Blokhus -  Gl. Skole Badskær.

 

 

BADSKÆR GAMLE SKOLE
matr. nr. 1h
Havens daværende ejer Jens Gleerup, Knudseje, bortfæstede ejendommen til skolelærer Niels Nielsen. Hvornår er usikkert, men det var efter 1802, for dette år overtog Jens Gleerup Haven.
Efter Niels Nielsens død giftede enken Kirsten Marie Sørensdatter sig den 3o. oktober 1818 med sin afdøde mands efterfølger, skolelærer Lars Chr. Larsen, der fik ejendommen i fæste.
Lars Chr. Larsen døde den 11. januar 1866 og enken havde ejendommen i fæste da jægermester Niels Andreas v. Undall, Haven, den 12. september 1867 solgte til smed Hans Peter Hansen for l200 rd. Ejendommen stod da i hartkorn til 4 skp. 3 fjk, 2 a1b og gammel skatten var 3 rd.l94- sk.
Hans Peter Hansen solgte den 2. april 1868 til Peter Hansen fra Lyngså for l200 rd., der den 13. maj 1869 solgte til. Mads Peter Nielsen, Hvis enke Kirsten Madsdatter, der den 17. april 1882, skødet tinglyst 11. januar 1883, solgte til Rasmus Rasmussen, ejendommen var da kaldet BLOKHUS, eller GAMLE SKOLE.
Rasmus Rasmussen drev så vidt det kan skønnes en slags høkerforretning på ejendommen, i alle tilfælde omtales en høker Rasmus Rasmussen Badskær på dette tidspunkt og den 27. oktober 1887 ustedte Rasmus Rasmussen en panteobligation på 744 kr.64 øre til købmand Urban Petersen i Aalborg i anledning af et handelsmellemværende, mod pant i ejendommen og l’ prioritets panteret i følgende ham tilhørende løsøre:
1 høvlebænk, værdi                                   5 kr.
1 huggestol                                               1 -
2 bænke, 1 bord                                         4 —
2 stole                                                        1 —
1 bord i kro, 2 saltkar                                2 —
1 kjærne                                                     2 —
I sofa med brunt betræk                            12 —
5 stole med sort betræk                             10 —
2 bordlamper                                               5 —
3 skilderier                                                  5 —
1 klædeskab                                              15 --
1 chiffoniere                                               2o —
1 malet kommode                                      12 —
1 spejl                                                           4—
1 skrivebord                                                 3 —
1 rundt nøddetræsmalet bord                       1 -
1nøddetræsmalet kommode                       12 -
1 nøddetræsmalet linnedskab                     14 —
5 kar, 1 spand, 1 strippe                                5 —


Den 16. juni 1898 var Rasmus Rasmussen død, men enken Caroline Rasmussen, født Thomsen havde ikke fået tinglyst adkomst. Hun solgte den 17. december 19o3 til sønnen Frits Carl Rasmussen, der den 31. maj 19o6 solgte til søsteren Josephine Elvire Cecilia Rasmussen for 1l.5oo kr., der i 191o solgte til svogeren tømrer Carl Jensen, København, for 11.000 kr.
Carl Jensen var den 16. oktober 19o8 bleven gift med Rasmus Rasmussens datter Thora Juliane Caroline Rasmussen. Han ombyggede hele gården og solgte i 1951 til sønnen Egon Leisgård Jensen, der blev gift med Anna Schouenborg, født Hansen, fra Søndermiddag i Gærum. Efter Egon Jensens død sad enken med gården til hun den 28. februar 1978 solgte til tømrermester Leif Madsen.   Areal 21 td. land.

 

1955.

Egon Leisgaard Jensen er født på ejendommen 10. jan. 1912, forældre Julia og Karl Jensen " Gl. Skole " Egon L. Jensen er gift med Anna Schouenborg f. Hansen i Gærum 26. okt. 1926, forældre Magdalene og Harald Schouenborg " Søndermiddag ". I ægteskabet er 2 børn, Lene og Inge. Egon L. Jensen overtog ejendommen 1951, efter sine forældre der havde drevet den siden 1910. Arealet er på 23 tdl. og normal besætning 10 køer, 6 ungkreaturer, 2 heste, 2 søer, der leveres ca. 25 svin årligt. Stuehuset er opført 1919, kostalden 1910 og laden 1941. Ejendomsskyld 20.000,-.

 

1945.

