Boelt.

 

BOELT.
matr. nr. 12a n. v.
Da Frederik den 2. den 18
. juni 1578 mageskiftede Voergård med underliggende bøndergods til Otto Banner og Ingeborg Skeel, var der bla. 1 boel bygget på kirkejord ved Gerndrup i Hørby sogn.
Navnet skulle siden vise sig et være misvisende, idet det stemmer fra omtalte boel, som slet ikke var et boelsted, for allerede i 1682. ved opmålin
g til 1688 matriklen, blev ejendommen sat i hartkorn til 2 td. i. skp. 3 fjk. 2 alb., og var således klart en gård og ikke et boel, idet man dengang træk grænsen ved, at 1 td. hartkorn og derover var en gård og det der var under var et boelsted. Efter 1844 matriklen blev hartkornet sat ned til 1 td. 3 skp. 3 fjk. ½ alb. og gammel skatten var 15 rd. 29  
Christian Poulsen, der var gift med
Mette Andersdatter, købte gården til selveje fra Hovedgården Hejselt den 24. juni 1843 og sælgeren Hans Chr. Pape forbeholdte sig jagtretten, en hæftelse på ejendommen der stadig ikke er slettet.
Christian Poulsen døde i 1864, 52 år gammel og enken
Mette Andersdatter sad derefter i uskiftet bo til hun i 1867 solgte til Poul Chr. Nielsen, Nørre Rugtved i Understed sogn for l.900 rd., men hun døde den 3. juni 1867 og da var handlen ikke i orden, men blev tiltrådt af sønnen Anders Chr. Christensen den 9. januar 1868.
Poul Chr.
Nielsen solgte den 9. juli 1896 til Niels Chr. Jensen, der opholdte sig i Boelt, for 6.000 kr. og gik på aftægt i et på en hedelod, der hører til gården, liggende hus (senere Hedelund). Poul Chr. Nielsen havde fremleje ret på huset, men kun imod at lejeren forpligter sig til at vande og flytte de kreaturer og får som gårdens ejer har på græs.
Niels Chr.
Nielsen solgte den 14. marts 19o6 til staldforpagter Thomas Peter Jensen fra Frederikshavn for 15.000 kr. og købte derefter Vrågårds Mølle i Torslev sogn. Men Thomas Peter Jensen transporterede imidlertid købekontrakten til Jens Peter Christensen fra Strandby, der fik skøde på gården den 22. august 19o7, men nu var prisen kun 13.600 kr.
Jens Peter Christensen solgte den 11
. september 1924 til Niels Chr. Vestergård. Mygdal, for 36.000 kr., der den 4. november 1937 solgte til Christian Peter Jensen,
Christian Peter Jensen er født i Langt
ved i Volstrup sogn den 28. juni 1908, søn af Jens Martin Jensen og gift med Ellen Marie Jensen, født Nielsen, født i Kæret i Karup den 19. december 19o9, datter af Martin Nielsen.


 

1945.

Chr. Peder Jensen, født 28. jun. 1908 i Volstrup sogn, søn af Jens Martin Jensen. Gift med  Ellen Marie f. Nielsen. datter af  Morten Nielsen " Kæret " Karup sogn. Chr. Jensen overtog ejendommen i 1937, med et areal på 23,5 tdl. Besætning ved overtagelsen 4 heste, 10 køer, 6 ungkreaturer, 15 svin, 2 faar, den er nu 3 heste, 10 køer 8 ungkreaturer, 15 svin 5 faar. Bygningerne er ældre. Ejendomsskyld 17,500,- Chr. Jensen er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Christensen 1884 g Albæk husfader landmand
Severine Amalia Christensen 1881 g Elling husmoder
Kathrine Marie Christensen 1908 u Hørby datter
Margrethe Kirstine Christensen 1911 u Hørby datter
Karl Chr. Skram Christensen 1913 u Hørby søn
Senius Johannes Christensen 1918 u Hørby søn
Hans Henrik Christensen 1920 u Hørby søn
Holger Martinus Poulsen 1905 u Gærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Christensen 1884 g Albæk husfader landmand
Severine Amalia Christensen 1881 g Elling husmoder
Kathrine Marie Christensen 1908 u Hørby datter
Emma Christensen 1900 u Elling tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Christian Nielsen 240571 g Hørby husfader gårdejer
Christiane Hansen 171071 g do husmoder
Lars Peter poul Nielsen 91296 u do søn
Marianne Nielsen 50899 u do datter
Ane Nielsen 140188 u Astrup barnepige
Martin Kristensen 31286 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Chr. Nielsen 59 g Understed husfader gårdejer
Johanne Nielsen 56 g Understed husmoder
Margrethe Nielsen 24 u Understed datter
Kirsten Nielsen 22 u Hørby datter
Niels Chr. Nielsen 18 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Chr. Nielsen 49 g Understed husfader gårdejer
Johanne Nielsen 45 g Understed husmoder
Margrethe Nielsen 15 u Understed datter
kirsten Nielsen 12 u Hørby datter
Niels Chr. Nielsen 8 u Hørby søn
Niels Christensen 76 E Understed Bedstefar husfaders far
Jens Chr. Pedersen 17 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
 Poul Chr. Nielsen 40 g Understed husfader jordbruger
Johanne Nielsen 37 g Understed husmoder
Margrethe Nielsen 4 u Understed datter
Kirsten Nielsen 1 u Hørby datter
Niels Christensen 65 E Understed slægtning bedstefar
Maren Kirstine Jensen 14 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Poulsen 39 g Torslev husfader gårdmand
Mette Andersdatter 45 g do hans kone
Poul Chr. Christiansen 16 u do søn
Anders Chr. Christiansen 3 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Poulsen 34 g Torslev husfader gårdmand
Mette Andersdatter 42 g do husmoder
poul Christian Christiansen 11 u do søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Cheistian Poulsen 29 g Torslev husfader gårdmand
Mette Andersdatter 35 g Torslev husmoder
Poul Chr. Christiansen 6 u do søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Andersen 30 g ? husfader gårdmand
Inger Pedersdatter 32 g do husmoder
Cecilie Jacobsdatter 6 u do datter
Kirsten Pedersdatter 16 u do plejedatter
Peder Christensen 68 enkem do aftægtsmand humoders fader
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Christensen 32 g ? husfader gårdbeboer
Inger Nielsdatter 30 g do husmoder
Anne Pedersdatter 72 enke do almisse husmoders moder
Maren Nielsdatter 42 u do tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Hansen 62 g ? husfader halvgårdsmand
Anne Pedersdatter 57 g do husmoder
Ane Nielsdatter 26 u do datter
Inger Nielsdatter 15 u do datter