Bredmose.

 

BREDMOSE.
matr. nr. 3a Haven mfl.
Bredmose blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 5 td. I skp. 1 fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 26 rd. 46 sk., men allerede inden midten af forrige århundrede blev den ejendom der havde rnatr. nr. 2 af Haven og i hartkorn sat til. 3 skp. 2 fjk. l alb., lagt til og siden henholdsvis 31. marts 1853 og 17. januar 1656, blev 2 parceller i Skæve sogn købt til.
Bredmose var fæstegård under Haven gods, og var fra slutningen af l600 tallet fæstet af Bertel Jensen, der den 25. juni 1727 afstod fæstet til Christen Christensen og kom på aftægt på gården.
Christen Christensen afstod fæstet til fordel for sin søn Niels Christensen den 15. december 1757 og gik på aftægt på gården. Niels Christensen, der var gift med Kirsten Simonsdatter, døde den 27. april 1815, som enkemand og 78 år gl., men havde sandsynligvis forlængst overdraget fæstet til svigersønnen Christen Nielsen, der den 29. oktober 18o6 var bleven gift med hans datter Maren Nielsdatter.
Christen Nielsen var født på gården Lille Skærping, søn af gårdfæster Niels Jensen og dennes hustru Ane Christensdatter og døbt den 8. april 1781. Han købte gården til selveje, men på et så tidligt tidspunkt, at der på lokalt plan ikke foreligger nogen dokumenter med dato m. m.
Christen Nielsen solgte den 19. december 1852, skødet tinglyst 13. marts 1883 til sønnen Niels Christensen og ham og hustruen kom på aftægt, Christen Nielsen døde den. 16  juni 1853, 73 år gi. og enken Maren Nielsdatter døde den 4.  juni 1861, 82 år gl.
Niels Christensen var født den 10.  marts 1819 og gift den 15. december 1853 med sin husbestyrerinde, Kirsten Larsdatter, der var datter af gdr. Lars Jensen, Kæret og dennes hustru Maren Jensdatter,
Niels Christensen bortforpagtede gården fra den i maj l870 til 1 maj 1876, lyst 5. maj l870, til forvalter Jørgen Jensen, Eget i Skærum sogn (senere ejer af Vangkær i Torslev sogn).  

 

Den 9. marts 1882 blev St. Rævbak.  matr. nr, ld, le og Heiselthuset, matr. nr. laf, 1az, købt til fra Haven for 10.000 kr. En søn Chr. Nielsen. havde gården i forpagtning og det var ham der købte de anførte parceller, eller ejendomme den 16. marts 1882 og solgte dem den 12. august 1886 til faderen, som han kaldte sig at være befuldmægtig for.
Niels Christensen døde den 10 september 1895 og enken Kirsten Christensen, født Larsen fik adkomst til gården den 5. december s. å. Der blev afgivet en del jord til banen i slutningen af forrige århundrede og den 28. september 1899 blev der givet ret til at nedlægge en rørledning Under Nr.Sundby.—Frederikshavn landevej.
Den 10. januar 1901 fik enkefru Kirsten Christensen et lån i Sæby Bank på 10.000 kr., der blev kautioneret af mejeri ejer A.B. Dybro, Dybvad mfl. og den 10. april 1910, tinglyst 18. s. m, fik pantebrevet følgende påtegning:
Endvidere pantsætter jeg til sikkerhed for, at fornævnte mine kautionister intet som helst tab skulde lide ved den af dem for mig i Sæby Bank påtagne selvskyldnerkaution, følgende mig tilhørende på min bopæl i Bredmose tilhørende løsøreeffekter.

