Gundestrup.

Gården Gundestrup er oprettet ved sammenlægning af 4 ejendomme, men i begyndelsen af dette århundrede er der blevet solgt en del jord fra igen. Det egentlige Gundestrup var den ejendom der efter 1844 matriklen fik matr.nr. 3 og havde i hartkorn stået til 2 td. 5 skp. 1 fjk. og gammel skatten var 18 rd. 32 sk. Gården var indtil 1805 fæstegård under Hørbylund Hovedgård.

Jens Nielsen, der var gift med Maren Jørgensdatter, købte gården den 29. august 1829, efter Marens død, giftede han sig med med Maren Jensdatter, der efter hans død giftede sig med Thomas Jensen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården den 19. juni 1845.

Thomas Jensen solgte den 10. januar 1850 til Henrik Jensen, der var gift med Ane Hansdatter. Han købte den 14. maj 1868 den lille ejendom der havde matr. nr. 2 af skomager Christian Christensen Fugl for 700 rd. Christian Fugl havde købt ejendommen 13. februar 1834. Hartkornet var sat til 2 skæpper og gammelskatten 2 rd. og 29 sk. Der medfulgte en ko og en tønde kartofler. Jorden blev lagt til Gundestrup, som Henrik Jensen solgte den 18. august 1870, til Hans Poulsen fra Randers og flyttede til Trødrup i Skærum.

Hans Poulsen købte den 21. september 1871 ejendommen der havde matr. nr. 5 for 900 rd. Han købte på samme tid også ejendommen der havde matr. nr. 4. Som stod til 4 skp. 3 fjk. 1 alb. i hartkorn.

Alle ejendomme havde medens de var fæsteejendomme under Hørbylund Hovedgård, haft græsningsret på Tornshede og efter udskiftningen af jordfællesskabet i 1805, fik hver af ejendommene tildelt jordlod der, men de var som oftest lejet bort for længere tid, således på nr. 4, var der et lejemål på 99 år fra januar 1840.

Hans Poulsen solgte den 11. januar 1872 til sønnen Søren Hansen for 2400 rd. + aftægt og tog ophold i den ejendom der blev kaldt Laden, hvor han døde den 9. sep. 1882 og hans hustru Johanne Kirstine Larsdatter døde 22. marts 1886. Søren Hansens børn tog Gundestrup som familienavn og i 1906 forpagtede sønnen Jens Gundestrup gården, men i 1906 blev gården stillet til tvangsaktion og her budt ind af Sognefoged Ole Peter Christiansen, Snedkergården for kr. 26.500,-. Sognefogeden havde selv begæret aktionen, han solgte 11. juni 1909, til købmand Kragelund fra Sæby, for kr. 31.500,-, der efter at havde udstykket de 2 ejendomme ved Brønderslev vejen, Lille Gundestrup og Ny Gundestrup, den 17 juni 1909 solgte han hovedparcellen til Chresten Frost for kr. 28.000,- . Christen Frost og hans hustru Madsine Frost, født Hesthaven var blevet gift i Ugilt kirke den 31. januar 1907, de fik tilladelse til ægtepagt og Madsine Frost fik parrets indbo som særeje, samt en ko til værdi af kr. 200,- som hun ved ægteskabets indgåelse havde medbragt fra sit hjem.

Christen Frost solgte den 7. februar 1924 til Carl Christian Christensen for kr. 64.000,- Carl Chr. Christensen var søn fra Mikkelstrup i Lendum sogn og tog siden Mikkelstrup som slægtsnavn, han solgte den 4. november 1941 til Anders Peter Olesen.

Anders Peter Olesen solgte den 3. april 1976 til sønnen Ole Budde Olesen.

1945.

