Byrdal.

 

BYRDAL
matr.nr.2a mfl.
Byrdal, der til et godt stykke tid ind i dette århundrede blevet kaldt Hørbylund Møllegård, blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. o skp. 1 fjk. alb. og gammelskatten var 7 rd. 54 sk.
Poul Chr. Olesen, der var gift med Maren Hansdatter, købte gården den 19. oktober 1848 og solgte den 3o. oktober 1862 til sønnen Hans Chr. Poulsen, der den 1. juli 1869 købte ejendommen Lille Kraghede, matr.nr.4b m.m. for 2700 rd. Købet omfattede også matr.nr.4c 4d, det sidste var det såkaldte Damhuset. Løsøret der medfulgte bestod af 1 hest, 3 køer, 1 gris, 4 får og 2 vogne med skodder. Den 8. januar 1890 købte han tørveparcellen matr. nr.11m af Tranekær. Hans Chr. Poulsen solgte den 10. juli 1890 til bagermester J. Bü1ow fra Aalborg for 34.600 kr.


Skøde.


Jeg underskrevne gårdejer Hans Chr. Poulsen af  “Lille Kraghede”, skøder og overdrager herved til Hr. bagermester J. Bülow af Aalborg den mig ifølge skøder af 24. oktober 1862, tilhørende ejendom nemlig Hørbylund møllegård kaldet af Hørbylund Hovedgård, Hørby sogn, Dronninglund Herred, skyldsat for hartkorn under: matr.nr.2a 1 td. o skp 1 fjk. alb. gammelskat 7 rd. 54 sk.
Med alt tilhørende og tilliggende og med påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og grubekedel indbefattet, samt den på gården værende besætning, nemlig: 5 heste, 19 malkekøer, 4 kvier, 4 kalve, 1 tyr, 1 får, 1 lam, 1 so med grise, 4 svin og 5o høns, med al inventar, derunder 3 fjedervogne, 4 arbejdsvogne, 2 plove, 1 trækvogn, 5 jernharver, 2 træharver, 1 skrælplov, 1 radrenser, folkesenge med dyner og mejeri og bryggersredskaber, al fourage og sæd, alt for den akkorderede købesum 34.6oo kr.

 
Hans Chr. Poulsen købte derefter Eget i Skærum sogn, hvor han i 1897 opførte en ny hovedbygning.

 
J. Bülow solgte den 23. juli 1891 til proprietær Otto Carlsen, Estrup, for 35.000 kr. Der var stadig en stor besætning på gården og desuden blev det fremhævet, at en butik på gården var lejet ud til bager og høker Krogsgård.
Otto Carlsen fra solgte nogle byggegrunde, således til mejeriet, brugsen, smeden og den 24. december 1903 solgte han Hørbylund møllegård til forvalter Johan Peter Hæstrup, Bangsbo, for 34.300 kr., der den 27. juli 1916 solgte til gdr. Martin Jensen, Høgsted, for 65.000 kr., der den 24. januar 1918 solgte til Carl Martinus Jensen, Lille Tveden, Karup, for 81.000 kr.

Først herefter bliver gården kaldt Byrdal. Carl Martinus Jensen solgte i 1939 til sønnen Oluf Jensen, der den 16. marts 1964 solgte til Herluf Christiansen, der den 18. august 1970 solgte til Søren Chresten Sørensen.

 

1945.

