Busken.

 

 

BUSKEN
matr.nr.4a H.H.
Busken var en lille fæsteejendom under Hørbylund Hovedgård indtil 18o5 og stod ansat i gammel hartkorn til 5 skp. 3 fjk. 1 2/5 db. Christen Christensen, den senere så navnkundige sognefoged, købte Busken den 19. december 1822, skødet tinglyst 11. december 1823, men havde allerede den 6. november 1822 købt en parcel fra Hørbylund Hovedgård, der i gl. hartkorn stod til 2 skp. 2 fjk. 1/4 db. ager og eng og 14 alb. skovskyld. Og den nye matrikel trådte i kraft i. 1844i blev det samlede hartkorn sat til 2 td. 3 skD. 2 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 9 rd. 21 sk.
Christen Christensen blev sognefoged i en forholdsvis tidlig alder og havde som sådan tilsyn med vejarbejdet i kommunen, der hen imod midten af forrige århundrede begyndte at tage så nogen lunde form. Han skulde efter sigende havde været en fortrinlig stenkløver og personligt stået for opbygningen af de stenkister der kom til at udgøre broer over de forskellige vandløb.
men Christen Christensen kunne andet end sætte stenkister, han havde en flot håndskrift. Besætningen på Busken var i hans første år ikke særlig stor, vi ser således, at han en overgang havde 2 heste, 4 køer og 10 får.
Chr. Christensen var først gift med Anne Hansdatter og efter hendes død giftede han sig med Johanne Margrethe Sørensdatter. Der var 2 børn i første ægteskab. Sønnen Christen Christensen giftede sig til Store Tamstrup i Torslev sogn og datteren Mette Margrethe Christensdatter blev gift med Hans Chr. Hansen, Tamholt. Der var ingen børn i det sidste ægteskab.
Christen Christensen blev inden sin død den 29. juli l870, belønnet med Dannebrogskorset. Enken Johanne Margrethe Sørensdatter fik adkomst til gården den 22. juli 1874 og solgte s.d., skødet tinglyst 2. juli s..å. til Hans Peter Jensen fra Gadensgård for 6ooo rd., heraf var 3ooo rd. kontant.
Hans Peter Jensen solgte den 5. juli 1894 en parcel, matr.nr.4b til Hørby sognekommune til skolejord, for 412 kr. 5o øre.
Efter Hans Peter Jensens død fik enken Maren Jensen, født Nielsen, adkomst til gården den 4. august 1910 og solgte den 18. april 1918 til sønnen Jens Kristian Jensen for 29.800 kr., der den 5. marts 1921 solgte parcellen Matr. nr. 4c til Rysholthus for 2.ooo kr.
Jens Kristian Jensen var født den 3o. oktober 1876, og gift med Nikoline Marie Jensen, født Sørensen, født 12. september 1886 i Hellum. Jens Kristian Jensen døde den 1. december 1938 og enken drev herefter gården, til hun den 5. juni 1956 solgte til sønnen Wagn Busk Jensen

 

1945.

Jens Chr. Jensen er født 30. okt. 1876, død 1. dec. 1938, søn af Hans Peder Jensen. Gift med Nikoline Marie f. Sørensen 12. sep. 1886 i Hellum. Jens Chr. Jensen overtog ejendommen efter sine forældre i 1918, med et areal på 45 Tdl. Besætningen ved overtagelsen 4 heste, 12 køer, 4 ungkreaturer, 10 svin, 2 faar, den er nu 4 heste, 19 køer, 10 ungkreaturer, 20 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1906 og 1936. Ejendomsskyld 24.000,- . Jens Chr. Jensen er uddannet ved landbruget. Har været i Sogneraadet i 2 perioder og er formand for Hørby Afholdsforening. Ejendommen har været i slægtens eje siden 1860.

