Bakken.

BAKKEN.
matr.nr.6k mfl. vestl.
Ejendommen blev oprettet i 1872, da Hans Severin Koik købte jordstykket matr.nr.6k fra Nyholm for 800 rd. Han mageskiftede den 7. december 1875 med Niels Nielsen, Bakken i Lyngså.
Om navnet Bakken stammer fra Niels Nielsens tilknytning til Bakken i Lyngså, eller det skyldes ejendommens ret høje beliggenhed, er usikkert. Ejendommen var sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk, 1 alb. og gammel skatten var 1 rd. 14 sk.
Niels Nielsen solgte den 8. januar 1880 til ungkarl Christen Thomsen fra Kraghede for 2.200 kr. Af løsere medfulgte en 6 år gammel sort ko, 1 får med lam, 1 plov og en harve.
Christen Thomsen købte den 14. januar 1886 de 2 hede lodder på Vollerheden der havde matr.nr.16 og 17 og den 11. marts 1886 solgte han til Christian Pedersen, hidtil Mosen, for 3.900 kr., der den 8. december 1887 solgte til Christen Pedersen, der den 1 december 1892 mageskiftede med Søren Chr. Svendsen, der den 25. januar 1894 solgte til, bestyrer på Hørby fattiggård, Christian Peter Pedersen for 4.800 kr.
Chr. Peter Pedersen købte den 1. juli 1897 parcellen matr.nr.6i af Christian Peter Christensen, og den 4. november 19o9 købte han tørveparcellen matr.nr.9t fra Faurholt, og solgte den 2. april 1914 til slagter Peter Christiansen, Hørby st. by, for 28.000 kr. Det blev bemærket i skødet, at en 15 år gammel hoppe ikke måtte sælges, uden til uopholdelig slagtning.
Peter Christiansen købte den 4. oktober 1917 en ejendom på Vollerhede der blev kaldt Pigerhus for 5.000 kr. Ejendommen havde matr. nr.18 le og 4f men han solgte denne ejendom igen den 9. januar 1919 til Nørskovhus.
Peter Christiansen købte den 31. juli 1919 den ejendom der blev kaldt Lurhus, matr.nr.15, fra Nyholm. i første omgang købte han parten, ca.9½’ tønde land for 9.506 kr.5o øre og derefter 9 3/4 tønde land for 9.801 kr.93 øre. Ejendommen var nu på 42 tønde land.
Peter Christiansen solgte den 25. marts 1920 til Frederik Wøhlk, hidtil Granly i Understed sogn, for 54.000 kr., der i 1939 solgte til sønnen Erik Bøjstrup Wøhlk, der den 28. september 196o solgte til Karsten Jensen, der i l972 købte noget jord af Marinus Madsen og gårdens areal er nu: 281.65o m2.
Karsten Jensen solgte til svigersønnen Christen Villadsen

adresse: Hørbylundvej 87 

 

 

1945.

Erik Bøjstrup Wøhlk, er født 8. feb. 1907 i " Fjeldgaard " Torslev sogn, søn af Frederik Wøhkl. Gift med Laura Amanda f. hansen 19. dec. 1910 i Spællerup, Smerup, datter af Hans Chr. Hansen. Wøhlk overtog ejendommen i 1939, med et areal paa 42 tdl. Besætning er nu 4 heste, 12 køer, 13 ungkreaturer, 20 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1886, 1906 og 1942. Ejendomsskyld 24.000,- Wøhlk er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1925          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Frederik Chr. Wøhlk 1860 g Øland husfader landmand
Edel Marie Wøhlk 1876 g Smidstrup husmoder
Erik Bøjstrup 1907 u Torslev søn
Kaj Bøjstrup 1908 u Torslev søn
Karen Marie Bøjstrup 1911 u Jerslev datter
Else 1930 u Hørby plejedatter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr.Peter Pedersen 1857 g Skæve husfader landmand
Mariane Caroline Hansen 1864 g Understed husmoder
Kristian Peter Pedersen 1888 u Hørby søn
Marie Pedersen 1889 u Hørby datter
Valdemar Pedersen 1904 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Peter Pedersen 250257 g Skæve husfader gårdejer fhv. fattiggårdsbest.
Mariane Caroline Hansen 110964 g Understed husmoder
Hans Peter Pedersen 290584 u Hørby søn
Kristian Peter Pedersen 141288 u Hørby søn
Alfred Pedersen 240192 u Hørby søn
Agnes Petrine Pedersen 30393 u Hørby datter
Valdemar Pedersen 201295 u Hørby søn
Marie Pedersen 10497 u Hørby datter
Gotfred Pedersen 230399 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Pedersen 37 g Volstrup husfader husmand
Anne Madsen 39 g Hørby husmoder
Anton Pedersen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Nielsen 67 g Torslev husfader landmand
Karen Poulsdatter 69 g Hørby husmoder
Poul Chr. Nielsen 30 g Hørby søn daglejer
Karen Marie Andersen 27 g Skæve husmoder svigerdatter
Johan Godtfred Nielsen 3 u Hørby barnebarn
Johanne Marie Poulsdatter 73 E Albæk aftægtskone