Enkefru Kirsten Christensen, født Larsen, gav den 10. januar 19o1 sin driftige søstersøn Laurits Thomsen, Rævdal. i Gærum en generalfuldmagt og han solgte den 9. september 1904 på hendes vegne til Niels Carl Alfred Rasmussen, Nr. Ropperheden for 57.000 kr., heraf 17.000 kr. for løsøret, der bla. bestod af 6 heste, 1 hingstplag, 26 malkekøer, 7 kvier, 8 kalve, 1 tyr, 27 svin, 1 griseso, 4 får, 1 vædder, halvdelen af fjerkræet — med undtagelse af duerne.
Niels Carl Alfred Rasmussen solgte en hel del jord fra, bl.a, jorden i Skæve sogn og jord til oprettelse af ejendommen Skovlund. Derefter solgte han den 24. december 19o8 hovedparcellen til Jens Christian Løgtved for l6.000 kr.
Jens Christian Løgtved gik straks igang med at købe noget af det frasolgte jord tilbage, 21. december 1911, 9. januar 1913 og 10. september 1914. -
Efter Jens Chr. Løgtveds død solgte hans arvinger den 16 april 1957 til Oluf Thomsen, der den 2. februar 1973 solgte til Finn Thomsen.
Da Jens Chr. Løgtved købte Bredmose var der kun 40 tønder land tilbage, men han bragte gårdens areal op på 92 td. land. Omlægning af hovedvejen uden om Dybvad, har atter gjort indhug i gårdens areal.

 

1945.

