Gerndrup.

 

GERNDRUP.
matr.
nr.13a n. v.
Gerndrup blev efter op
målingen til, den såkaldte landmålermatrikel i1662 sat i hartkorn til 3 td. 3 skp. 2 fjk. 2 db., hartkornet blev efter 1844 matriklen sat til 3 td. 2 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 23 rd. 61 sk.
Ole Jensen, der var gift med
Ane Marie Madsdatter, var der senest 1818, men sandsynligvis først som fæster. Han solgte den 5. august 1849 til sønnen Jens Chr. O1esen og gik på aftægt på gården, hvor han døde den 16. oktober 1850 og Ane Marie Madsdatter døde den 15. marts 1869.
Jens Chr
. Olesen, der var gift med Marie Larsdatter, solgte den 11. januar 1894 til sønnen Ole Jensen for 25.000 kr., der den 26. september l901 solgte til Hartel Julius Nielsen fra Store Fuglsang for 26.000 kr.,
Efter at havde fraso
lgt parcellerne 13b og 13c mageskiftede Hertel Julius Nielsen den 6. marts 1913 med Poul Frølich Nielsen, Sønder Ørvad.  Gerndrup sat til 40.000 kr., der den 11. april l918 solgte til Oscar Georg Christensen, Nybro i Åsted for 92.000 kr. Arealet skulle de være på 78 tønder land, men 14 tønder land var solgt fra til Ole Jensen, Gundestruphus for 8.500 kr. Udstykningen var ikke i orden, men blev det den 21. november s. å. Parcellen fik matr. nr. 13d. Jagtretten var forbeholdt ejeren af Hejselt Hovedgård.
Oscar Georg Christensen var født den 8
. november 1888 i Torslev, søn af Jens Chr. Christensen og gift med Olga Marie Elisabeth Christensen, født Larsen, Datter af Chr. Larsen, Skårup Mølle, hun døde i 1922.
Oscar Georg Christensen solgte den 2o
. januar 1949 til Alfred Overgård Jensen, der siden har købt ejendommen Nø
rrelunden og lagt jorden derfra til.

 