Karl Jensen, født 27. nov. 1880 i Kyndelse, Kirke Hyllinge, søn af Niels Jensen. Gift med Thora Juliane Karoline f. Rasmussen 20. nov. 1879 i Volstrup sogn, datter af Rasmus Rasmussen. Karl Jensen overtog ejendommen 1910, med et areal på 21 tdl. mod nu 25 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 3 køer, 2 ungkreaturer, mod nu 3 heste, 10 køer, 7 ungkreturer, 18 svin, 4 faar. Bygninger opføert 1910. Ejendomsskyld 13.500,- . Karl Jensen har været på Emdrup Højskole 1902-03. Er medlem af Meninghedsraadet og skolekommissionen, er revisor i transformatorforeningen, gødnings og husmandsforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Carl Jensen 1880 g Hyllinge husfader gårdejer
Julia Jensen 1879 g Volstrup husmoder
Poul Jensen 1910 u Hørby søn
Egon Jensen 1912 u Hørby søn
Karen Jensen 1915 u Hørby datter
Nelly Jensen 1917 u Hørby datter
Robert Jensen 1919 u Hørby søn
Karoline Rasmussen 1837 E Nr.Sundby slægtning bedstemor
Thora Krestensen 1904 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Carl Jensen 1880 g Hyllinge husfader gårdejer
Thora Josefine Karoline Jensen 1872 g Volstrup husmoder
Poul Jensen 1910 u Hørby søn
Axel Hansen 1900 u Skæve hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karoline Thomsen 70338 enke Lindholm husmoder e.e Rasmus Rasmussen
Frits Carl Anton Rasmussen 180678 u Volstrup søn
Josefine Elvira Rasmussen 311281 u Volstrup datter
Niels Chr. Jensen 230650 enkem Torslev tjenestekarl
Thomas Chr. Thomsen 160770 u Albæk tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karoline Thomsen 51 E Nr. Sundby husmoder Høker
Tomine Dorthea Rasnussen 13 u Volstrup datter
Frits Karl Anton Rasmussen 11 u Volstrup søn
Thora Juliane Karoline Rasmus 10 u Volstrup datter
Josefine Elvira Rasmussen 8 u Volstrup datter
Niels Peter Christensen 72 E Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Peter Nielsen 32 g Volstrup husfader husmand
Maren Sørensen 35 g Hørby husmoder
Inger Marie Dortehea Nielsen 11 u Hørby datter
Niels Peter Nielsen 7 u Hørby søn
Jens Marinus Nielsen 5 u Hørby søn
Anton Johan Nielsen 4 u Hørby søn
Anne Nielsen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Sørensen 25 g Hørby husmoder jordbruger
Søren Peter Nielsen 1 u Hørby søn
Niels Sørensen 22 u Hørby tjenestekarl
Dorthes Olivia Jensen 20 u Skæve tjenestepige
Niels Andersen 32 g Hobro husfader indsidder (lejer)
Ane Christensen 20 g Hørby husmoder
Christian Andersen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christian Larsen 58 g Skæve husfader skolelærer
Kirsten Marie Sørensdatter 71 g Torslev husmoder
Larsine Larsdatter 24 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Larsen 53 g Skæve husfader skolelærer
Kirstine Marie Sørensdatter 66 g Torslev husmoder
Larsine Larsdatter 19 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Larsen 48 g Skæve husfader skolelærer
Kirsten Marie Sørensdatter 61 g Torslev husmoder
Larsine Larsdatter 14 u Hørby datter
Ingeborg Jørgensdatter 18 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Larsen 42 g Skæve husfader skolelærer
Kirsten Marie Sørensdatter 55 g Torslev husmoder
Karen Nielsdatter 20 u Hørby husmoders datter
Ingeborg Larsdatter 12 u Hørby datter
Larsine Larsen 8 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Nielsen 48 g husfader skoleholder
Johanne Andersdatter 31 g husmoder
Mette Cathrine Nielsdatter 2 u datter
Dorte Andersdatter 27 u husmoders søster
Ida Davidsen 11 u skolelærling
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Sørensen 62 g husfader skolemester,podemester
og bogbinder
Mette Christensdatter 54 g husmoder hans kone
Johanne Andersdatter 17 u datter
Dorte Andersdatter 13 u datter
Lars Sørensen 64 u mandens broder almisse
Mette Marie Madsdatter 56 u inderste almisse
Ane Madsdatter 70 u inderste almisse