Klemmen.

 

 

Klemmen 1928.

KLEMMEN.
matr. nr. 2 s. ø. mfl.
Klemmen blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 5 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 8 rd. 79 sk.
Klemmen var fæstegård under Haven gods og købt til selveje af Kristen Kristensen den 2o. juni 1835, der den 26. februar 1857 købte en eng parcel matr. nr.2b i Idskov. Han solgte den 13. marts 1873 til svigersønnen Kristen Thomsen, der muligvis havde drevet gården tidligere. Han havde således den 18. november 1869 købt parcellen 7e fra Slyngborg.
Kristen Thomsen solgte den 17. oktober 1901 til sønnen Thomas Thomsen for 14.000 kr., men beholdte eng parcellen i Idskov, som Thomas Thomsen først overtog den 4. maj 1916. Th. Thomsen solgte den 2o. februar 1908 parcellen matr. nr.7e tilbage til Slyngborg for 25 kr.
Thomas Thomsen købte den 7. december 1916 ejendommen Vesterkær matr. nr.1v ir Haven Hovedgård, for 25.500 kr., men solgte straks og 54 tønde land herfra og resten blev lagt til Klemmen.
Ingemann Jensen, Øster Løgtved købte i 1943 Klemmen for 118.000 kr. Ingemann Jensen var født den 16. september 1903 i Skæve, søn af Chr. Jensen og gift med Karen Katrine Jensen, der var født den 8. maj 19o4 i Hørby, datter af Jens Chr. Jensen.
Ingemann Jensen solgte den 27. september 1972 til Niels Chr. Nielsen og Inger Nielsen. areal: 87 tdl.

 

1945.