 

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Jensen 1876 g Hørby husfader gårdejer
Marie Jensen 1886 g Hellum husmoder
Peter Busk Jensen 1908 u Hørby søn
Martin Busk Jensen 1910 u Hørby søn
Vagn Busk Jensen 1911 u Hørby søn
Jenny Busk Jensen 1912 u Hørby datter
Maren Jensen 1848 E Volstrup slægtning husfaders moder
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Jensen 1848 E Volstrup husmoder gårdejerenke
Jens Chr. Jensen 1875 g Hørby søn gårdbestyrer
Marie Jensen 1886 g Skæve husmoder svigerdatter
Peter Busk Jensen 1908 u Hørby søn
Martin Busk Jensen 1910 u Hørby søn
Robert Imanuel Gerstrøm 1850 u Aarhus tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Nielsen 130248 enke Volstrup husmoder e.e.Hans Peter Jensen
Jens Chr. Jensen 301076 u Hørby søn
Nielssine Marie Jensen 90678 u do datter
Johan August Christensen 2611184 u Aasted tjenestekarl
Alfred Thorval Johansson 141089 u do tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Jensen 56 g Volstrup husfader gårdejer
Maren Nielsen 42 g Volstrup husmoder
Jens Chr. Jensen 13 u Hørby søn
Nielsine Marie Jensen 11 u Hørby datter
Ane Margrethe Poulsen 15 u Gærum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Jensen 46 g Volstrup husfader gårdejer
Maren Nielsen 34 g Volstrup husmoder
Marianne Jensen 4 u Volstrup datter
Jens Chr. Jensen 3 u Hørby søn
Nielsine Marie Jensen 1 u Hørby datter
Hans Marinus Christensen 16 u Hørby tjenstekarl
Ane Margrethe Pedersen 21 u Lendum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 76 g Hørby husfader gårdejer, Dannebrogsmand, Sognefoged
Johanne Margrethe Sørensdatter 54 g Hørby husmoder
Caroline Nielsdatter 11 u Ugilt slægtning
Jens Chr. Jensen 59 g Aasted tjenestekarl
Ane Cathrine Palisdatter 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 57 g Hørby husfader gårdejer, Sognefoged
Johanne Margrethe Sørensdr. 35 g do hans kone
Christen Christensen 26 u do søn indkaldt soldat
Mette Margrethe Christensdr. 25 u do datter børn af 1. ægteskab
Søren Larsen 73 enkem do almisselem mandens svigerfar
Lars Chr. Sørensen 21 u do fraværende skrædder mandens svoger
Johanne Mariane Nielsen 17 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 52 g Hørby husfader gårdejer, sognefoged
Johanne Margrethe Sørensdr. 30 g do hans kone
Mette Margrethe Christensdr. 20 u do datter mandens af 1. ægteskab
Hans Christensen 16 u do søn
Søren Larsen 67 enkem do konens fader får pleje på stedet
Christiane Sørensdatter 12 u do konens søster
Johannes Marinus Nielsen 11 u do plejesøn søn fra Porten
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christens Christensen 47 g Hørby husfader gårdmand, lægdsmand
Johanne Marie Sørensdatter 25 g do husmoder
Christen Christensen 16 u do søn
Mette Margrethe Christensdr. 15 u do datter
Hans Christensen 10 u do søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 41 g Hørby husfader gårdmand
Anne Hansdatter 42 g do husmoder
Christen Christensen 10 u do søn
Mette Margrethe Christensdr. 9 u do datter
Hans Christensen 5 do søn
Sidsel Marie Larsdatter 16 u do tjenestepige
Gjertrud Marie Hansdatter 85 enke ? aftægtskone
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Hansen 45 g ? husfader gårdmand
Mette Christensdatter 48 g - husmoder
Hans Christensen 13 u - søn
Christens Christensen 6 u - søn
Kirsten Christensen 2 u - datter
Karen Nielsdatter 15 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Hansen 32 g ? husfader afbygger og avlsmand
Mette Christensdatter 35 g - kone
Hans Christensen 2 u - søn
Kirsten Hansdatter 79 enke - almisselem mandens moder