Anders Peder Olsen, født 24. mar. 1904 i Skagen, søn af Jens Karl Olsen. Gift med Anna Elisabeth f. Haukær 30. jul. 1905 i Raabjerg, datter af Jens Martin Haukær. Anders P. Olsen overtog ejendommen 1941, med et areal paa 57 Tdl. Besætning ved overtagelsen 5 heste, 16 køer, 14 ungkreaturer, 20 svin, 2 faar, den er nu 6 heste, 17 køer, 15 ungkreaturer, 33 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1880, 1885 og 1930. Ejendomsskyld 30.000,-. Olsen er uddannet ved landbruget og er i bestyrelsen for mejeriet.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Mikkelstrup 1894 g Torslev husfader landmand
Ingeborg M. Mikkelstrup 1892 g Tårs husmoder
Jenny M. Jensen 1914 u Tårs tjenestepige
Alfred Jensen 1912 u Hørby tjenestekarl
Valdemar Martinus Sørensen 1915 u Torslev tjenestekarl
Jens Chr. Madsen 1917 u Lendum hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kresten Frost 1882 g Volstrup husfader gårdejer
Madsine Frost 1876 g Ugilt husmoder
Jens Frost 1908 u Sulsted søn
Ole Chr. Frost 1909 u Hørby søn
Søren Frost 1910 u Hørby søn
Verner Frost 1911 u Hørby søn
Johanne Frost 1912 u Hørby datter
Aage Frost 1915 u Hørby søn
Elna Frost 1916 u Hørby datter
Anker Frost 1920 u Hørby søn
Bernhart Fisker Jensen 1900 u Ørum tjenestekarl
Elvina Jensen 1887 u Lendum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kresten Frost 1882 g Volstrup husfader gårdejer
Madsine Frost 1875 g Ugilt husmoder
Jens Frost 1908 u Sulsted søn
Ole Chr. Frost 1909 u Hørby søn
Søren Frost 1910 u Hørby søn
Jens Peter Larsen 1892 u Hørby tjenestekarl
Petra Helene Hansen 1893 u Lendum tjenestepige
Johanne Martine Rasmussen 1899 u Elling barnepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Hansen 250941 g Gaarslev s husfader gårdejer
Anne Cathrine Jensen 211051 g Hørby husmoder
Jens Peter Hansen Gundestrup 240273 u Hørby søn
Karen Marie Poulsdatter 111114 enke Dr.lund husmoders moder lever af formue
Anne Johanne Hansen 110377 u Aasted tjenestepige
Laura Ottilie Jakobsen 190785 u Aasted tjenestepige
Mads Peder Pedersen 131280 u Hørby tjenestekarl
Anton Chr. Hansen 110984 u Flade tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Hansen 48 g Gørslev husfader gårdejer
Ane Kathrine Jensen 38 g Hørby husmoder
Jens Hans Peter Hansen 16 u Hørby søn
Anton Karl Hansen 11 u Hørby søn
Ane Johanne Marie Hansen 10 u Hørby Datter
Poul Peter Hansen 9 u Hørby søn
Lavra Kathrine Hansen 7 u Hørby Datter
Karl Peter Jensen 26 u Tversted tjenestekarl
Jens Olesen 73 g Dr. Lund logerende
Karen Marie Poulsen 75 g Dr. Lund logerende husmoders forældre
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Hansen 37 g Gørslev husfader gårdejer
Ane Cathrine Jensen 28 g Hørby husmoder
Jens Hans Peter Hansen 6 u Hørby søn
Anton Carl Hansen 2 u Hørby søn
Anne Johanne Marie Hansen 1 u Hørby datter
Laura Jensen 24 u Hørby tjenestepige
Kristine Marie Christensen 16 u Hørby tjenestepige
Anders Peter Jensen 18 u Albæk tjenestekarl
Peter Chr. Larsen 16 u Skærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Poulsen 57 g Gørslev husfader landmand
Ane Sørensdatter 55 g Gørslev husmoder
Søren Hansen 28 u Gørslev søn
Ane Kirstine Hansdatter 24 u Gørslev datter
Karen Marie hansdatter 21 u Gørslev datter
Maren Hansdatter 18 u Gørslev datter Gørslev Vejle Amt
Pouline Hansdatter 14 u Gørslev datter
Søren Mikkelsen Quist 36 F Gørslev daglejer
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Henrik Jensen 39 g Gøl sogn husfader gårdmand
Ane Hansdatter 28 g Hørby husmoder
Chr. Andreas Nielsen 18 u Skærum tjenestekarl
Anne Johannesdatter 80 enke Karup aftægtskone 
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas jensen 34 g Torslev husfader gårdmand
Maren Jørgensdatter 41 g Volstrup husmoder e.e. Jens Nielsen Gundestrup
Niels jensen 13 u Hørby konens søn
Jørgen Jensen 9 u Hørby konens søn
Christiane Thomsen 2 u Hørby datter
Maren Thomsen 1 u Hørby datter
Ane Johannesdatter 79 enke Karup aftægtskone
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Nielsen 40 g Hørby husfader gårdbeboer
Maren Jørgensdatter 35 g Volstrup husmoder
Anne Jensdatter 11 u Hørby datter
Niels Jensen 7 u Hørby søn
Jørgen jensen 4 u Hørby søn
Anne Johannesdatter 67 enke Karup aftægtskone husmoders moder
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Nielsen 33 g Hørby husfader husmand, fæster
Maren Jørgensdatter 28 g Volstrup husmoder
Anne Jensdatter 5 u Hørby datter
Niels Jensen 2 u Hørby søn
Anne Johannesdatter 60 g Karup aftægtskone
Jørgen Christensen 52 g aftægtsmand konens forældre