Godthaab.

Godthåb, Brønderslevvej 206.

Niels Chr. Pedersen, Øster Hale ( Østergård) solgte den 13. juni 1895 parcellen til friskolelærer Jens Kristian Pallesen, uden vederlag så længe parcellen blev benyttet til skole. Grunden var uden hartkorn og gammel skat. Pallesen optog lån i ejendommen den 21. juni 1898 og friskolen var da blevet bygget. Fru Pallesen solgte den 27. juli 1924 til Tornshede Husmandforening. i 1931 - 32 omtales Godthåb forsamlingshus.

Bent Poulsen solgte den 17. april 1973 til Jørgen Risager Christensen. Ejendommen var da kendt som Hale Mølle Købmandshandel.

 

Godthåb friskole.

Jens Pallesen blev født i 1858 i Hørby sogn og havde sin skolegang i Højstrup skole, han ville uddanne sig til folkeskolelærer, men han havde ikke råd til at gennemfører uddannelsen, i stedet tog han han ophold på Stenum højskole, et af grundtvigianernes højborge. Efter nogle vintre på skolen, tog han til den lille friskole i Lille Egede ved Slagelse. Da han i 1882 kom tilbage til Hørby oprettede han en friskole på Gundestrupgård i den nordlige ende af Hørby sogn. Børnene fra et stort område ved Gundestrup på tværs af sognegrænserne, alt afhængig af årstiden og vejret, ofte kom der kun nogle børn andre gange op mod dusinet, men så kneb det med pladsen. Jens Pallesen drev også aftenskolevirksomhed, lavede husflidsarbejde, og hjalp folk med at skrive breve, ansøgninger og lign. Og som venstre mand tog han også skyttesagen op, så i engen ved Hale skov rørte der sig et muntret friluftsliv med skydning, gymnastik og sang.

Trods en dårlig start på skole kom der mere gang i friskolen i slutningen af 1880'erne. Dengang var Jens Pallesen flyttet ud i et lille stråtækket hus på Gundestrup mark. Gulvet var lerstampet, og om vinteren måtte han lave kaffe til børnene for at de kunne holde varmen.

I 1887 byggede han for egen regning en ny friskole. Godthåb friskole tæt ved Hale mølle. Med den nye skole kom der gode år, han blev gift med Anne Cathrine Christensen.  Efter et par år byggede han en længe til så der blev plads til forsamlingshusfløj. Jens Pallesen havde en utrolig energi, foruden at undervise 70 -100 børn i en to klasses skole, drev han husflidsskole, mødevirksomhed og foredrag i forsamlingshuset, der også lagde plads til til vælgermøder, gymnastik og dans. 

Jens Pallesen døde 1905, 48 år gammel.

              

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henry Christensen 1901 g Aasted husfader arbejdsmand
Elise Christensen 1901 g Karup husmoder
Verner Christensen 1924 u Flade søn
Hardy Christensen 1930 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kathrine Pallesen 1859 E Guldager husmoder Syerske
Frede Pallesen 1904 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kathrine Pallesen 1859 E Guldager husmoder Håndarbejdslærer
Edel Pallesen 1890 u Hørby datter Husholdningslærer
Frede Pallesen 1904 y Hørby søn
Karl C. Larsen 1864 g Maribo logerende Landbrugslærer
Kathrine Jensen 1840 E Understed logerende alderdomsunderstøttelse
Laura Larsen 1870 u Hørby plejedatter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Pallesen 130338 g Hørby husfader friskolelærer
Anne Kathrine Christensen 91059 g Guldager husmoder
Arne Pallesen 10389 u Hørby søn
Herdis Pallesen 180990 u Hørby datter
Edel Marie Pallesen 260992 u Hørby datter
Aage Pallesen 290494 u Hørby søn
Ingrid Pallesen 10995 u Hørby datter
Frode Pallesen 270597 u Hørby søn
Jens Hansen Pallesen 220499 u Hørby søn
Rasmus Andersen 230867 g Skærum husfader daglejer
Karen Marie Jensen 230468 g Skærum husmoder
Martin Chr. Andersen 210689 u Lendum søn
Rasmine Jensine Andersen 180692 u Skærum datter
Kirstine Andersen 230498 u Skærum datter
Ellen Jonassen 61051 u Sverige lejer daglejerske
Frits Emil Jonassen 10290 u Aasted søn åndsvag
Gunda Helga Jonassen 101294 u Torslev datter
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pallesen 31 g Hørby husfader Friskolelærer
Kathrine Pallesen 30 g Guldager husmoder Lærerinde
Arne Pallesen 1 u Hørby søn
Johanne Kristensen 12 u Guldager tjenestepige