johanne Jacobsdatter 29 g - husmoder
Maren Christensdatter 3 u - datter
Simon Christensen 1 u - søn
Maren Simonsdatter 58 u - tjenestepige husfaders søster
Thomas Christensen 24 u - tjenestekarl
Ole Pedersen 19 u - tjenestekarl
Anne Christensdatter 17 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Simonsen 42 u ? husfader gårdbeboer
Lars Simonsen 40 u - tjenestekarl mandens broder
Maren Simonsen 44 u - husbestyrerinde mandens søster
Mette Margrethe Jensdatter 21 u - tjenestepige
Else Larsdatter 13 u - tjenestepige