1945.Oskar Georg Christensen, født 8. nov. 1888 i Torslev, søn af Jens Chr. Christensen, gift med Olga Marie Elisabeth f. Larsen, død 1922, datter af Chr. Larsen Skaarup Mølle. Gift i Lendum kirke 1928, med Helga Catrine Larsen f. 2/8 1893 Lendum. Bygningerne er opført 1859 og 1935 og overtaget af Christensen i 1918, med et areal på 76 tdl. Besætning ved overtagelsen 4 heste, 16 køer, 8 svin, den er nu 8 heste, 25 køer, 25 ungkreaturer, 40 svin. Ejendomsskyld 35.000,-. Oscar G. Christensen var medstifter af det Øst Vendsyssels mergelselskab, tidligere formand for Mejeriet og medstifter af D.L.K. og i bestyrelsen for samme.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Oscar Georg Kristensen 1888 g Torslev husfader gårdejer
Helga Catrine Kristensen 1893 g Lendum husmoder
Arnold Treem Kristensen 1917 u Tolne søn
Jens Treem Kristensen 1918 u Aasted søn
Elly Treem Kristensen 1928 u Hørby datter
Finnur Antonsen 1908 u Ugilt tjenestekarl
Agnes Marie Larsen 1908 u Karup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Oscar Georg Christensen 1888 g Torslev husfader landmand
Marie Lisbeth Christensen 1889 g Tolne husmoder
Tage Treem Christensen 1915 u Tolne søn
Arnold Treem Christensen 1917 u Tolne søn
Jens Treem Christensen 1918 u Aasted søn
August Thomsen 1913 u Hørby tjenestekarl
Hilbert Thomsen 1916 u Hørmested tjenestekarl
Hilda Christensen 1912 u Torslev tjenestepige
Emilia Jensen 1901 u Lendum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hertel Julius Knudsen 1860 g Voer husfader gårdejer
Johanne Marie Knudsen 1859 g Skæve husmoder
Hans Chr. Knudsen 1888 u Skæve søn
Maren Margrethe Knudsen 1890 u Skæve datter
Agnes Marie Knudsen 1893 u Skæve datter
Niels Hertel Knudsen 1895 u Skæve søn
Jens Hagbar Knudsen 1897 u Torslev søn
Ingeborg Knudsen 1899 u Torslev datter
Niels Daniel Knudsen 1901 u Hørby søn
Dagmar Johanne Knudsen 1904 u Hørby datter
Anna Kathrine Jensen 1888 u Torslev slægtning syerske
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Jensen 200855 g Hørby husfader gårdejer
Grete Mettine Jensen 100365 g Lendum husmoder
Jens Christian Nielsen 11184 u do tjenestekarl
Laurits Valdemar Nielsen 130189 u Hørby tjenestekarl
Mattine Marie Nielsen 190589 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Olesen 71 g Hørby husfader gårdejer
Else Marie Larsen 63 g Volstrup husmoder
Elsine Jensine Jensen 7 u Torslev plejebarn
Niels Chr. Peter Pedersen 16 u Lendum tjenestekarl
Marie Dorthea Distel 23 u Torslev tjenestepige
Maren Kathrine Pedersen 17 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Olesen 61 g Hørby husfader gårdejer
Else Marie Larsen 53 g Volstrup husmoder
Lars Chr. Jensen 22 g Hørby søn medhjælper på gården
Anton Jensen 14 u Hørby søn
Christian Hansen 26 u Understed tjenestekarl
Ole Chr. Sørensen 20 u Lendum tjenestekarl
Christine Thomsen 20 u Lendum tjenestepige
Martine Jensen 16 u Lendum tjenestepige
Maren Kathrine Olesen 59 u Hørby indsidder husfaders søster
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Olesen 51 g Hørby husfader jordbruger
Elise Marie Larsen 44 g Volstrup husmoder
Ole Jensen 14 u Hørby søn
Lars Chr. Jensen 12 u Hørby søn
Anton Jensen 4 u Hørby søn
Niels Jensen 17 u Torslev tjenestekarl
Johanne Marie Thomsen 19 u Torslev tjenestepige
Poul Larsen 66 E Hørby slægtning husmoders fader
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christian Olsen 31 u Hørby husfader gårdejer
Ole Jensen 63 g do aftægtsmand
Ane Marie Madsdatter 62 g Aasted hans kone
Maren Katrine Olesdatter 22 u hørby deres datter
Johannes Steffensen 17 u do tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Jensen 59 g Hørby husfader gårdejer
Anne Marie Madsdatter 57 g Aasted hans kone
Jens Christian Olesen 27 u Hørby søn
Maren Catrine Olesdatter 25 u do datter
Mads Peter Olesen 17 u Gærum tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Jensen 56 g Hørby husfader gårdejer
Anne Marie Madsdatter 55 g Aasted husmoder
Jens Christian Olsen 22 u Hørby søn
Maren Catrine Olesdattter 20 u do datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Jensen 49 g Hørby husfader gårdejer
Anne Madsdatter 47 g Aasted husmoder
Jens Chr. Olesen 16 u Hørby søn
Maren Olesdatter 15 u do datter
Karen Pedersdatter 82 enke ? aftægt husmoders moder
Christian Hansen 25 u do tjenestekarl
Mette Nielsdatter 21 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Hansen 53 g ? husfader gårdbeboer
Maren Sørensdatter 51 g do husmoder
Ole Jensen 15 u do søn
Hans Jensen 6 u do søn
Søren Torstensen 35 u do tjenestekarl
Dorthe Nielsdatter 35 u do tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Hansen 39 g ? husfader gårdbeboer
Maren Sørensdatter 38 g do husmoder
Ole Jensen 1 u do søn
Jens Larsen 36 u do tjenestekarl
Mette Nielsdatter 22 u do tjenestepige