Estrup hus  Estrupvej 9.

 

ESTRUP Hus
matr. nr. 22a mfl. sydl.
Ejendommen er opstået ved sammenlægning af 4 fæste
huse under Haven gods, der hver havde lidt jord. matr. nr. 22a var fæstet af Karen Hansdatter, 24a af Ana Thomasdatter, 25e af Niels Mejling. Der foruden var der matr.nr.25a, der muligvis stod tom da Haven den 20. februar 1868 solgte til Hans Pedersen for 175 rd. Det samlede hartkorn var kun på 1 sko. 0 fjk. ½ alb.
Hans Pedersen solgte den 8
. juli 1880 til Christian Marinus Jensen for l.400,oo kr. Christian Marinus Jensen døde den 27. august 192o, Enken Kristine Jensen fik adkomst til ejendommen den 7. oktober 192o og solgte den 9. december 192o til Jensenius Christensen for 4.000 kr.
Kjeld Dohn
Kristensen overtog den 2. juli 1981

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Senius Kristensen 1895 g Torslev husfader husmand
Marie Kristensen 1893 g Hørby husmoder
Christian Kristensen 1918 u Hørby søn
Anna Margrethe Kristensen 1924 u Hørby datter
Ellen Kirstine Kristensen 1927 u Hørby datter
Karl Johan Kristensen 1929 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Senius Kristensen 1895 g Torslev husfader husmand
Marie Kristensen 1893 g Hørby husmoder
Kristian Kristensen 1918 u Hørby søn
Karen Jensen 1850 E Hørby aftægtskone husmoders moder
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Marinus Jensen 1851 g Karup husfader husmand
Karen Kirstine Jensen 1850 g Hørby husmoder
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Marinus Jensen 290551 g Karup husfader husmand
Karen Kirstine Nielsen 300450 g Hørby husmoder
Kristen Jensen 21087 u Hørby søn
Anton jensen 100190 u Hørby søn
Marie Jensen 70393 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Marinus Jensen 38 g Karup husfader husmand
Karen Kirstine Nielsen 39 g Hørby husmoder datter fra St.Svangen
Niels Christian Jensen 11 u Hørby søn
Jens Christian Jensen 9 u Hørby søn
Kristine Marie Jensen 7 u Hørby datter
Christen Jensen 2 u Hørby søn
Anton Jensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Pedersen 57 g Hørby husfader jordbruger
Kirsten Marie Nielsdatter 51 g Hørby husmoder
Johan Georg Hansen 10 u Hørby søn
Johan J. Beck 82 E København indsidder fattigforsørgelse
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Pedersen Qvist 47 g Hørby husfader husmand- daglejer
Kirsten Nielsdatter 41 g Hørby husmoder
Anne Kirstine Hansen 19 u Hørby datter sypige
Peter Christen Hansen 13 u Hørby søn
Johan Georg Hansen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
matr.nr. 25a
Peder Nielsen 67 g Hørby husfader husmand - træskomand
Mette Marie Sørensdatter 61 g Hørby husmoder væverske
matr.nr. 22a
Karen Hansdatter 72 u Hørby huskone spinderske
matr.nr. 24a
Anne Thomsdatter 58 u Hørby huskone spinderske
matr.nr25e
Niels Christensen Mejling 67 g Aasted husfader husmand - daglejer
Birthe Marie Jensdatter 56 g Hørby husmoder
Maren Marie Nielsdatter 33 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
matr.nr. 25a
Peter Nielsen 62 g Hørby husfader husmand - træskomand
1818 lægdsmand
Mette Marie Sørensdatter 56 g Hørby husmoder væverske
matr. Nr 22a
Karen Hansdatter 67 u Hørby huskone spinderske
Christen Nielsen 66 E Hørby indsidder bødker
matr.nr 24a
Anne Thomsdatter 53 u Hørby huskone spinderske
matr.nr 25e
Niels Christensen Mejling 62 g Aasted husfader husfæster - daglejer
Birte Marie Jensdatter 51 g Hørby husmoder
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
matr.nr. 25a
Peder Nielsen 59 g Hørby husfader husmand- træskomand
Mette Marie Sørensdatter 51 g Hørby husmoder væverske
matr.nr. 22a
Karen Hansdatter 59 u Hørby huskone spinderske
matr.nr. 24a
Anne Thomsdatter 59 u Hørby huskone spinderske
Birthe Marie Jensdatter 46 g Hørby inderste daglejer
Peder Christian Nielsen 9 u Hørby søn
Niels Christensen Mejling 57 g Aasted husfader husmand 
matr.nr 25e
Maren Sørensdatter 72 E Hørby huskone
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
matr.nr. 25a
Peder Nielsen 51 g Hørby husfader fæster - træskomand
Mette Marie Sørensdatter 45 g Hørby husmoder væverske
Johanne Marie Pedersdatter 16 u Hørby datter
Maren Sørensdatter 66 E Hørby indsidder spinderske
matr.nr 22a
Karen Hansdatter 53 u Hørby husmoder husfæster
Ida Pedersdatter 30 g Hørby inderste spinderske
Christen Ovesen 34 g Hørby inderstesmand daglejer
Lars Peter Christensen 2 u Hørby søn
matr.nr 24a
Anne Thomsdatter 42 u Hørby husmoder husfæster
Niels Christian Pedersen 17 u Hørby søn
Karen Larsdatter 23 u Hørby inderste skrædderpige
matr.nr 25e
Birthe Marie Jensdatter 40 g Hørby husmoder
Niels Christensen Meiling 51 g Aasted husfader husfæster
Jens Peter Nielsen 13 u Hørby søn
Anne Kirstine Nielsdatter 12 u Hørby datter
Peder Christian Nielsen 3 u Hørby søn