Oluf Jensen, er født 19. jan. 1912 i Karup sogn, søn af Marthinus Jensen. Gift med Helga f. Sørensen 19. mar. 1916 i Voer sogn, datter af Jacob Sørensen.  Oluf Jensen overtog ejendommen efter sine forældre i 1939, med et areal paa 76 Tdl. Besætning ved overtagelsen 7 heste, 18 køer, 12 ungkreaturer, 25 svin, 1 faar, den er nu 7 heste, 24 køer, 20 ungkreaturer, 30 svin, 2 faar. Bygningerne er ældre. Ejendomsskyld 38.000,- Ejendommen har været i slægtens eje siden 1918.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martinus Jensen 1880 g Hørby husfader gårdejer
Martine Jensen 1880 g Hørby husmoder
Astrid Jensen 1904 u Hørby datter
Kristine Jensen 1906 u Hørby datter
Oluf Jensen 1912 u Hørby søn
Ejnar Thomsen 1904 u Lendum tjenestekarl
Kristen Thomsen 1906 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johan Peter Hæstrup 1870 g Seritslev husfader gårdejer
Kristine Hæstrup 1883 g Br. Slev husmoder
Johan Hæstrup 1903 u Hørby søn
Karl Hæstrup 1907 u Hørby søn
Knus E. Hæstrup 1910 u Hørby søn
Kristine Larsen 1888 u Hørby tjenestepige
Jensine Jensen 1897 u Torslev barnepige
Juliane Jensen 1895 u Hugdrup tjenestepige
Kresten Jensen 1890 u Hørby tjenestekarl
Alfred Thomsen 1892 u Torslev tjenestekarl
Emil Jensen 1899 u Torslev hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Otto Marinus Carlsen 111062 g Aalborg husfader gårdejer
Christine Nielsen 231073 g Hørby husmoder
Karoline Marie Larsen 40383 u Torslev tjenestepige
Johan Kristian Kristensen 10279 u Hørby tjenestekarl
Kristian Peter Larsen 260184 u Hørby tjenestekarl
Hans Ejler Larsen 190180 u Føns sogn kontrolass. på ophold
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Chr. Poulsen 50 g Hørby husfader gårdejer
Margrethe Pedersen 39 g Møen husmoder
Poul Chr. Poulsen 25 u Hørby søn kommis
Johanne Marie Kristensen 18 u Sæby tjenestepige
Tekla Jensen 16 u Sæby tjenestepige
Anton Emil Nielsen 16 u Torslev tjenestekarl
August Herman Jensen 16 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Chr. Poulsen 40 skilt Hørby husfader gårdejer
Maren Hansdatter 62 E Hørby aftægtskone husfaders morder
Jens Chr. Poulsen 19 u Hørby søn
Poul Chr. Poulsen 15 u Hørby søn
Anton Laurits Poulsen 11 u Hørby søn
Margrethe Pedersen 30 u Møen tjenestepige
Fjertine Salotte Carlsen 17 u Lendum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Chr. Poulsen 31 g Hørby husfader jordbruger
Edel Jensen 31 g Hjørring husmoder
Jens Chr. Poulsen 8 u Hørby søn
Poul Chr. Poulsen 5 u Hørby søn
Anton Laurids Poulsen 1 u Hørby søn
Carl P. Christensen 29 u Aalborg indsidder købmand
Karen Kirstine Andersen 21 u Vesterø indsidder
Poul Chr. Christensen 25 u Støvring indsidder daglejer
Udøbt pigebarn 1 u Hørby indsidders barn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Christian Olesen 41 g Blære sogn husfader gårdmand
Maren Hansdatter 33 g Hørby husmoder
Hans Chr. Poulsen 11 u Hørby søn
Ole Chr. Poulsen 1 u Hørby søn
Lars Chr. Hansen 17 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Larsen 59 g Hørby husfader gårdmand, sognefoged
Mette Christensdatter 57 g Hørby husmoder
Peder Andreasen 41 enekm Bindslev tjenestekarl
Anne Kirstine Pedersdatter 48 u Hørby tjenestepige  dværg
Johannes Andreas Møller 12 u Hørby plejebarn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans larsen 54 g Hørby husfader gårdmand
Mette Christensdatter 53 g Hørby husmoder
Anne Hansdatter 18 u Hørby datter
Poul Larsen 24 u tjenestekarl
Anne kirstine Pedersdatter 43 u Hørby tjenestepige  dværg
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Larsen 48 g Hørby husfader gårdmand, møller
Mette Christensdatter 47 g Hørby husmoder
Maren Hansdatter 18 u Hørby datter
Anne Hansdatter 12 u Hørby datter
Anne Hansdatter 80 enke husfaders moder
Anne Kirstine Pedersdatter 37 u Hørby tjenestepige
Johns. Chr. Thomsen 16 u tjenestekarl