Kehletsminde.

 

KEHLETSMINDE.
matr. nr.13o mfl. sydl.
Statshusmand Carl Ditlev Jensen købte parcellen matr. nr. 13o areal 41.135 m, fra Snedkergården den 25. januar 19o5 og den 21. december 1911 købte han yderligere parcellen matr. nr. 13t, areal: 2o.44o m samme steds og solgte den 12. februar 1914 til Jens Christian Jensen, Kæret for l0.000 kr. der måtte havde transporteret købet til Peter Christensen.
Peter Christensen solgte den 17. februar 1916 til Anton Marinus Sørensen for l1.000 kr., der den 16. maj 1918 solgte til. Højbjerre Snedkergården for 15.000 kr., der den 25. juli s. å. solgte til Christen Christensen for 14.000 kr., der den 14. juni 1923 solgte til sønnen Jørgen Vilhelm Christensen, der den 3o. oktober 1924 solgte til skorstensfejer Johan Peter Bæk for 18.500 kr. der i 1926 solgte til Anton Jensen, tidligere Højlund i Badskær, der den 21. december 1956 solgte til sønnen Marinus Jensen. Marinus Jensen solgte i 1990 til Helge Jensen Lindenborg .Ejendommen er  nu nedlagt, nuværende ejer Bo Christensen.

 Havensvej 9

 

1955.

Anton Jensen er født i sognet 10. jan. 1890. forældre Karen og Marinus Jensen " Estrup Hus ". Anton Jensen er gift med Dagmar f. Nielsen i Hørby 9. okt. 1881 og død 16 dec. 1936, forældre lærer Nielsen Hørby skole. I ægteskabet er 1 barn, Marinus. Anton Jensen overtog ejendommen i 1928 efter Skorstensfejer Bæk, med et areal på 12 tdl. Normal besætning, 7 køer, 3 ungkreaturer, 2 heste, 2 søer, 100 høns og der leveres 20 svin årligt. Bygningerne er opført 1900. Anton Jensen ejede fra 1918 - 28 " Højlund " i Badskær. Anton Jensen er i bestyrelsen for brugsforeningen og mejeriet, samt repræsentantskabet for Sæby Slagteri, Jensen arbejder som altmuligmand på egnen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Jensen 1890 g Hørby husfader husmand
Dagmar Jensen 1881 g Hørby husmoder
Marinus Jensen 1921 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kresten Krestensen 1862 g Hørby husfader husmand
Emma Krestensen 1862 g Albæk husmoder
Jørgen Krestensen 1895 u Hørby søn
Elna Krestensen 1908 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Ditlev Jensen 1872 g Albæk husfader husmand
Johanne kristine Jensen 1880 g Hørby husmoder
Karla Jensen 1905 u Hørby datter
Allen Marie jensen 1910 u Hørby datter