Fuerholm.

            

Understedvej 174
matr. nr. l1e
Ejendommen blev sat i hartkorn til 5 sk. 1 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 4 rd. arealet 138.683 m2 Anton Jørgensen solgte den 4. december 189o til Carl Christian Hansen, der den 12. februar 1891 solgte til Christen Christensen, der den 1. august 19o1 købte matr. nr. l0b, han var der stadig den 16. januar 1919 og solgte siden til sønnen Niels Chr. Christensen.
Lars Hansen solgte den 29. marts 1951 til Jens Ejvind Andersen, offentlig skiftebehandling 23. marts 1961, fogedudlægsskøde til Orla Pedersen 22. september s. å., skifterets adkomst for Signe Oline Pedersen 28. november 1985.
Signe Pedersen solgte siden til sønnen Henrik  Pedersen  ( fuer)
 

1955.

 

Jens Andersen, født i Hørmested 26. feb. 1917. Forældre: Anton Andersen Råbjerg, og hustru Anna Margrethe. Jens Andersen er gift med Edith Marie f. Holmelund i Skæve 23 okt. 1922. forældre Anne Marie Kirstine Holmelund, Hogmosehus. I ægteskabet er 4 børn Kai, Arne, Erik, Margrethe. Jens Andersen overtog ejendommen i 1951, efter Lars Hansen med et areal paa 26,5 td.land, hvoraf 4,5 td. land er beplantning og 4 td. land eng. Normal besætning er 7 køer, 3 ungkreatuer, 2 heste, 4 søer, og der leveres ca. 10 svin årligt. Andersen er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Ejendomsskyld 14.000,- kr.

 

Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kristensen 1898 g Hørby husfader husmand
Alma kristensen 1896 g Volstrup husmoder
Erik Albertsen 1917 u Sæby søn
Algorde kristensen 1919 u Hørby datter
Dreng 1920 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Kristensen 1861 g Skæve husfader husmand
Else Marie kristensen 1859 g Dr. Lund husmoder
Niels Chr. Kristensen 1898 u Hørby søn
Jens Marinus kristensen 1901 u Hørby søn
Marie Kristensen 1901 u Hellevad plejedatter
Niels Johan Hørby Kristensen 1910 u Søttrup plejesøn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 1861 g Skæve husfader husmand
Else Marie Jensen 1859 g Dr. Lund husmoder
Anne Marie Nicoline Christensen 1891 u V.Brønderslev datter
Søren Peter Christensen 1893 u Hørby søn
Niels Christian Cheistensen 1898 u Hørby søn
Jens marinus Christensen 1900 u Hørby søn
Jensinus Albertinus Pederen 1875 g Hjørring lejer daglejer
Ane Martine Hansen 1879 g Hørby husmoder
Lavrids Peter Petersen 1900 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Kristian Hansen 36 g Jerslev husfader husmand
Ane Kristensen 37 g Vejlev husmoder
Jens Peter Kristensen 11 u Vejlev søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jacob Kristensen 46 g Skæve husfader husmand
Hansine Pouline Rasmussen 37 g Skagen  husmoder
Hanne Charlotte Kristensen 14 u Skæve datter
Jacob Kristian Kristensen 12 u Skæve søn
Kristian Peter Kristensen 10 u Voer søn
Elise Marie Kristensen 7 u Skæve datter
Johannes Marinus kristensen 5 u Skæve søn
Jens Kristian Kristensen 3 u Skæve søn
Anton Kristian Kristensen 1 u Skæve søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 68 E Skæve husfader jordbruger
Karen Kristine Pedersen 34 u Torslev tjenestepige