Risgaardhuse.dk

 

Dette er en privat hjemmeside - sidens indehaver, forfatter, fotograf, redaktør, m.m. er: Tage Bøgh Jensen                © Tage Bøgh

 

 

Heksen i Hørby.

(Landstings Dombog A. 1623 fol. 478 f ).

 

Anne Gertsdatter, født i Hørby, tilstod 14 november 1623 på Sæbygaards birketing, at sidste Kristi Himmelsdag om Aftenen kom hun gaaende til Jens Skrædder i Kærhuset, og da var der forsamlet: Jens Skrædder og kone, hans yngste datter Mette, Thomas Poulsen i Estrup, Birthe Madsdatter, Anders Thomsen i Estrup, Maren Madsdatter, Mikkel Jensens kone Graverhus, Anne Christensdatter m. fl, og hun var den tolvte, og disse Personer lod sig tilsyne for først i Kattelignelser og straks derefter i deres menneskelige Skikkelser.

Anders Thomsens Kone talte først til de andre og sagde " Vi vil gaa op til Hørby Kirke med Anne Gertsdatter i Fandens navn", og saa gik de andre derop i Fandens Navn, men hun i Guds Navn, og da hun kom i Vaabenhuset, stod der -- syntes hun -- en smuk dreng ved kirkedøren.

Saa sagde Maren, at ham vilde de give hende, og de befalde hende at blæse ind ad Nøglehullet og give sig Fanden i vold, og saa blæste hun en Gang og forsvor Daab og Kristendom, da hun vendte sig fra Døren, blev den unge dreng forvandlet til en sort, raget Hund, og saa holdt hendes Medfølgere hende, medens Fanden slog det Hul i hendes pande, af hvilket Arret endnu var synligt. Derefter gik de alle til Kærhuset igen, og de aftalte, at de vilde over til Estrup for at forgøre Christen Smed i Hørby mølle. Hun var med dem, og da de kom i Thomas Poulsens hus i Estrup, begyndte de alle at kærne og ville tage Smør fra Vester Estrup og Christen Smed i Broens Mølle. Anne fortalte ogsaa, hvad deres drenge hed og sagde, at hendes egen "Raggi", og to Gange før havde hun været med i Jens Skrædders Hus, nemlig i Dimelugen og i Ugen efter paaske, og da sled de Huden af Fanden, fordi han vilde udrette deres bestilling med Jens Pedersen i Hørby og hans Søster Kirsten Jensdatter i Sveje.

18 November, gentog hun sin tilstaaelse på Børglum Herredsting, og 2. december svor Kirkenævningerne deres tov over hende og kendte hende skyldig i Trolddom.

Lars Frandsen i Sveje, hvis Hustru -- den forannævnte Kirsten Jensdatter -- var bleven forgjort, forfulgte Sagen mod Anne, og heller ikke paa Landstinget vilde hun fra gaa sin bekendelse, men undskyldte sig kun med, at hun var blevet forført af de andre.

Landsdommerne fandt da ingen Betænkeligheder ved den 20. december at stadfæste Nævningetovet, og det ville altsaa sige, at Anne skulle på Baalet.