Engbæk. (Kiis)

ENGBÆK.

Matr.nr. l0b sydlig
Ejendommen er opført på en parcel udstykket Fra gården Øster Mølgård og fik i første omgang parcel nr.4. Efter den nye matrikel fra 1844 blev ejendommen skyldsat under matr.nr. l0b og sat i hartkorn til 2 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 2 rd. 19 sk.
Ejendommen første ejer var så vidt det kan skønnes, Simon Christensen, der fik skøde på ejendommen den 27. december 1847, tinglyst 13. januar 1848. Han solgte den 2. marts 1872, skødet tinglyst 9. januar 1873 til Anders Steffensen for 800 rd.
Anders Steffensen fik ejendommen vurderet med henblik på at optage et lån af offentlige midler, og fra denne taksationsforretning har vi et indblik i hvordan ejendommen så ud på daværende tidspunkt:
Arealet var på 12 tønder land, heraf 8 td. land ager, ½ tdl. eng, 1 tdl. tørvemose og overdrev, 2 tdl. bakker og hede, resten gårdsplads. Jordens beskaffenhed, let med sandunderlag. Engen god og af— giver 2 læs hø. 1 1/4 mil fra Sæby, 1/8 mil fra Hjørring—Sæby landevejen.
Bygningerne bestod kun a en længe på 34x1o alen = 126 m2, heraf var de l6xlo alen = 6o m2 beboelse, med køkken, indrettet til 2 familier, resten l8xlo alen indrettet til lade, lo og kostald, samt fårestald. Opført af kampsten, dels bindingsværk, dels grundmur, med stråtag. Bygningerne ligger omtrent midt i marken.
Driften: 1. år lyngavl, 2. år rug efter gødning, 3. år rug, 4. år havre, derefter 5—lo år med græs. Og vurderingsmændene skriver “Denne driftsform er efter vores overbevisning sund og jordens kultur tilstand kan herved vedligeholdes”. Mergel fandtes ikke på ejendommen og var ikke brugt. Besætningen 2 køer, 4 får med yngel, i god forfatning. Indtægterne af ejendommen anslåes til 50 rd. årlig
Ejendommens værdi i handel og vandel l.000 rd. rigsmønt. Nuværende ejer købte for 800 rd., men uden besætning og kakkelovn.
Den 5. august 1872.
                                          A. G. Lassen.                                     D. C. Outzen
                                   Hørbylund Hovedgård.                                St. Fjembe


Anders Steffensen solgte den 15. april 1886 til Jens Chr. Mortensen For 1.84o kr. og gik på aftægt.  Jens Chr. Mortensen solgte igen, inden han havde fået skødet tinglyst, den 26. maj 1887 til Hans Christian Christensen af Mølgård for 1.940 kr. der den 4. oktober 1888 solgte til Jens Larsen Christensen. Jens Larsen Christensen solgte den 4. august 1892 til Christen Peder Christensen fra Hørby for 2.400 kr., der medfulgte 2 køer og 1 kalv.
Christen Peder Christensen mageskiftede den 27. august 1896 med Mathias Peder Pedersen.
Husmandskreditforeningen i Aalborg stillede den 11. juli 1898 ejendommen til tvangsauktion, hvor den blev budt ind af Anders Pedersen Fuglsang for 1.62o kr., der solgte den til Albert Peter Albertsen fra Kneverhede for 2.5oo kr. Ejendommen blev nu målt op og arealet udgjorde 12 tønder land. Albert Peter Albertsen solgte den 1. august 1901 til Christen Christensen, der i forvejen havde en ejendom på V. Mølgård mark, matr. nr.11e. Han solgte den 9. marts 1916 til sønnen Søren Peter Christensen for 4.000 kr., der var lig med ejendomsskylden.
Søren Peter Christensen købte den 11. januar 1917 parcellerne l0q 10r l0s, og den 15. august 1916 købte han gården Ø. Hale nu Østergård, uden at havde solgt.
Søren Peter Christensen solgte den 16. januar 1919 tilbage til faderen, Christen Christensen for 11.500 kr., der solgte begge ejendommene til en anden søn, Niels Christian Christensen for 18.000 kr., der den 21. juni 1923 solgte til Jens Marinus Christensen.
Poul Bæk solgte den 24. november 1947 til Johannes Thomsen, der den 5. juli 1976 solgte til Lis Bielefeldt og Gunnar Bielefeldt, der den 2. september 1977 solgte til Preben Jacobsen og Birthe Jacobsen.

Understedvej 166

 
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristen Kristensen 1861 g Skæve husfader husmand
Else Marie kristensen 1859 g Dr. Lund husmoder
Niels Johan Hørby Kristensen 1910 u Løgstør plejebarn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristen Kristensen 1861 g Skæve  husfader husmand
Else Marie Kristensen 1857 g Dr. Lund husmoder
Niels Chr. Kristensen 1899 u Hørby søn
Jens Marinus Kristensen 1900 u Hørby søn
Marie Kristensen 1901 u Hellevad plejedatter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Chr. Pedersen 1850 g Tårs husfader husmand
Ane Severine Andreasen 1847 g Tårs husmoder
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Larsen Kristensen 32 g Aasted husfader husmand, murer
Gjertrud Marie Jensen 28 g Aasted husmoder
Harald Kristian Jensen 8 u Torslev søn
Kristine Emilie Jensen 6 u Torslev datter
Lavra Kristiane Jensen 5 u Torslev datter
Sigra Amalia Jensen 3 u Torslev datter
Ane Elise Jensen 1 u Torslev datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Steffensen 67 g Hørby husfader husmand
Kirsten Olesen 57 g Albæk husmoder
Kristian marinus Jensen 3 u Hørby plejebarn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Andersen 36 g Hørby husfader husmand, daglejer
Kirsten Simonsdatter 39 g Volstrup husmoder
Anders Chr. Andersen 9 u Hørby søn
Else Marie Andersen 7 u Hørby datter
Margrethe Dorthea Bærentz 72 E Kiel aftægtskone
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Simon Christensen 51 g Volstrup husfader husmand
Margrethe Dorthea Bærentz 52 g Kiel husmoder
Kirsten Simonsdatter 20 u Volstrup husfaders datter
Peder Chr. Andersen 7 u Hørby plejebørn almisselem
Johanne Marie hansdatter 4 u Volstrup plejebørn almisselem
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Sørensen 37 g Flade husfader husmand, træskomand
Kirsten Larsdatter 39 g Hørmested husmaoder
Larsine Marie Larsdatter 7 u Albæk datter
Hans Chr. Severin Larsen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Sørensen 32 g Flade husfader husmand, træskomager
Kirsten Larsdatter 34 g Hørmested husmoder
Larsine Marie Larsdatter 2 u Albæk datter