Carlsminde.

 

Carlsminde tidligere kaldt Gundestrup hus.

Jens Chr. Madsen købte den 18. januar 1883 paracellen matr.nr. 1e fra Lille Gundestrup for kr. 456,- og solgte den 14. maj 1891 til Ole Chr. Jensen fra Gærum for kr. 1000,-, der den 11. januar 1900 købte paracellen matr.nr. 6b fra Lille Gundestrup, der hørte også tørveparacellerne 7f 7g i Torslev sogn med og 21. november 1918 købte han paracellen 13d fra Gerndrup for kr. 8500,- det drejede sig om 14 tdl. og hartkornet var sat til 3 skp. 3 fjk. ½ alb. Ejendommen var da kaldet Gundestruphus.

Ole Chr. Jensen døde den 20. marts 1923 og enken Christine Jensen født Pedersen fik adkomst til ejendommen den 24. marts 1923 og solgte den 7. januar 1926 til sønnen Carl Jensen for kr. 20.000,-

Carl Jensen var født på gården den 11. januar 1899 og gift den 22. december 1925 med Emilia Maline Jensen fra Sønder Rævbak i Torslev sogn, født den 21. juni 1898 i Jerslev, datter af Niels Chr. Mørch Jensen. Carl Jensen opførte nye avlsbygninger i 1930, nærmere Brønderslevvejen og siden blev der også bygget nyt stuehus. Nuværende ejer Poul Erik Poulsen

 

1945.

Karl Jensen, født 11. jan. 1899 paa ejendommen, søn af Ole Chr. Jensen. Gift med Emilia f. Jensen 21. jun. 1898 i Jerslev, datter af Niels Chr. Mørch Jensen. Karl Jensen overtog gaarden efter sine forældre i 1926, med et areal paa 22 Tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 4 ungkreaturer, 5 svin, den er nu 3 heste, 8 køer, 4 ungkreaturer, 20 svin. Bygningerne er opført 1902, 1924 og 1930. Ejendomsskyld 13.000,- Karl Jensen er uddannet ved landbruget. Har været medlem af sogneraadet, var tidligere formand for Hørby Mejeri. Ejendommen drives som biologisk-dynamisk landbrug. Ejendommen har været i slægtens eje siden 1893.

                  

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Kr. Jensen 1865 g Gærum husfader husmand
Kristine Jensen 1866 g Flade husmoder
Karl Jensen 1899 u Hørby søn
Emilie Jensen 1906 u Hørby datter
Henry Jensen 1908 u Hørby søn
Helene Jensen 1910 u Hørby datter
Fredemann Jensen 1915 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Kr. Jensen 1865 g Gærum husfader jordbruger
Kristine Jensen 1866 g Flade husmoder
Sigfred Jensen 1897 u Hørby søn
Gotfred Jensen 1897 u Hørby søn
Karl Jensen 1899 u Hørby søn
Elfrida Jensen 1902 u Hørby datter
Annine Jensen 1905 u Hørby datter
Emilie Jensen 1907 u Hørby datter
Henry Jensen 1909 u Hørby søn
Helene Jensen 1910 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 210665 g Gærum husfader husmand
Christine Person 60266 g Flade husmoder
Jens Alfred Jensen 191290 u Hørby søn
Ane Marie Christine Jensen 170393 u Hørby datter
Oluf Jensen 70495 u Hørby søn
Gotfred Jensen 190397 u Hørby søn
Sigfred Jensen 190397 u Hørby datter
Carl Jensen 110199 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Madsen 45 g Aasted husfader husmand
Maren Kirstine Jespersen 32 g Volstrup husmoder
Christian Valdemar Jespersen 6 u Hørby husmoders søn
Senius Jensen 3 u Torslev husmoders søn
Alfred Jespersen 1 u Hørby husmoders søn