Bækgården.

BÆKGÅRDEN
matr.nr.1L mfl.
Bækgården, der var fæstegård under Haven gods, blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 0 skp. 0 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 8 rd. 71 sk,
Christen Christensen Bæk købte gården til selveje den 29. oktober 1835. Han var gift med Karen Jensdatter og efter hendes død ansatte han en pige, Johanne Marie Hansen som husbestyrerinde. Det gik også godt, men det kneb med at udrede lønnen til hende og den 21. april 1870 fik hun et pantebrev i gården som sikkerhed fur sit tilgodehavende:

Panteobligation.

Underskrevne gårdejer Christen Christensen Bæk af Badskjær erkender herved at være skyldig til min tjenestepige Johanne Marie Hansen, der du i omtrent 19 år har tjent mig uden at jeg i den tid har set mig i stand til at udrede til hende den betingede løn m.m., den sum 280 rd., hvilke to hundrede og firsindstyve rigsdaler. rentefrit forbliver indestående hos mig: indtil min død, men efter den tid forrentes med 4 % p.a. til beløbet er hende udbetalt. i øvrigt vil berørte kapital være at udbetale Johanne Maria Hansen i den 11. juni eller 11. december termin, der indtræffer ½ år efter min død, hvoraf følger at hun skal være fritaget for at opsige kapitalen, hvilken kredit så længe jeg lever ikke kan opsige mig til udbetaling. Til sikkerhed for bemeldte kapital med renter og i tilfælde af søgsmål pågående omkostninger, meddeler jeg hende prioritet op panteret næstefter 2oo rd., skriver to hundrede rigsdaler. i den mig ifølge skøde dateret 2. juni 1835, tinglæst 29. oktober næstefter, tilhørende ejendom matr.nr. 1L af Hovedgården Haven i Hørby sogn af hartkorn 2 td. o skp. o fjk. 2 sit, gi. skat 8 rd. 71 sk., hvilken ejendom forhen havde nr. 4 og 17 af bemeldte Hovedgård Haven med hvilken den med første prioritet hæfter for et legat af 500 rd. til fattige personer på Havens gods og hvorom kreditor er vidende.
For bemeldte 280 rd. meddeler jeg Johanne Marie Hansen endvidere panteret i samtlige øvrige mig ved min død tilhørende faste og løse ejendele, den ommeldte gårds avl og afgrøde, assurancesum og enhver anden interesse deraf og forpligter jeg mig forsvarlig vis at vedligeholde det hermed pantsatte, i modsat fald er kapitalen til udbetaling straks forfalden.
Denne obligation har jeg i overværelse af vitterlighed vidner underskreven med på holdt pen.


                                            Hørby sogn p.t. Sæby den 23. marts l870 -
                                                              Chr. Christensen
                                                                     m.h.p.

 
Til vitterlighed:
                          N. Ørum.                   Martinus Jensen

  
Men det skulde blive værre endnu, og den 14. marts 1872 udstedte Christen Christensen Bæk følgende deklaration:


Deklaration.


Jeg underskrevne gårdejer Christen Christensen Bæk af Badskjær declarerer hermed at min husholderske Johanne Marie Hansen er ejerinde af følgende i mit hjem værende ejendele:
1 stueur, blåmalet
1 bilæggerkakkelovn med ovn
1 kiste, gråmalet, hendes navn på bagsiden
1 seng, bestående af et sengested, 3 underdyner og 1 overdyne, samt 2 hovedpuder.
Til bekræftelse med min underskrift.
                                              Badskjær den 10. marts 1872.
                                                             m.h.p.
                                                      Chr. Christensen

  Til vitterlighed:
                           H. F. C. Stender.              Jens Nielsen


Ja, stakkels Kræn Bæk, tænk om han blev uvenner med Johanne Marie en vinteraften. Christen Christensen Bæk døde den 29. november 1872, 79 år gl. og sønnen Hans Christian Christensen Bæk overtog gården den 13. februar 1873 og den 28. oktober 1876 købte han parcellen matr. nr. lm fra Haven. Det drejede sig om ca.16 td. Land og hartkornet var sat til 1 td. o skp. o fjk. i 3/4 alb. og gl. skatten var 3 rd. 9c sk.
Den 31. marts 1886 stillede Kreditforeningen af jydske Landejendorns besiddere gården til tvangsauktion og her blev den købt af kommissær Morten Christensen, Hjørring, for 15.5oo kr. Han solgte den 5. maj 1887 til Christian Pedersen fra St.Tamstrup for 2o.ooo kr
Christian Pedersen solgte den 19. marts 1895 til mejerist i skovkilde ved Skanderborg, Christian Ditlev Ludvig Ahrens, der den 23. august 1900 solgte til svigersønnen Rasmus Mikkelsen for 24.000 kr., der i 1909 solgte til proprietær M. P. Holm, Vissehøjgård og købte derefter St. Estrup
M. P. Holm solgte noget jord fra, bla. 3 td. land til, lærer Clausen, Badskær og solgte den 27. juli 1911 til Mikkel Chr. Christensen, der den 16. maj 1916 solgte til proprietær Rasmus Andersen, Holmgård i Hæstrup for 62.000 kr., der medfulgte 4 heste, 11 køer, 3 kvier, 7 kalve, 4 får og 2 lam.
Rasmus Andersen solgte den 22. august 1918 til Anders Christensen Møller, Vrensted for 68.000 kr., der den 6. april 1919 solgte til Jens Thomsen, Østergård i V. Hjermitslev for 63.000 kr.
Jens Thomsen solgte formentlig til Karl Møller, der havde Bækgården i flere år, men derefter er jeg på usikker grund. Bertel Jensen var der i 1944, Søren Østergård i 1946 og senere Sigurd Jørgensen og måske flere. Hans Christensen overtog gården ved fogedudlægsskøde den 14. juni 1960, noteret tvangsauktion 13. marts 1984, Else Christensen 18. juni l984. Hans Christensen overtog siden igen ejendommen.
 