Jens Løgtved er født 30. mar. 1879 i " V. Løgtved " Hørby, søn af Ole Løgtved. Gift med Agnes f. Rævdal, 21. jan. 1883, i " Rævdal " Gærum. Død 1936. datter af Chr. Rævdal. Jens Løgtved overtog ejendommen 1908, med et areal paa 40 Tdl. mod nu 92 Tdl. Besætning 12 heste, 30 køer, 40 ungkreaturer, 70 svin 2 faar. Byningerne er opført 1908. Ejendomsskyld 53.500,-. Jens Løgtved har været paa Risgaard Højskole 1901 -02. Har været medlem af sogneraadet. medlem af kornnævnet 1914 -16 0g 1940 -43. Var forhen formand for Tilsynsraadet for Hørby Sparekasse. Formand for Dybvad Brugsforening og i bestyrelsen for Landboforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Løgtved 1879 g Hørby husfader gårdejer
Agnes Løgtved 1885 g Gærum husmoder
Kamma Løgtved 1917 u Hørby datter
Signe Kristensen 1901 u Skæve tjenestepige
Jørgine Kristensen 1904 u Skæve tjenestepige
Karl Nielsen 1904 u Torslev tjenestekarl
Peter Christensen 1902 u Skæve tjenestekarl
Stanly Jensen 1910 u Gærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Løgtved 1879 g Hørby husfader gårdejer
Mathilde Løgtved 1888 g Hørby husmoder
Peter Nielsen 1895 u Skæve tjenestekarl
Inger Marie Jepsen 1859 E volstrup Tjenestepige væver
Ane Kirstine Nielsen 1854 u Hørby tjenestepige malkekone
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kirsten Larsdatter 190629 enke Volstrup husmoder gårdejerske e.e Niels christensen
Christen Nielsen 270555 g Hørby søn bestyrer
Petrea Sophie M. Hansen 60857 g frederiksb. svigerdatter husbestyrerinde
Christen Andersen 290777 u Syndby forvalter
Johan Frederik Lorentzen 180581 u Mørke fodermester
Carl Vilhelm Rasmussen 181283 u Hørby tjenestekarl
Ole Peter Olesen 70284 u Voer tjenestekarl
Andreas Chr. Augustesen 100791 u Jerslev hyrdedreng
Nielsine Marie Olesen 60878 u Voer kokkepige
Andrea Augustsen 111067 u Torslev bryggerspige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Christensen 70 g Hørby husfader gårdejer
Kirsten Christensen f. Larsdr. 60 g Hørby husmoder
Maren Nielsen 30 u Hørby husjomfru
Morten Peter Jensen 39 u volstrup tjenestekarl
Christen Christensen 21 u Hørby tjenestekarl
Jens Jørgen Madsen 19 u volstrup tjenestekarl
Søren Ditlev Sørensen 18 u Skæve tjenestekarl
Marinus Karl Pedersen 22 u Elling daglejer
Else Marie Christensen 37 g Hørby tjenestepige
Laura Kristine Larsen 13 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Nielsen 24 g Hørby husfader forpagter
Petra Sofie Nielsen 21 g Fr. berg husmoder
Carl Johan Nielsen 1 u Hørby søn
Kathrine Henriette Mejer 21 u Viborg mejerske
Mette kathrine Nielsen 19 u Voer tjenestepige
Christense Jensen 25 u Karup tjenestepige
Villads Jensen 28 u Struer fodermester
Jens Peter Larsen 27 u Bælum staldkarl
Christen Hansen 18 u Torslev tjenestekarl
Klaurids Chr. Madsen 18 u Hørby tjenestekarl
Niels Chr. Mortensen 12 u Voer hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Christensen 50 g Hørby husfader gårdejer
Kirsten Larsdatter 40 g Volstrup husmoder
Christen Nielsen 14 u Hørby søn
Peter Marinus Jensen 18 u Torslev tjenestekarl
Madsine Katrine Nielsen 24 u Skæve tjenestepige
Ane Kirstine Nielsen 15 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 69 g Hørby husfader gårdejer
Maren Nielsdatter 71 g Hørby husmoder
Niels Christensen 32 u Hørby søn
Christen Jensen 31 u Hørby tjenestekarl
Lars Peter Christensen 19 u Hørby tjenestekarl
Jens Larsen 18 u Hørby tjenestekarl
Kirsten Larsdatter 21 u Volstrup tjenestepige
Johanne Marie Christensdr. 19 u Dr.lund tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 64 g Hørby husfader gårdmand
Maren Nielsdatter 67 g Hørby husmoder
Peder Chr. Christensen 30 g Hørby søn
Niels Christensen 26 u Hørby søn
Johanne Marie Pedersdatter 27 g Hørby svigerdatter P.C. kone
Christen Jensen 26 u Hørby tjenestekarl
Thomas Chr. Jensen 19 u Hørby tjenestekarl
Kirsten Larsdatter 19 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 59 g Hørby husfader gårdmand
Maren Nielsdatter 61 g Hørby husmoder
Peder Christian Christensen 24 u Hørby søn
Niels Christensen 22 u Hørby søn
Johanne Marie Pedersdatter 23 u Hørby tjenestepige
Marianne Olesdatter 20 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 53 g Hørby husfader gårdmand
Maren Nielsdatter 54 g Hørby husmoder
Jens Christensen 25 u Hørby søn
Peder Chr. Christensen 18 u Hørby søn
Niels Christensen 16 u Hørby søn
Christen Sørensen 29 g tjenestekarl
Søren Chr. Mortensen 13 u tjenestekarl
Anne Rasmussen 28 u tjenestepige
Anne Sørensdatter 17 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Christensen 63 g husfader gårdbeboer, fæster
Kirsten Simonsdatter 63 g husmoder
Maren Nielsdatter 23 u Hørby datter
Hans Nielsen 31 u tjenestekarl
Ole Andersen 36 u tjenestekarl
Jens Larsen 19 u tjenestekarl
Anders Mikkelsen 14 u tjenestekarl
Johanne Christensdatter 16 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Christensen 49 g husfader gårdbeboer, fæster
Kirsten Simonsdatter 49 g husmoder
Johanne Nielsdatter 12 u Hørby datter
Maren Nielsdatter 9 u Hørby datter
Lars Nielsen 28 u tjenestekarl
Søren Pedersen 22 u tjenestekarl
Christen Jensen 21 u tjenestekarl
Christen Berthelsen 14 u tjenestekarl
Karen Christensdatter 34 u tjenestepige
Maren Nielsdatter 25 u tjenestepige