Horslevmark.

 

HORSLEVMARK.
matr.nr. 3a n. v. - mfl.
Horslevmark blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 4 td. 1. skp. 2 fjk. - alb. og gammel skatten var 35 rd. 49 sk.,  men under gården hørte desuden parcellerne matr. nr. 14 nordvestlig del og
29 vestlig og matr. nr. 9a i Torslev sogn, der i hartkorn’ stod til 1 td, 2 skp. o fjk. 2 1/4 alb. og en gammel skat på 18 rd. a3 sk.
Horslevmark har så vidt det kan skønnes været fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil 18o5 og blev da formentlig købt til selveje af Jens Christian Madsen, der var gift med Ane Jeppesdatter.
Jens Christian Madsen blev den 24. oktober 1829 omtalt som sognefoged, og solgte den 15. april 1852 til svigersønnen Peder Christian Simonsen, der var blevet gift med datteren Anne Marie Jensdatter. Han købte den11. juni 1865 huset Låsen, matr. nr.2 n. v. og som hørt til gården til den 3o. juli 1908, da det blev solgt til Båren eller Mosenshus.
Peder Christian Simonsen solgte den 4. april 1892 til sønnen Simon Pedersen, der en overgang havde haft Mellergård i Try, for 30.200 kr.
Simon Pedersen døde den 3. januar 1911, 55 år gammel og enken Dorthe Frederikke Pedersen, født Casper, fik adkomst til gården der 28. september s. å. der var 5 børn i ægteskabet. Hun solgte den 14. marts 1912 til sønnen Christian Casper Simon Pedersen, hidtil af Store Nedergård, for 50.000 kr.,  der solgte til svigersønnen Oskar Christiansen, der i 1940 solgte til Oskar Jacobsen, hidtil Heden
i Lendum sogn, for hvem gården brændte i 1945.
Oskar Jacobsen var født den 1. november 1905 i Tolne, søn af Chr. Jacobsen og gift med Johanne Jacobsen, født Jensen den 31. oktober 1901 i Ledet i Karup, datter af Marinus Jensen.
Oskar Jacobsen solgte til Henry Krogsgård, der den 5. april 1949 solgte til Svend Chr. Bisgård, der den 7. april 1978 solgte 1/3 del af gården til sønnen Jørgen Chr. Bisgård, der blev eneejer den 12. juni 1981.

 

 

1945.

Oskar Jakobsen er født 1. nov. 1906 i Tolne, søn af Chr. Jakobsen. Gift med Johanne f. Jensen 31. okt. 1901 i Korup, datter af Marinus Jensen. Jakobsen overtog ejendommen 1945, med et areal på 123 tdl. Besætning ved overtagelsen 7 heste, 14 køer, 24 ungkreaturer, 13 svin, 4 faar, den er nu 8 heste, 33 køer, 30 ungkreaturer, 50 svin, 4 faar. Bygningerne er opført 1945, efter brand. Ejendomsskyld 48.000,-

 

 