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Thomsen 1887 g V.Hjermitsl husfader gårdejer
Johanne Thomsen 1897 g Aaby husmoder
Anna Thomsen 1920 u Hørby datter
Marie Ulrik 1899 u Aaby tjenestepige
Marinus Andersen 1896 u V.Hjermitsl tjenestekarl
Aage Krestensen 1905 u Skæve tjenestekarl
Karen Ulrik 1904 u Aaby slægtning
Agnes Ulrik 1908 u V.Hjermitsl slægtning
Theodor Ulrik 1910 u V.Hjermitsl slægtning
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mikkel Chr. Kristensen 1857 g husfader gårdejer
Johanne Marie Kristensen 1856 g husmoder
Niels Chr. Kristensen 1891 u søn
Ester Katrine Christensen 1900 u tjenestepige
Magda Kristine Jensen 1902 u slægtning
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ramus Mikkelsen 280173 g Skanderbrg. husfader gårdejer
Sofie Johanne Ahrens 300675 g Trige husmoder
Anne marie M. Mikkelsen 240796 u Hørby datter
Agnes Kirstine Mikkelsen 131198 u Hørby datter
Martine Mikkelsen 220900 u Hørby datter
Chr. Detlef Ludwig Ahrens 60343 Slesvig husmoders fader fhv. gårdejer
Maren Clausen 21042 g Randlev s husmoders moder
Chr. Peter Christiansen 201083 u Torslev tjenestekarl
Mathilde Larsen 101082 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Pedersen 69 g Gjøl husfader gårdejer
Margrethe Pedersen 69 g Skallerup husmoder
Jens Chr. Christiansen 26 g Nr. Sundby søn
Margrethe Christensen 27 g Volstrup svigerdatter
Pige  1 u Hørby barnebarn
Peter Alfred Jacobsen 11 u Torslev plejebarn barnebarn
Kristian Peter Christensen 27 g Albæk daglejer
Karen Marie Madsen 30 g Elling tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans chr. Christensen Bæk 57 g Hørby husfader gårdejer
Maren Katrine Jensen 49 g Albæk husmoder
Jens Hansen 29 u Hørby søn
Carl Chr. Hansen 11 u Hørby søn
Hans Jensen 33 u Hørby tjenestekarl
Kirsten Nielen 18 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Chr. Christensen Bæk 47 g Hørby husfader gårdejer
Maren cathrine Jensdatter 40 g Albæk husmoder
Ane Cathrine Hansen 15 u Hørby datter
Christine Hansen 13 u Hørby datter
Jens Hansen 11 u Hørby søn
Carl Chr. Hansen 1 u Hørby søn
Christen Christensen 75 E Hørby aftægtsmand husfaders fader
Johanne Marie Hansdatter 46 u Albæk Tjenestepige opvarter
Christen Olesen 20 u Albæk tjenestekarl
Christian Nielsen 25 u Albæk logerende J.M. sønner
Peder Olesen 56 u Albæk tjenestekarl døvstum
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen Bæk 57 g Hørby husfader gårdmand
Karen Hansdatter 53 g Volstrup husmoder
Hans Chr. Christensen 28 u Hørby søn
Johanne Mortensdatter 15 u Hørby tjenestepige
Christen Christensen Quist 56 g Voer tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christens Christensen Bæk 51 g Hørby husfader gårdmand, 
sogneforstander
Karen Hansdatter 49 g Volstrup husmoder
Hans Chr. Christensen Bæk 23 u Hørby søn
Christens Christensen Quist 51 g Voer tjenestekarl
Maren Pedersdatter 15 u Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen Bæk 47 g Hørby husfader gårdmand
Karen Hansdatter 43 g Volstrup husmoder
Hans Chr. Christensen Bæk 18 u Hørby søn
Christen Christensen  56 g Voer tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 43 g Hørby husfader gårdmand
Karen Hansdatter 37 g Volstrup husmoder
Hans Chr. Christensen 12 u Hørby søn
Christen Christensen 50 g Voer tjenestekarl
Karen Marie Jacobsdatter 18 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen Beck 49 g Hørby husfader gårdbeboer
Maren pedersdatter 36 g husmoder
Christen Christensen Beck 7 u Hørby søn
Peder Christensen 1 u Hørby søn
Peder Jensen 26 u tjenestekarl  dragon
Maren Jensdatter 36 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen Beck 62 g husfader husmand, skovfoged
Else Nielsdatter 68 g husmoder
Marie Christensdatter 22 u datter
Christen Christensen Beck 26 u søn