Gjeldersholt.

 

GJELDERSHOLT
matr. nr. 11a s. ø..
Gjeldersholt var fæsteejendom under Sæbygård og købt til selveje af husmand og rokkedrejer Christian Olesen den 26. juni 1862, for 400 rd., hvoraf de 300 rd. blev stående som l’prioritet i ejendommen, der i hartkorn stod til 2 skp. 1 fjk. 1 alb.
Efter Christian Olesens hustru Ane Cathrine Christensdatter var død, gav sønnen Ole Christian Christensen afkald på sin arv på 16 rd. efter moderen og fuldstændig afkald på anden arv. Denne velmenende erklæring blev afgivet den 3. juni 1869, men ejendommen bley nogle år senere stillet til tvangsauktion, og her blev den købt af Jeppe Martinus Jacobsen fra Hals den 1. juni 1878.
Jeppe Martinus Jacobsen solgte den 9. januar 1879 til smed Christen Johansen for 3.800 kr., der den 25. juni 1885 solgte til Søren Pedersen for 4.750 kr. Ejendommen bestod foruden matr.nr.l1 og af en parcel 6b der var købt til fra Rysholt i 1872.
Søren Pedersen solgte den 28. november 1894 til sønnen Jens Pedersen for 3.620 kr. iberegnet aftægt.
Efter Jens Pedersens død fik enken Larsine Cecelie Pedersen, født Rasmussen, adkomst til ejendommen den 6. februar 19o6 og solgte den 14. maj s. å. til sin broder Laurits Marinus Rasmussen, Gerå enge, for 7.000 kr.
Laurits Marinus Rasmussen var født den 9. juli 1875 i Vadet i Albæk sogn, søn af Chr. Rasmussen og gift med Anna Marie Rasmussen, født Jensen, født den 17. maj 1888, datter af Kr. Jensen.
Efter Laurits Marinus Rasmussens død fik enken adkomst til ejendommen den 1. december 1948 og fra hende kom ejendommen ved skifterets adkomst til Kresten Jørgen Ingemann Christian Rasmussen og Sigurd Rasmussen den 9. november l96. Kresten Rasmussen blev ene ejer den 29. maj l97o. Skifterets adkomst for Magda Rasmussen, som solgte til sønnen Arne Rasmussen.       

 1945.

Laurits Marinus Rasmussen, er født 9 jul. 1875 i " Vadet " Albæk sogn, søn af Chr. Rasmussen. Gift med Anna Marie f. Jensen 17. maj 1888, datter af Kr. Jensen. Rasmussen overtog ejendommen i 1907, med et areal paa 19 tdl. Besætning ved overtagelsen 1 hest, 3 køer, 2 svin, 1 faar, den er nu, 3 heste, 8 køer, 5 ungkreaturer, 10 svin, 1 faar. Bygningerne er opført 1907. Ejendomsskyld 12.000,-. Rasmussen er uddannet ved landbruget.

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Rasmussen 1875 g Albæk husfader landmand
Ane Marie Rasmussen 1888 g Ulsted husmoder
Sigurd Marinus Rasmussen 1912 u Hørby søn arbejder i Sæby
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Rasmussen 1875 g Albæk husfader husmand
Ane Marie Rasmussen 1888 g Ulsted husmoder
Kristian Rasmussen 1909 u Hørby søn
Sigurd Rasmussen 1912 u Hørby søn
Kirsten Rasmussen 1831 E hellevad Attægtskone
Larsine Cecilie Pedersen 1862 E Albæk indsidder strikkearbejder
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Rasmussen 1875 g Albæk husfader husmand
Ane Marie Rasmussen 1888 g Ulsted husmoder
Jørgen Ingemann Chr. Rasmuss 1909 u Hørby sæn
Larsine cecilie Pedersen 1862 E Albæk indsidder strikkearbejder
Jørgen Nielsen 1855 u Albæk indsidder arbejdsmand
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pedersen 190266 g Albæk husfader husmand
Larsine Cecilie Rasmussen 230162 g Albæk husmoder
Søren Pedersen 50826 enkem Volstrup aftægtsmand husfaders fader
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Pedersen 63 g Volstrup husfader husmand
Karen Marie Nielsdatter 61 g Volstrup husmoder
Jens Pedersen 23 u Albæk søn medhjælper
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Johansen 67 g Buderup holm husfader Smed
Karen Marie Jensdatter 61 g Ørum husmoder
Johannes Christensen 32 u Jetsmark søn
Kirsten Marie Svendsen 12 u Hune plejedatter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Olesen 57 g Skæve husfader rokkedrejer
Johanne Marie Pedersen 43 g Volstrup husmoder
Anne Kirstine Christensen 20 u Hørby datter
Inger Marie Christensen 9 u Hørby datter
Peder Chr. Christensen 7 u Hørby søn
Christian Peter Christensen 1 u Hørby søn
Thomas Chr. Christensen 20 u Gærum tjenestekarl rokkedrejersvend
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Olesen 37 g Skæve husfader husmand, rokkedrejer
Johanne Marie Pedersdatter 23 g Volstrup husmoder
Ane Margrethe Christiansen 13 u Hørby datter
Christine Christiansen 11 u Hørby datter
Ole Chr. Christiansen 5 u Hørby søn
Anne Kathrine Christiansen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Olesen 32 g Skæve husfader fæstehusmand, rokkedrejer
Anne Cathrine Christensdatter 30 g Hørby husmoder
Anne Margrethe Christiansdr 8 u Hørby datter
Christine Christiansen 6 u Hørby datter
Marianne Christiansen 3 u Hørby datter
Anne Mortensdatter 70 enke Hørby konens moder
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Olesen 27 g Skæve husfader husmand, rokkedrejer
Anne Cathrine Christensdatter 25 g Hørby husmoder
Anne Margrethe Christiansdr. 3 u Hørby datter
Christian Christiansen 1 u Hørby søn
Christen Simonsen 78 g aftægt husmoders fader
Anne Mortensdatter 67 g aftægt husmoders moder
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Simonsen 70 g husfader husmand
Anne Mortensdatter 61 g husmoder
Anne Cathrine Christensdatter 18 u Hørby datter
Maren Christensdatter 25 g Hørby datter inderste
Jens Chr. Andersen 1 u Hørby hendes søn