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kasper Pedersen 1875 g Torslev husfader landmand
Frederikke Pedersen 1876 g Dr. Lund husmoder
Anna Pedersen 1911 u Torslev datter
Eva Pedersen 1919 u Hørby datter
Svend Pedersen 1928 u Hørby søn
Milo Pedersen 1906 u Brønderslev tjenestepige
Karl Nielsen 1909 u Lendum tjenestekarl forkarl
Henry Jensen 1913 u Torslev tjenestekarl
Christian Hansen 1911 u Skallerup fodermester
Andres Kristensen 1865 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kasper Pedersen 1875 g Hørby husfader gårdejer
Frederikke Pedersen 1876 g Hørby husmoder
Frederikke Pedersen 1855 E Torslev aftægtskone
Sigrid Pedersen 1903 u Skæve datter
Karen Pedersen 1904 u Skæve datter
Elna Pedersen 1906 u Torslev datter
Valborg Pedersen 1909 u Torslev datter
Frederik Pedersen 1915 u Hørby søn
Anna Pedersen 1911 u Hørby datter
Oda Pedersen 1919 u Hørby datter
Peter Kristensen 1902 u Albæk tjenestekarl
Jens Jensen 1903 u Brønderslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Dorthea Frederikke Pedersen 1855 E Torslev husmoder gårdejerinde
Dagmar Pedersen 1888 u Torslev datter
Alfred Pedersen 1895 u Hørby søn
Thomas Nielsen 1993 u Hørby tjenestekarl
Jens Pedersen 1892 u Torslev tjenestekarl
Kresten Søndermark 1888 u Torslev gårdbestyrer
Marie Pedersen 1883 u Jerslev tjenestepige
Sorine Pedersen 1895 u Jerslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Simon Pedersen 310854 g Hørby husfader gårdejer,sognerådsmedlem
Dorthea Frederikke Casper 51055 g Torslev husmoder
Christian Caspar Pedersen 71178 u Torslev søn
Anna Kirstine Pedersen 260581 u do datter
Laura Maria Pedersen 220884 u do datter
Dagmar Dorthea Pedersen 271188 u do datter
Alfred Pedersen 100295 u Hørby søn
Peder Christian Simonsen 181121 enkem Torslev aftægtsmand husfaders fader
Jens Chr. Peter Sørensen 180875 u do tjenestekarl
Kristen Kristensen 300783 u Skæve tjenestekarl
Olga Magda Elsine Olesen 40283 u Aasted tjenestepige
Hanne Olesen 290884 u Aasted tjenestepige
Jens Peter Østergård Olesen 200286 u Aasted tjenestekarl
Ole Budde Olesen 211187 u Aasted tjenestekarl
Niels Simon Kristiansen 20787 u Hørby tjenestekarl
Jens Chr. Christensen 100545 enkem Gærum sadelmager på ophold
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Chr. Simonsen 68 g Torslev husfader gårdejer
Ane Marie Jensen 69 g Hørby husmoder
Kristine Hansen 20 u Hørby barnebarn mejerske
Kristine Jensen 22 u Hørby tjenestepige
Svendsine D. Andersen 19 u Skæve tjenestepige
Mariane Jørgensen 14 u Torslev tjenestepige
Anders Chr. Pedersen 27 u Torslev tjenestekarl
Emil Lorentsen 19 u Mygdal tjenestekarl
Jens Chr. Larsen 14 u Hørby tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Chr. Simonsen 58 g Torslev husfader gårdejer
Ane Marie Jensen 59 g Hørby husmoder
Christine Hansen 10 u Hørby barnebarn
Ole Chr. Nielsen 19 u Torslev tjenestekarl
Niels Peter Nielsen 22 u Torslev tjenestekarl
Simon Chr. Larsen 19 u Torslev tjenestekarl
Christine Jensen 19 u Hørby tjenestepige
Pedersine Dorthea Christiansen 23 u Hørby tjenestepige
Christine Amalie Pedersen 19 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Chr. Simonsen 48 g Torslev husfader jordbruger
Ane Marie Jensen 49 g Hørby husmoder
Ane Marie Pedersen 18 u Hørby datter
Simon Pedersen 15 u Hørby søn
Jens Chr. Pedersen 9 u Hørby søn
Inger Marie Pedersen 20 u Torslev tjenestepige
Jensine Olsen 17 u Hørby tjenestepige
Jakob Chr. Nielsen 24 u Gærum tjenestekarl
Lars Larsen Hansen 18 u Torslev tjenestekarl
Jens Chr. Madsen 87 E Hørby aftægtsmand husmoders fader
Kristine Hansen 1 u Hørby barnebarn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christian Madsen 68 g Hørby husfader gårdejer 
Anne Jeppesdatter 65 g Volstrup husmoder
Peder Chr. Simonsen 29 g Torslev svigersøn hjemsendt dragon
Anne Marie Jensdatter 30 g Hørby datter hans kone
Thomas Anton Thomsen 13 u Torslev barnebarn
Jensine Thomsen 10 u do barnebarn
Jens Chr. Pedersen 4 u do barnebarn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Madsen 63 g Hørby husfader gårdejer, sognefoged
Anne Jeppesdatter 60 g Volstrup husmoder
Anne Marie Jensdatter 25 u Hørby datter
Jensine Thomsen 4 u Torslev datterdatter
Lars Andersen 20 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Madsen 59 g Hørby husfader gårdmand
Anne Jeppesdatter 56 g Volstrup husmoder
Maren Jensdatter 22 u Hørby datter
Anne Marie Jensdatter 20 u Hørby datter
Kirsten Marie Thomsdatter 5 u Torslev barnebarn
Peder Chr. Andersen 23 u - tjenestekarl
Mette Marie Thomsdatter 13 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Madsen 53 g Hørby husfader gårdejer, sognefoged
Anne Jeppesdatter 50 g Volstrup husmoder
Anne Jensdatter 19 u Hørby datter
Anna Marie Jensdatter 14 u Hørby datter
Kirsten Villadsdatter 79 enke - aftægt husfaders moder
Morten Jensen 24 u do tjenestekarl
Mads Chr. Pedersen 25 u do tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen 50 g ? husfader gårdmand
Kristine Villadsdatter 44 g - husmoder
Ingeborg Madsdatter 20 u - datter
Jens Chr, Madsen 19 u - søn
Christen Nielsen 14 u - tjenestekarl
Maren Pedersdatter 15 u - tjenestepige
Peder Christensen 21 u - tjenestekarl
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen 37 g ? husfader gårdbeboer
Kirsten Villadsdatter 32 g - husmoder
Ingeborg Madsdatter 7 u - datter
Jens Madsen 5 u - søn
Christen Larsen 23 u - tjenestekarl
Christen Påskesen 16 u - tjenestekarl
Jens Pedersen 11 u - tjenestedreng
Ane Christensdatter 26 u - tjenestepige