Ingemann Jensen, født 16. sep. 1903 i Skæve sogn, søn af Chr. Jensen. Gift med Karen Kathrine f. Jensen 8. maj 1904 i Hørby, datter af Jens Chr. Jensen. Ingemann Jensen overtog ejendommen 1943, med et areal paa 87 tdl. Besætning ved overtagelsen 7 heste, 14 køer, 8 ungkreaturer, 2 svin, 7 faar, den er nu 5 heste, 24 køer, 18 ungkreaturer, 25 svin 4 faar. Bygningerne er opført 1910 og 1925. Ejendomsskyld 37.000,-. Ingemann Jensen er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Thomsen 1860 g Hørby husfader landmand
Elise Thomsen 1865 g Volstrup husmoder
Christen Havgård Sørensen 1889 E Albæk Svigersøn medhjælper
Elise Sorine Sørensen 1918 u Hørby Barnebarn
Thomas Chr. Sørensen 1921 u Hørby Barnebarn
Anna Thomsen 1912 u Hørby tjenestepige
Valborg Klitgård Larsen 1912 u Hørby tjenestepige
Johannes Peter Nielsen 1909 u Flade tjenestekarl forkarl
Jens Møller Nielsen 1912 u Hørby tjenestekarl
Anton Nielsen 1917 u Tårs tjenestekarl
Thomas Chr Thomsen 1863 E Volstrup slægtning
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Thomsen 1865 g Hørby husfader landmand
Elise Thomsen 1868 g Volstrup husmoder
Havgård Sørensen 1888 g Albæk svigersøn medhjælper
Marie Sørensen 1896 g Hørby datter hus ass.
Elise Serine Sørensen 1918 u Hørby deres datter
Dagmar Nielsen 1903 u Skæve tjenestepige
Kresten Peter Krestensen 1885 u Gærum tjenestekarl
Emanuel B. Jensen 1906 u Torslev tjenestekarl
Peter Magnus Jensen 1909 u Hørby hyrdedreng
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Thomsen 1865 g Hørby husfader gårdejer
Elise Thomsen 1868 g Volstrup husmoder
Marie Thomsen 1896 u Hørby datter
Kresten Thomsen 1898 u Hørby søn
Chresten Thomsen 1837 E Hørby aftægtsmand
Marianne Nielsen 1888 u Hørby tjenestepige
Niels Marinus Thomsen 1884 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 70337 enkem Volstrup husfader gårdejer
Thomas Thomsen 160665 g Hørby søn
Elisa Marie Thomsen 180468 g Volstrup svigerdatter husmoder
Kirstine Marie Thomsen 41296 u Hørby datter barnebarn
Kirsten Thomsen 130498 u Hørby datter barnebarn
Lise Marie Thomsen 231268 u Hørby datter husfaders datter
Hans Peter Christiansen 250381 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 52 g Volstrup husfader gårdejer
Kisten Marie Thomsen 49 g Hørby husmoder
Thomas Thomsen 24 u Hørby søn
Lise Marie Thomsen 21 u Hørby datter
Kirstine Marie Thomsen 9 u Hørby datter
Miels Kristen Kristensen 58 u Hørby karetmager
Else Marie Thomsen 22 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 41 g Volstrup husfader gårdejer
Kirsten Marie Christensen 37 g Hørby husmoder
Christen Thomsen 16 u Hørby søn
Thomas Thomsen 14 u Hørby søn
Else Marie Thomsen 12 u Hørby datter
Elise Thomsen 11 u Hørby datter
Christen Christensen 78 e Hørby aftægtsmand husmoders fader
Kirsten Marie Pedersdatter 81 E Skærum fattiglem forsørges af sognet
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 32 g Volstrup husfader jordbruger
Kirsten Marie Christensen 29 g Hørby husmoder
Christen Thomsen 6 u Hørby søn
Thomas Thomsen 4 u Hørby søn
Else Marie Thomsen 2 u Hørby datter
Lise Marie Thomsen 1 u Hørby datter
Christen Christensen 67 g Hørby aftægtsmand
Else Marie Pedersdatter 66 g Skæve aftægtskone husmoders forældre
Maren  Nielsen 19 u Hørby tjenestepige
Kirsten Marie Pedersen 70 E Skærum fattiglem
Jens Nielsen 69 u Volstrup fattiglem
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christens Christensen 47 g Hørby husfader gårdmand
Else Marie Pedersdatter 46 g Skæve husmoder
Anne Kirstine Christensen 13 u Hørby datter
Kirsten Marie Christensdatter 9 u Hørby datter
Jens Pedersen 75 enkem Hørby husmoders fader aftægt
Johanne Marie Andersdatter 20 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 43 g Hørby husfader gårdmand
Else Marie Pedersdatter 41 g Skæve husmoder
Anne Kirstine Christensdatter 7 u Hørby datter
Kirsten Marie Christensdatter 5 u Hørby datter
Søren Chr. Sørensen 18 u Hørby tjenestekarl
Maren Jacobsdatter 24 u Hørby tjenestepige
Jens Pedersen 68 enekem Hørby husmoders fader aftægt
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christens Christensen 37 Hørby husfader gårdmand
Else Marie Pedersdatter 36 g Hørby husmoder
Anne Kirstine Christensdatter 3 u Hørby datter
Jens Pedersen 65 enekem Hørby husmoders fader aftægt
Peder Larsen 15 u tjenestekarl
Anne Jacobsdatter 22 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pedersen 59 enkem Hørby husfader gårdmand
Christen Pedersen 26 u søn
Sidal Pedersen 15 u søn
Else Marie Pedersdatter 30 u datter
Maren Pedersdatter 23 u datter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pedersen 66 g husfader gårdbeboer, fæster
Maren Nielsdatter 84 g husmoder
Kirsten Andersdatter 36 u husmoders datter
Peder Andersen 20 u tjenestekarl
Anne Larsdatter 20 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pedersen 54 g husfader gårdbeboer, fæster
Maren Nielsdatter 70 g husmoder
Kirsten Andersdatter 24 u husmoders datter
Peder Nielsen 30 u tjenestekarl
Else Jensdatter 12 u tjenestepige